Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

Документ 474-2022-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.10.2022, підстава - 1073-2022-п

Фото без опису

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 квітня 2022 р. № 474
Київ

Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1073 від 27.09.2022}

Відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів, що додається.

2. Рекомендувати виконавчим органам сільських, селищних, міських рад, а у випадках, передбачених законодавством, місцевим державним, військово-цивільним або військовим адміністраціям вжити заходів, передбачених затвердженим цією постановою Порядком.

3. Внести до переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 406 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 49, ст. 1527), та Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681 “Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 55, ст. 3401; 2022 р., № 4, ст. 192), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 2022 р. № 474

ПОРЯДОК
виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів

1. Цей Порядок визначає механізм виконання робіт з демонтажу будівель і споруд або їх частин, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів, на підставі відповідних рішень, прийнятих за результатами обстеження відповідно до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 33, ст. 1045).

2. Цей Порядок застосовується виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а у випадках, передбачених законодавством, - місцевими державними, військово-цивільними або військовими адміністраціями для організації оперативної діяльності з демонтажу пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів будівель і споруд або їх частин (далі - об’єкти).

Дія цього Порядку поширюється на демонтаж об’єктів будь-якого призначення незалежно від класу наслідків та форми власності, крім об’єктів оборонного і спеціального призначення, об’єктів культурної спадщини та об’єктів, на які поширюється дія Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”.

Дія цього Порядку не поширюється на демонтаж об’єктів, що проводиться під час виконання робіт з нового будівництва, реставрації, реконструкції та капітального ремонту, а також на аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, передбачені Кодексом цивільного захисту України.

3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

демонтажні роботи (демонтаж) - особливий різновид будівельних робіт, що виконуються на пошкоджених або зруйнованих об’єктах з метою ліквідації (видалення) частини або всіх їх конструктивних елементів;

зруйнований об’єкт - об’єкт, на якому внаслідок впливу зовнішніх факторів відбулася руйнація у значному обсязі конструктивних елементів, у зв’язку з чим його відновлення є неможливим (значно ускладненим) або економічно необґрунтованим;

пошкоджений об’єкт - об’єкт, на якому внаслідок впливу зовнішніх факторів відбулася часткова руйнація конструктивних елементів, але який не потребує повного демонтажу та може бути приведений у експлуатаційно придатний стан шляхом подальшої реставрації, реконструкції або капітального ремонту;

проектно-технологічна документація з демонтажу (документація з демонтажу) - документація, яка містить рішення з організації і технології демонтажу об’єкта.

4. Рішення про демонтаж окремих об’єктів приймає виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради або у випадках, передбачених законодавством, місцеві державні, військово-цивільні або військові адміністрації на підставі звіту, складеного за результатами обстеження.

Рішення про демонтаж об’єкта повинне містити відомості про:

замовника демонтажу;

місцезнаходження та короткий опис об’єкта;

ідентифікатор (реєстраційний номер) звіту про обстеження;

умови та вимоги до демонтажу.

5. Демонтаж об’єктів проводиться виключно після закінчення виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, спрямованих на припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров’я людей, локалізацію зон надзвичайних ситуацій, відповідно до Кодексу цивільного захисту України, а також після проведення обстеження об’єкта на наявність вибухонебезпечних предметів.

До початку виконання демонтажних робіт замовник демонтажу забезпечує відключення об’єкта від інженерних мереж.

6. Замовниками демонтажу є виконавчі органи відповідних сільських, селищних, міських рад, а у випадках, передбачених законодавством, місцеві державні, військово-цивільні або військові адміністрації.

7. Визначення підрядника (виконавця) демонтажу здійснюється відповідно до законодавства.

Залучення виконавців демонтажу здійснюється з урахуванням їх матеріально-технічної бази та кваліфікації персоналу для виконання відповідних робіт з огляду на їх складність та обсяги.

Демонтаж проводиться на підставі договору, укладеного між замовником та підрядником.

8. Відповідальність за порушення вимог безпеки та вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності під час проведення демонтажу несе підрядник.

9. Проведення демонтажу не потребує документів, що дають право на виконання будівельних робіт. Після закінчення демонтажу прийняття об’єкта в експлуатацію не здійснюється.

У разі виникнення на об’єкті та/або прилеглій території небезпеки для життя та здоров’я людей демонтаж припиняється та вживаються заходи щодо усунення небезпечних виробничих факторів.

10. Демонтаж може бути частковим або повним.

Частковий демонтаж передбачає розбирання частин пошкоджених будівель і споруд.

Повний демонтаж передбачає знесення (ліквідацію) зруйнованих будівель і споруд.

11. Демонтажні роботи виконуються відповідно до документації з демонтажу.

12. Підставою для розроблення документації з демонтажу є рішення про демонтаж.

13. Організація розроблення документації з демонтажу здійснюється підрядником.

14. Розробником документації з демонтажу є суб’єкти господарювання, які згідно із законодавством мають право на розроблення проектної документації в частині технології будівельного виробництва.

15. Вихідними даними для розроблення документації з демонтажу є:

рішення про демонтаж;

звіт про результати обстеження з рекомендаціями;

проектна документація або технічний паспорт об’єкта (за наявності);

інформація про підземні інженерні мережі та споруди, лінії електропередачі та зв’язку;

інформація про наявність на об’єктах захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення або інших споруд, призначених для укриття населення;

інформація про розташування пункту утилізації відходів та полігону для їх захоронення і шляхи транспортного сполучення.

16. Документація з демонтажу містить рішення щодо організації будівельного (демонтажного) майданчика, технології, організації, послідовності, методів, умов та строків виконання будівельних (демонтажних) робіт.

Документація з демонтажу розробляється з урахуванням:

дотримання вимог безпеки праці та охорони навколишнього природного середовища;

застосування прогресивних методів організації робіт з метою забезпечення найменшого строку виконання робіт;

застосування технологічних процесів, що забезпечують сучасний рівень виконання робіт;

максимального збереження придатних для подальшого застосування конструкцій та матеріалів;

максимальної переробки або утилізації відходів демонтажу.

Для забезпечення комплексної безпеки демонтажу проектні рішення з організації робіт повинні передбачати:

дотримання під час підготовки і виконання будівельних (демонтажних) робіт вимог з охорони праці та усіх видів промислової безпеки відповідно до ДБН А.3.2-2-2009 “Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення”;

дотримання безпечних умов експлуатації об’єктів прилеглої забудови відповідно до ДБН В.1.2-12-2008 “Система надійності та безпеки в будівництві. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки”;

ліквідацію негативного техногенного впливу демонтажу на навколишнє природне середовище у разі виявлення його засобами моніторингу;

безпечне розміщення на будівельному майданчику виробничих та побутових приміщень і споруд для обслуговування демонтажу, безпечне облаштування робочих місць, забезпечення проїзду і обслуговування транспортних засобів;

безпечну експлуатацію під час вибору і розміщення комплекту будівельних машин і засобів механізації;

послідовність і темпи виконання робіт, які забезпечують ефективне і безпечне проведення демонтажу;

неперевищення гранично-допустимих концентрацій небезпечних та шкідливих виробничих чинників;

дотримання безпечних умов праці, санітарно-побутове та медичне забезпечення працюючих відповідно до законодавства;

здійснення заходів з охорони та збереження навколишнього природного середовища;

дотримання умов дорожнього руху на прилеглих до об’єкта ділянках вулично-дорожньої мережі;

безпечні способи та порядок поводження з відходами;

дотримання під час підготовки і виконання будівельних (демонтажних) робіт вимог пожежної безпеки відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрованим в Мін’юсті 5 березня 2015 р. за № 252/26697, ДБН В.1.1-7:2016 “Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги”, ДБН В.1.2-7-2008 “Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека”, інших нормативних актів.

За своїм складом та змістом рішення проектно-технологічної документації з демонтажу повинні відповідати вимогам, встановленим державними будівельними нормами ДБН А.3.1-5:2016 “Організація будівельного виробництва”, в обсязі, достатньому для проведення демонтажу.

У разі коли на період проведення демонтажу необхідно змінити схему дорожнього руху поблизу об’єкта або вжити спеціальних заходів із забезпечення безпеки руху, документація з демонтажу повинна містити розроблену відповідну схему дорожнього руху.

17. Документація з демонтажу не підлягає експертизі.

18. Документація з демонтажу затверджується керівником підрядної організації.

19. Затверджена документація з демонтажу є основним керівним документом з демонтажу об’єкта.

20. Демонтаж проводиться з використанням ефективних методів, які забезпечують дотримання комплексної безпеки, зокрема для існуючої прилеглої забудови та навколишнього природного середовища.

21. Залежно від складності, складу та обсягів робіт у документації з демонтажу визначається метод виконання робіт з руйнації.

22. Залежно від обсягів робіт демонтаж може проводитися у три етапи:

підготовка до демонтажу;

проведення демонтажу;

звільнення та розчищення місця розташування об’єкта з подальшим вивезенням конструкцій, матеріалів, будівельного сміття на спеціально передбачені та обладнані для цього території.

23. Підготовка до демонтажу включає здійснення організаційних заходів і виконання підготовчих робіт.

Підготовка до демонтажу може включати візуальне обстеження об’єкта, що підлягає демонтажу, вивчення умов виконання демонтажних робіт, підготовку шляхів, доставку, встановлення (монтаж) та підготовку обладнання і механізмів, підключення тимчасових інженерних мереж, розчищення території та інше.

24. Після закінчення демонтажу виключно в електронній формі з використанням Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва складається акт про демонтаж.

Акт про демонтаж об’єктів, на які поширюється дія Закону України “Про  державну таємницю”, складається з дотриманням вимог зазначеного Закону в паперовій формі згідно з додатком.

У разі повного демонтажу об’єкта акт про демонтаж є підставою для анулювання технічного паспорта та виключення об’єкта з реєстру об’єктів нерухомого майна.

25. Поводження з відходами від руйнувань, що утворились під час виконання робіт з демонтажу, здійснюється відповідно до Порядку поводження з відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1073.

{Порядок доповнено пунктом 25 згідно з Постановою КМ № 1073 від 27.09.2022}

 


 

 

Додаток
до Порядку

АКТ 
про демонтаж

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 2022 р. № 474

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 406, доповнити пунктом 8-1 такого змісту:

“8-1. Демонтаж об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів.”.

2. У Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681:

1) підпункт 1 пункту 60 доповнити абзацом такого змісту:

“акт про демонтаж;”;

2) пункт 144 доповнити підпунктом 11 такого змісту: 

“11) підписання акта про демонтаж.”;

3) пункт 173 доповнити підпунктом 6 такого змісту:

“6) створення та підписання акта про демонтаж.”

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь