Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

Програма забезпечення пожежної безпеки у бюджетних закладах по Розівській селищній раді на 2021-2025 роки

Зміни від 28 липня 2021 року

Фото без опису

УКРАЇНА

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьма чергова сесія  

восьмого скликання

РIШЕННЯ

26.03.2021

смт  Розівка

                                № 30

 

Про затвердження  селищної «Програми забезпечення пожежної безпеки  у бюджетних закладах  Розівської селищної ради  на 2021-2025 роки»

 

         Керуючись п. 22  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконуючи Протокол наради  від 22.02.2021 № 6  щодо вирішення питань підвищення рівня пожежної та техногенної безпеки у закладах, установах, організаціях, в яких можливе масове перебування людей і недопущення подібних надзвичайних ситуацій у подальшому, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою   Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

 

1.  Затвердити селищну «Програму забезпечення пожежної безпеки  у бюджетних закладах Розівської селищної ради на 2021-2025 роки (додається).

        

2. Контроль за виконанням рішення покласти постійні комісії з питань  економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, та з питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою.

 

 

 

 

Селищний голова                                                    Світлана НЕСТЕРЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення селищної ради

26.03.2021 №30

 

 

 

 

 

 

Програма

забезпечення пожежної безпеки  у бюджетних закладах  по  Розівській селищній раді  на 2021-2025 роки

 

 

 

 

 

 

І. Визначення кола проблемних питань,

на розв’язання яких спрямована Програма

 

Стан забезпечення пожежної безпеки бюджетних закладів знаходиться в прямому зв’язку з соціально-економічними процесами, що відбуваються в суспільстві. З кожним роком збільшуються матеріальні збитки від пожеж, які все частіше загрожують життю і здоров’ю людей.

Гострота проблеми забезпечення пожежної безпеки бюджетних закладів характеризується наступними аналітичними висновками. За п’ять останніх років в Розівській селищній раді виникло 181 пожежа, на яких загинуло 2 особи.

На території селищної ради  в середньому кожні 8 днів виникає пожежа.

При збереженні існуючих тенденцій минулого року в найближчі роки можна очікувати подальше зростання кількості пожеж, випадків загибелі і травмування людей на них.

Причиною пожеж, під час яких були загибелі людей, є необережність під час куріння та порушення правил ПБ при експлуатації печей.

Найбільше пожеж сталося по причині необережного поводження з вогнем – 151 випадки, а це 70% від загальної кількості пожеж, коротке замикання електромережі – 17, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей – 4, підпалів – 2, порушення ППБ при експлуатації електропобутових приладів – 3, дитячі пустощі з вогнем – 4, інші – 5.

         Змінити ситуацію, яка сталася, можливо лише шляхом підвищення рівня інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, забезпечення належного фінансування масово-профілактичних заходів, виготовлення і розповсюдження матеріалів наочної пропаганди з питань пожежної безпеки, проведення на об’єктах роботи щодо попередження, своєчасного виявлення  та реагування на пожежі та інші події.

Для селищної ради характерне розташування по всій його території розрізнених населених пунктів та бюджетних закладів у них, які знаходяться на значній відстані одне від одного. Тому однією з актуальних проблем на сьогоднішній день залишається організація пожежогасіння в сільській місцевості.

Внаслідок реформ ліквідовані наявні раніше пожежні команди, які утримувалися за рахунок коштів сільськогосподарських підприємств та сільської ради і питання пожежогасіння в сільських населених пунктах повністю лягли на підрозділ ДСНС. Разом з тим, враховуючи, що останній дислокується в центрі селищної ради, відстань від якого до окремих населених пунктів складає 20-40 км, час прибуття пожежного підрозділу до місця пожежі збільшується до 25-50 хвилин, що призводить до значних матеріальних збитків.

Також викликає занепокоєння стан протипожежного захисту на об’єктах з масовим перебуванням людей, яких на території селищної ради налічується 49. Підвідомчі об’єкти відділу освіти, молоді,  спорту  та культури частково забезпечені первинними засобами пожежогасіння, сертифікованими вогнегасниками, які періодично проходять технічне обслуговування,В навчальних закладах  електрогосподарство в дуже поганому стані, на жодному об’єкті автоматична пожежна сигналізація несправна, або взагалі відсутня, що не дасть змогу виявити пожежу на її початковій стадії.

В останні роки значно погіршився стан протипожежного водопостачання в населених пунктах району, особливо критична ситуація у зимовий період, адже в більшості населених пунктах забір води пожежним автомобілем не можливий. Залишаються несправними 15 пожежних водоймищ, 40 пожежних гідрантів.

Приведений аналіз стану пожежної безпеки селищної ради свідчить про наявність проблем, які потребують негайного вирішення.

Соціальне значення проблеми, пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки бюджетних закладів на території селищної ради, зумовлює необхідність як централізованого бюджетного фінансування, так і виділення коштів з місцевого  бюджету на виконання цієї Програми.

В даних умовах проведення заходів, спрямованих на покращання протипожежного захисту бюджетних закладів району, набуває особливої актуальності.

 

ІІ. Мета і завдання Програми

 

Мета Програми

 

Метою Програми є забезпечення протипожежного захисту бюджетних закладів, збереження здоров’я людей, підвищення рівня протипожежного захисту на території  селищної ради та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

 

Завдання Програми

 

        Мета Програми може бути досягнута шляхом вирішення наступних завдань:

         - комплексного поетапного вирішення проблемних питань у сфері пожежної безпеки бюджетних закладів шляхом впровадження організаційних засад функціонування системи протипожежного захисту, підвищення ефективності управління з боку органів місцевого самоврядування з питань забезпечення пожежної безпеки;

         - створення єдиної системи забезпечення пожежної безпеки бюджетних закладів  селищної ради та її розвиток;

         - розроблення організаційних та практичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки бюджетних закладів, розташованих на території селищної  ради;

         - удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням пожежної безпеки бюджетних закладів селищної  ради;

         - посилення державного нагляду за станом пожежної безпеки бюджетних закладів селищної  ради;

         - інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення селищної  ради з питань пожежної безпеки бюджетних закладів;

         - залучення до розв'язання проблеми пожежної безпеки бюджетних закладів додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 

ІІІ. Напрямки виконання Програми

 

Проведення профілактичної роботи по попередженню виникнення пожеж, випадків загибелі та травмування людей на них, в тому числі:

         - організація та проведення шкільних турів щорічного Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних;

         - організація та проведення в загальноосвітніх школах та дитячих навчальних закладах конкурсу "На кращий дитячий малюнок з протипожежної тематики";

         - виготовлення наочних матеріалів з попередження виникнення пожеж і недопущення нещасних випадків та розміщення їх на бюджетних закладах;

         - обладнання будинків та споруд пристроями захисту від блискавок;

          - проведення замірів опору ізоляції електричних мереж та ревізії пристроїв захисту від блискавок;

         - обладнання будинків та споруд системами пожежної автоматики;

         - ремонт систем пожежної автоматики;

         - підтримання в працездатному стані систем пожежної автоматики шляхом здійснення їх технічного обслуговування;

         - забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння;

         - підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом обробки конструкцій вогнетривкими сумішами;

         - виведення сигналів від систем пожежної автоматики на пульти пожежного та техногенного спостереження;

         - збільшення кількості підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони в населених пунктах, що сприятиме створенню умов для розширення у майбутньому зон (територій) обслуговування добровільними протипожежними формуваннями;

         - приведення внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежних гідрантів та  водоймищ, водонапірних веж в працездатний стан та у відповідність вимогам нормативно-правових актів.

 

IVФінансове та ресурсне забезпечення Програми

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Розівської селищної  територіальної громади та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 Орієнтовані обсяги видатків  бюджету на фінансування селищної  Програми на 2021-2025 роки (додаток №1).

Обсяги видатків  на реалізацію заходів, визначених Програмою можуть щорічно коригуватись відповідно до затверджених показників на відповідний рік, виходячи із фінансових можливостей Розівської селищної територіальної громади (додаток №3)

 

              V. Перелік нормативно-правових актів у площині

забезпечення пожежної безпеки

 

До основних нормативно-правових актів у площині забезпечення пожежної безпеки в Україні належать:

Конституція України;

Кодекс цивільного захисту України;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ".

 

VI. Очікувані результати виконання Програми

 

Реалізація Програми повинна забезпечити:

         - підвищення рівня пожежної безпеки в Розівській селищній  раді, ефективне забезпечення протипожежного захисту бюджетних закладів;

         - навчання населення вимогам правил пожежної безпеки;

         - формування громадського світогляду та громадської позиції підростаючого покоління у сфері пожежної безпеки, формування у дітей культури поводження з вогнем, залучення їх до дій, спрямованих на попередження пожеж, навчання діям при виникненні пожежі;

         - попередження та зменшення кількості пожеж від дитячих пустощів з вогнем;

         - відновлення працездатності та підтримання в робочому стані існуючих джерел протипожежного водопостачання;

         - забезпечення безпечного перебування людей на об’єктах з масовим перебуванням людей;

         - виведення сигналів від систем пожежної автоматики об’єктів на пульти пожежного та техногенного спостереження;

         - забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони.

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на Розівський районний сектор ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюватиме постійна комісія з питань розвитку, інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою селищної ради.

Виконавці заходів, передбачених Програмою, інформують про хід її виконання відділ містобудування та архітектури щорічно до 1 лютого наступного за звітним року за формою додатку №2

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів Програми відділ містобудування та архітектури подає щорічно до 15 лютого наступного за звітним року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

  Додаток №1

 до Програми

 

 

Орієнтовані обсяги видатків  бюджету на фінансування селищної  Програми на 2021-2025 роки

 

Найменування заходів

Виконавці

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Загальний обсяг

За роками виконання

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Система пожежної автоматики

 

 

Розівський опорний заклад загальної середньоїосвіти І-ІІІ ступенів

 

400,0

400,0

 

 

 

 

Розівський заклад загальної середньої освіти  №2 І-ІІІ ступенів

 

400,0

 

400,0

 

 

 

Солодководнянський навчально-виховний комплекс

 

227,0

 

 

 

227,0

 

Новозлатопільський  навчально-виховний комплекс

 

305,0

 

 

305,0

 

 

Азовський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

 

180,0

 

 

180,0

 

 

Зорянський  навчально-виховний комплекс

 

230,0

 

 

 

230,0

 

КЗ дошкільної осіти Вишнюватський садок «Веселка»

 

156,0

 

 

 

 

156,0

КЗ дошкільної осіти Розівський  садок «Сонечко»

 

 

232,0

 

 

 

 

232,0

КЗ «Центр культуриі дозвілля»

 

185,0

 

 

 

 

185,0

 

Всьго

 

2315,0

 

 

 

 

 

 

Зовніше протипожежне водопостачання

Розівський опорний заклад загальної середньоїосвіти І-ІІІ ступенів

 

50,0

50,0

 

 

 

 

 

Розівський заклад загальної середньої освіти  №2 І-ІІІ ступенів

 

-

-

-

-

-

-

Солодководнянський навчально-виховний комплекс

 

50,0

50,0

 

 

 

 

Новозлатопільський  навчально-виховний комплекс

 

-

-

-

-

-

-

Азовський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

 

50,0

 

50,0

 

 

 

Зорянський  навчально-виховний комплекс

 

50,0

 

 

50,0

 

 

КЗ дошкільної осіти Вишнюватський садок «Веселка»

 

-

-

-

-

-

-

КЗ дошкільної осіти Розівський  садок «Сонечко»

 

 

50,0

 

 

 

50,0

 

КЗ «Центр культуриі дозвілля»

 

50,0

 

 

 

 

50,0

 

всього

 

300,0

 

 

 

 

 

Обробка конструкцій вогнетривкими сумішами

Розівський опорний заклад загальної середньоїосвіти І-ІІІ ступенів

 

100,0

100,0

 

 

 

 

Розівський заклад загальної середньої освіти  №2 І-ІІІ ступенів

 

150,0

 

150,0

 

 

 

Солодководнянський навчально-виховний комплекс

 

85,0

 

 

85,0

 

 

Новозлатопільський  навчально-виховний комплекс

 

115,0

 

 

 

115,0

 

Азовський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

 

67,5

 

 

 

 

67,5

Зорянський  навчально-виховний комплекс

 

90,0

 

 

 

 

90,0

КЗ дошкільної осіти Вишнюватський садок «Веселка»

 

58,5

 

 

58,5

 

 

КЗ дошкільної осіти Розівський  садок «Сонечко»

 

 

92,0

 

 

 

92,0

 

КЗ «Центр культуриі дозвілля»

 

70,0

 

 

70,0

 

 

 

всього

 

828,0

 

 

 

 

 

Пристій захисту від блискавок

Розівський опорний заклад загальної середньоїосвіти І-ІІІ ступенів

 

34,0

 

34,0

 

 

 

Розівський заклад загальної середньої освіти  №2 І-ІІІ ступенів

 

34,0

34,0

 

 

 

 

Солодководнянський навчально-виховний комплекс

 

34,0

 

34,0

 

 

 

Новозлатопільський  навчально-виховний комплекс

 

34,0

 

 

34,0

 

 

Азовський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

 

34,0

 

 

 

 

34,0

Зорянський  навчально-виховний комплекс

 

-

-

-

-

-

-

КЗ дошкільної осіти Вишнюватський садок «Веселка»

 

34,0

 

34,0

 

 

 

КЗ дошкільної осіти Розівський  садок «Сонечко»

 

 

34,0

 

 

34,0

 

 

КЗ «Центр культури і дозвілля»

 

34,0

 

 

 

34,0

 

 

всього

 

272,0

 

 

 

 

 

Придбання пожежних щитів

Філія Азовський сільський будинок культури

 

 

2,00

 

 

 

 

 

Філія Вишнюватський сільський будинок культури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Філія Новомлинівський сільський будинок культури

 

 

2,0

 

 

 

 

 

Філія Карла-Лібкнехтський сільський будинок культури

 

 

2,0

 

 

 

 

 

Філія Маринопільський сільський будинок культури

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

Філія Солодководненський сільський будинок культури

 

 

2,0

 

 

 

 

 

Філія Кузнецівський сільський будинок культури

 

 

2,0

 

 

 

 

 

Філія Молодіжний клуб,с.Луганське

 

 

2,0

 

 

 

 

 

всього

 

 

16,0

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

3731

650,0

702,0

816,5

748,0

814,5

 

  Секретар селищної ради                                                                                                                     Наталя БРИЦЬКА

 

                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                            Додаток №2

до Програми

        

 

Інформація

про хід виконання селищної «Програми забезпечення пожежної безпеки  у бюджетних закладах Розівської селищної ради  на 2021-202роки»

 

 

Загальний

обсяг фінансування, тис. грн.

По роках реалізації, починаючи з року  затвердження

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

Передбачено програмою

3731,0

650,0

702,0

816,5

748,0

814,5

у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

 

 

місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

інші джерела

 

 

 

 

 

 

Фактично отримано

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

 

 

місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Секретар селищної ради                                                                                                                          Наталя БРИЦЬКА

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

Додаток №3

до Програми

 

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування селищної

«Програми забезпечення пожежної безпеки бюджетних закладів

 Розівської селищної ради  на 2021-2025роки»

 

 

Обсяг фінансування, всього (тис.грн)

За роками виконання, тис. грн.

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

1

2

3

4

5

6

7

Місцеві бюджети

3731,0