Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

Компенсації за пошкоджене майно через війну

Дата: 02.05.2023 12:00
Кількість переглядів: 138

Фото без описуФото без опису

Компенсації та відшкодування шкоди у випадку втрати/пошкодження майна в результаті воєнних дій

Відшкодування чи компенсація?

Перш за все, для оптимального вибору шляху захисту своїх майнових прав та інтересів, звертаємо увагу на розмежування понять «відшкодування шкоди» та «компенсація».

Відшкодування шкоди (стягнення з винної особи за завдану шкоду):

Вирішується у судовому порядку шляхом подання позову про відшкодування шкоди проти іншої винної особи.

Винним суб’єктом, за завдану внаслідок війни шкоду, є російська федерація. Передбачається, що після Перемоги буде розпочато єдиний процес України проти росії, в результаті якого з останньої буде примусово стягнуто кошти (репарація, контрибуція), завдяки яким буде відшкодована уся майнова шкода, завдана воєнними діями.

Компенсація:

Є різновидом державної соціальної допомоги, коли держава за власний рахунок виплачує певній категорії постраждалихкошти в тих розмірах і на тих умовах, які будуть визначені самою державою.

Якими актами регулюється порядок отримання компенсації?

Загальні засади компенсації та відшкодування шкоди потерпілим від надзвичайних ситуацій (у тому числі воєнних дій) закріплені у Кодексі цивільного захисту України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text). Зокрема, відповідно до ст. 86 Кодексу забезпечення житлом постраждалих, житло яких стало непридатним для проживання внаслідок надзвичайної ситуації, здійснюється шляхом надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання, будівництва або закупівлі житлових будинків для постраждалих за рахунок державних коштів за умови добровільної передачі постраждалими зруйнованого або пошкодженого житла місцевим державним адміністраціям або органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання. При цьому, постраждалі, яким виплачено грошову компенсацію за зруйновану або пошкоджену квартиру (житловий будинок), житлом за рахунок держави не забезпечуються.

Конкретні механізми, процедури, умови виплати грошових компенсацій та здійснення іншого відшкодування завданої воєнними діями шкоди регулюються спеціальними законами та підзаконними актами. Поки що основними нормативно-правовими актами, що регулюють питання компенсації за втрачене / пошкоджене майно в результаті воєнних дій, є:

1. Порядок подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації від 26 березня 2022 р. № 380 (далі- Порядок № 380 від 26 березня 2022 р., https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380-2022-п#top). Визначає умови, механізм та процедуру подання заявок про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій.

2. Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Українівнаслідок збройної агресії російської федераціївід 20 березня 2022 р. № 326 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-п#Text). Встановлює процедуру визначення шкоди та збитків компетентними органами.

3. Порядок виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд № 473 від 19 квітня 2022 р. (далі- Порядок № 473 від 19 квітня 2022 р.) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473-2022-п#n9. Встановлює механізм фіксації пошкоджень будівель та споруд різних форми власності, зумовлених збройною агресією рф

4. Порядок надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією російської федерації № 947 від 18 грудня 2013 р. (далі-Порядок № 947) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/947-2013-п#n7

Однак, дані акти регулюють лише певні етапи та окремі аспекти у єдиному доволі складному процесі компенсації державою шкоди. З початку війни у Парламенті перебуває на розгляді декілька законопроєктів, які мають повною мірою регулювати даний механізм, проте поки що жодний закон неприйнято.

Фактично на сьогодні ми маємо чітко розроблений державою на рівні законодавства лише перший етап отримання компенсацій за пошкоджене / зруйноване майно – етап збору доказів, документів та іншої інформації, яка у подальшому стане основою для отримання виплат або іншого відшкодування.

Отже, поки триває війна та не прийнято закон про порядок компенсації / відшкодування шкоди за втрачене / пошкоджене майно, головним завданням є фіксація усіх фактів такого знищення, пошкодження усіма можливими шляхами. Чим більше доказової базибуде зібрано, тимпростішебуде потім пройти процедуру отримання компенсації.

Окрему увагу варто звернути на діючий на сьогодні Порядок № 947, який встановлює механізм надання грошової допомоги та грошової компенсації постраждалим від збройної агресії російської федерації. По-перше, даний Порядокпоширюється виключно на територію Донецької та Луганської областей. По-друге, він закріплює надання фізичним особам таких видів допомоги:

1. Грошова допомога - надається постраждалим, житло яких пошкоджено внаслідок надзвичайної ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків та які відмовилися від евакуації, відселення та залишилися на попередньому місці проживання та/або в межах відповідного населеного пункту. Розмір грошової допомоги становить від 3 до 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (8 052 грн – 40 260 грн).

2. Грошова компенсація - надається постраждалим, які є власниками житла, яке перебуває на контрольованих Україною територіях та було зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру. Рішення про надання грошової компенсації приймають спеціальні комісії, які утворюються Донецькою та Луганською облдержадміністраціями. Розмір грошової компенсації становить не більш як 300 тис. гривень за один об’єкт зруйнованого житла.

Про перелік документів, необхідних для отримання грошової компенсації, та порядок їх подання можна дізнатись на сайті: https://guide.diia.gov.ua/view/pryiniattia-rishennia-pro-nadannia-hroshovoi-kompensatsii-postrazhdalym-zhytlovi-budynky-kvartyry-iakykh-zruinovano-vnaslidok-na-0fe6e45b-3d5a-4f44-a4b6-b3e750c76891.

Незважаючи на те, що даний Порядок стосувався зон проведення АТО, юридично на сьогодні він продовжує діяти. Однак, фактична робота спеціальних комісій з обстеження зруйнованого або пошкодженого житла, а також виплата зазначених вище грошових сум з початком повномасштабного вторгнення є ускладненими. Зумовлено це наявністю інших чинних нормативно-правових актів, прийнятих у 2022 році, та відсутністю на сьогодні єдиного порядку та механізму виплати грошових компенсацій усім постраждалим від воєнних дій.

Які правила та шляхи фіксації пошкоджень?

1. Якщо майно пошкоджене або зруйноване, при першій можливості необхідно вжити заходів із самостійної фіксації відповідних фактів.

Фіксувати пошкодження необхідно до початку ремонтних робіт, оскільки надалі можуть виникнути труднощі із доведенням фактично завданої шкоди та розміру її відшкодування.

Самостійно зафіксувати факт пошкодження або знищення можна шляхом:

- фото-, відео фіксації (на початку запису відео необхідно назвати свої дані, дату, час та місце зйомки, коментувати у її процесі характер порушень та усю відому інформацію про факт пошкодження, а далі слід зафіксувати усі руйнування на фото);

- записаних на відео або на папері власноруч під підпис свідчень свідків (не менше 2-х), сусідів, представників ОСББ або управляючої компанії багатоквартирного будинку про відому їм інформацію (про власника майна та про обставини пошкодження або руйнування); на відео або письмовому акті (протоколі) необхідно зафіксувати інформацію про дату, місце його складання та осіб, які надали свідчення (їх паспортні дані, контактна інформація);

- складання власного акту про пошкодження з переліком зниклих, пошкоджених, зруйнованих речей у довільній письмовій формі (із датою, місцем, паспортними даними, підписами усіх повнолітніх членів сім’ї у кінці);

- зберігання публікацій зі ЗМІ, листування із соц.мереж, де висвітлювалися обставини пошкодження відповідного майна.

Крім цього, одним із способів фіксації факту пошкодження майна та оцінки завданих збитків є звернення до експертів та приватних компаній з метою здійснення ними обстежень та експертиз відповідного майна. Маємо звернути увагу, що кошти, витрачені на експертизу, скоріше за все, не будуть компенсовані. Однак, саме вказана в них сума може бути виплачена у подальшому. Також рекомендуємо перед замовленням відповідних обстежень, експертиз повідомити про це органи місцевого самоврядування, яким також потім необхідно надати копії зроблених за результатами роботи актів, висновків.

2. Про факт пошкодження або знищення майна необхідно повідомити державу.

Зробити це можна шляхом звернення до уповноважених органів влади, а також черезспеціальні офіційні веб-ресурси. Нижче наведено основніваріанти такого звернення.

- Подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно відповідно до Порядку № 380 від 26 березня 2022 р.

Порядок № 380 від 26 березня 2022 р. стосується виключно нерухомого майна (будівлі, споруди, об’єкти будівництва, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури) та поширюється на фізичних / юридичних осіб (заявників), які є:

- власниками (балансоутримувачами) нерухомого майна;

- замовниками будівництва щодо об’єктів будівництва;

- за якими таке майно закріплено на праві господарського відання чи праві оперативного управління (для юридичних осіб);

- членами житлово-будівельних кооперативів, які викупили житлове приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього;

- які здійснили інвестування та фінансування будівництва об’єктів, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт;

- ОСББ, керуючим багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, які здійснюють утримання відповідних будинків (для юр.осіб);

- спадкоємцями / правонаступниками вищезазначених осіб.

Подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно можна незалежно від місця проживання чи перебування фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи:

а) через портал Дія (авторизуватись – подати повідомлення за посиланням https://diia.gov.ua/services/poshkodzhene-majno – відправити повідомлення);

б) через застосунок ДІЯ у смартфоні (розділ «Послуги» - «Пошкоджене майно»);

в) через ЦНАП / нотаріуса (з собою мати ІНН та паспорт, фото пошкоджень (якщо є).

Звертаємо увагу, що перед тим, як звернутися до ЦНАП, необхідно перевірити, чи приймають в обраному відділенні повідомлення про пошкоджене майно.

Подання інформаційного повідомлення безкоштовне.

Після подання інформаційного повідомлення через портал Дія/ застосунок Дія у смартфоні/ ЦНАП/ нотаріуса, інформація про майно автоматично зареєструється у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

Передбачається, що після цього буде а) створено спеціальну комісію в органах місцевого самоврядування, яка буде оцінювати збитки та визначати суми виплат, та б) безпосередньо зараховано кошти або надано компенсацію в іншій формі. Однак, поки що механізми виконання даних етапів не розроблено законодавчо. Після подання заяви необхідно чекати сповіщення (на номер телефону / електронну пошту / через застосунок Дія) про подальші дії.

- Отримання акту обстеження від органу місцевого самоврядування відповідно до Порядку № 473 від 19 квітня 2022 р.

Після подання інформаційного повідомлення необхідно отримати акт обстеження майна.

Порядок № 473 від 19 квітня 2022 р. стосується виключно нерухомого майна (будівлі, споруди).

Заява про складення акту обстеження подається до міських/сільських рад, а в разі їх відсутності – до військових адміністрацій.

Обстеження пошкоджених об’єктів здійснюється комісією, до складу якої залучаються фахівці, уповноважені представники власника або управителя об’єкта (за можливості). За результатами комісійного обстеження складається акт обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації (примірна форма акту міститься у додатку до Порядку № 473).

Відповідно до пункту 8 Порядку № 473 від 19 квітня 2022 р. даний акт надалі долучається міськими/сільськими радами або військовими адміністраціями до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, а копію акта має бути надано заявнику протягом 3 днів з дня його складання або шляхом надсилання засобами Порталу Дія.

- Звернення до ДСНС

Якщо майно постраждало через пожежу, спричинену бойовими діями, потерпіла особа може звернутись до ДСНС щодо видачі їй акту про фіксацію пошкоджень.

- Подання заяви в поліцію (разом з усіма доказами та іншими документами).

Подати заяву в поліцію можна не тільки у випадку пошкодженнямайна внаслідок бойових дій, а також у випадках встановлення факту мародерства, пограбування або коли об’єктом пошкодження є транспортний засіб.

Після отримання заяви органами Національної поліції буде відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України («Порушення законів та звичаїв війни»), об’єктивна сторона даного злочину може виражатись у таких діях, як мародерство, пошкодження, знищення цивільних об’єктів.

Заявнику має бути наданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), який доцільно зберігти. У ході процесу заявник набуде статусу потерпілого та може бути вирішене питання щодо стягнення спричиненої шкоди з відповідальної особи (питання щодо винної особи буде вирішуватись у ході процесу шляхом проведення слідчих дій та оцінки доказів).

Поки що це найбільш дієвий спосіб фіксації пошкодження майна. Крім того, у кримінальному провадженні може бути поданий цивільний позов з вимогою про відшкодування шкоди та завданих збитків. Вже є судові вироки щодо російських військових.

- Подання інформації через сайт https://warcrimes.gov.ua

Даний ресурс створений офісом Генпрокурора разом з українськими та міжнародними партнерами для належного документування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних російською армією в Україні.

На сайті міститься Анкета та стисла інструкція щодо її заповнення. Анкети подаються у тому числі через пошкодження житла або іншого майна під час війни.

- Подання заяви через сайт https://damaged.in.ua

Проєкт реалізується KSE Institute (аналітичним центром при Київській школі економіки) спільно з Офісом Президента України, Міністерством економіки, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерством інфраструктури України.

Повідомити про завдані збитки можна шляхом заповнення форми на сайті (інструкція надається на сайті).

- Подання заяви через міжурядову платформу https://humanrights.gov.ua/#agenda

Платформа створена у спільній координації з органами державної влади України для збору доказів для захисту та представництва України в Європейському суді з прав людини та Міжнародному суді ООН.

Описати факт порушення прав (пошкодження майна) та надіслати докази (фото, відео, документи, інформацію про свідків, жертв події) можначерез онлайн-форму, розміщену на сайті.

Законодавство не містить обмежень щодо використання одночасноусіх вказаних вище можливих шляхів повідомлення про факт пошкодження або знищення майна.

3. Якщо в результаті бойових дій втрачено будь-які правовстановлюючі документи, за можливості необхідно розпочинати процес їх відновлення, оскільки дані документи знадобляться для подальшої процедури компенсації.

4. Звичайно, у подальшому слід зберігати хоча б в електронному вигляді усі квитанції, чеки, акти тощо, що стосуються видатків, понесених для відновлення пошкодженого об’єкту.

Чим більше доказової бази буде зібрано одразу, тим легше та швидше буде потім пройти процедуру отримання компенсації. А поки що чекаємо на подальше законодавче врегулювання даного процесу.

Які програми допомоги особам, постраждалим під час війни, є в Україні?

Нижче наводимо перелік діючих на сьогодні програм з пільгового кредитування або іншої допомоги у придбанні / оренді житла:

Програма 1: Надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання

(*Постанова КМУ «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» № 495 від 29 квітня 2022 р.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/495-2022-п#top)

Умови:

1) Внутрішньо переміщеним особам (далі -ВПО) та членам їх сімей, які перебувають на Обліку громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, безоплатно має бути надано житлове приміщення з фонду за місцем фактичного проживання/ перебування;

2) ВПО беруться на облік за місцем перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО;

3) З метою взяття на облік ВПО необхідно звернутися до сільської, селищної, міської ради) за місцем проживання / перебуванняіз заявою (форма якої міститься у додатку 1 до Порядку № 495 від 29 квітня 2022 р.);

4) Першочергове право на забезпечення житловим приміщенням з фонду мають багатодітні сім’ї; сім’ї з дітьми; вагітні жінки; особи, які втратили працездатність; особи пенсійного віку;

5) Житлові приміщення безоплатно надаються ВПО у тимчасове користування на строк до 1 року з можливістю продовження на наступний строк у разі відсутності змін у їх статусі та якщо вони не набули іншого місця проживання.

Програма 2: Списання кредитів на житло та авто, яке було пошкоджено або зруйновано під час війни

(*Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України» № 2823-IX від 01 грудня 2022р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2823-ix#Text)

Умови:

1) Призупинення виплат по кредитах за наявності підтверджуючих документів для фізичних осіб-позичальників на рухоме / нерухоме майно, яке через війну:

- опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій;

- пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій.

2) Списання (прощення) кредиту на житло тим позичальникам, у яких:

-нерухомість знищена внаслідок війни. Важливо: така нерухомість станом на 23.02.2022 року мала бути єдиним місцем проживання сім’ї позичальника.

-станом на 23.02.2022 року відсутня прострочена заборгованість за таким договором;

- метою отримання кредиту згідно договору є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання автомобіля.

3) Списання кредитів на автомобілі для:

- знищених авто. Важливо:таке авто станом на 23.02.2022 року мало бути єдиним авто в сім’ї позичальника.

-договорів, за якими станом на 23.02.2022 року заборгованість не була прострочена на більше ніж 7 днів.

* Подати заяву про призупинення сплати грошового зобов'язання до кредитора можна протягом дії воєнного стану та наступних 3 місяців з дня його припинення. Заява підписується позичальником (його представником) власноручно або шляхом накладання КЕП, а документи, які підтверджують факт пошкодження або знищення нерухомого майна, надаються/надсилаються кредитору в оригіналі або в нотаріально посвідчених копіях.

Програма 3: Пільгові кредити на житло для переселенців

(*Питання надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW), Постанова КМУ № 451 від 28 квітня 2021 р. https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-nadannya-pilgovih-ipotechn-a451)

Умови:

1) Право на отримання кредиту мають ВПО, які:

- не мають житла у власності;

- можуть підтвердити свою платоспроможність;

2) Внесення кандидатом/переможцем програми на особистий рахунок не менше 6% вартості житла;

3) Термін повернення кредиту: до 30 років;

4) Відсоткова ставка за користування кредитом – 3% річних, на період дії кредитного договору;

5) Розрахунок розміру кредиту здійснюється з урахуванням нормативної площі (52,5 кв. м. на сім’ю з однієї особи чи сім’ю з двох осіб та додатково 21 кв. м. на кожного наступного члена сім’ї).

Заява про намір отримати кредит подається до відділення Держмолодьжитла або через Єдиний державний веб.портал електронних послуг (через портал Дія посиланням https://diia.gov.ua/services/kredit-na-zhitlo-dlya-vpo).

Уся детальна інформація про програму на сайті https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/...

Програма 4: Кредит для молоді

Умови:

Право на отримання кредиту мають молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни:

- вік до 35 років або один із подружжя є вченим віком до 40 років (має науковий ступінь доктора наук).

- перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов або у яких відсутнє у власності житло, або мають у власності житлову площу не ˃ 13,65 м2

Термін повернення кредиту - до 20 років.

Відсоткова ставка за користування кредитом складає 7%річних.

Уся детальна інформація про програму, а також онлайн-заява на сайті https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/...

Чи можна звернутися до суду із позовом про відшкодування шкоди?

Так, кожна особа має право на звернення до суду із вимогою про захист своїх прав та інтересів, відшкодування шкоди.

З 2014 року по лютий 2022 року постраждалі особи в основному зверталися з позовами до держави Україна про відшкодування шкоди.

З 24 лютого 2022 року ситуаціясуттєво змінилася. Як визначено у ст. 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», відшкодування майнової та моральної шкоди, заподіяної внаслідок тимчасової окупації держави Україна, юридичним особам, громадським об’єднанням, громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, у повному обсязі покладається на російську федерацію як на державу, що здійснює окупацію.

У квітні 2022 року Верховний Суд у постанові від 14 квітня 2022 року у справі №308/9708/19 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/104086064) вказав, що українські суди можуть розглядати справи про відшкодування російською федерацією шкоди, завданої актами агресії фізичній особі–громадянину України. Згода російської федерації бути відповідачем у таких справах про відшкодування шкоди, як це вимагалось раніше, не потрібна.

На цей час вже сформована деяка позитивна практика щодо ухвалення на користь громадян України судових рішень щодо стягнення шкоди та збитків з російської федерації. Деякі з цих рішень підтверджені навіть у Європейському суді з прав людини.

Однак, найсуттєвіше питання – це питання реального виконання таких рішень.

Очевидно, що на добровільне виконання росією рішень українських судіврозраховувати не варто. В такому випадку залишається лише примусове виконання за рахунок активів рф, які розташовані або в Україні, або закордоном.

Примусове виконання за рахунок активів рф, розташованих в Україні, можуть здійснювати лише державні виконавці.

Для примусового виконання рішення українського суду за рахунок активів рф, розташованих закордоном, необхідно отримати згоду іноземних судових органів відповідної держави на визнання та примусове виконання відповідного рішення українського суду. Правила визнання та виконання рішень іноземних судів передбаченіабо удвосторонніх міжнародних договорах про правову допомогу або у національному законодавстві відповідних країн, із якими спеціальні угоди з цього питання Україноюне укладені.

Поки що практика примусового виконання судових рішень закордономвідсутня.

До яких міжнародних органів можна звернутися? Чи можна звернутися до Європейського суду з прав людини?

15 березня 2022 року росія заявила про вихід зі складу Ради Європи. Процес виходу тривав 6 місяців. Таким чином, заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) можна було подати протягом 4 місяців з дати вчинення правопорушень, скоєних російською федерацією до 16.09.2022 року включно. Отже, строк для подачі заяви до ЄСПЛ фактично сплив 16.01.2023 року. Заяву можна було подати через сайт https://espl.com.ua. Поки що приймання заяв через сайт призупинено.

Проте, у випадку якщо правопорушення фактично триває, наприклад, на тимчасово окуповані територіях, складно визначити дату завершення правопорушення, щоб відрахувати від неї 4 місяці строку на звернення. Це питання є предметом обговорень. Проте, поки що Європейський суд з прав людини продовжує приймати заяви щодо триваючих правопорушень на тимчасово окупованих територіях та відкриває по ним провадження.Заяви подаються вже безпосередньо до Європейського суду з прав людини.

Для звернення доЄСПЛ однозначно необхідно мати експертний висновок, який би підтвердив вартість зруйнованого майна.Звернення доЄСПЛ є безкоштовним.

Звернення до Міжнародного Кримінального Суду

Прокурором Міжнародного Кримінального Суду (МКС) розпочато розслідування злочинів військово-політичного керівництва росії в Україні. Щодо ситуації в Україні до МКС звернулися 39 держав-учасників цього Суду. Наразі триває процес збору достатніх доказів. Україна попередньо ще у 2015 році зробила заяву про визнання юрисдикції МКС щодо воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних на території України, починаючи з 20.02.2014 року і по теперішній час, вищими посадовими особами російської федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», яких визначить прокурор МКС, хоча й досі не ратифікувала Римський Статут.

Міжнародний Кримінальний Суд може залучати до провадження фізичних та юридичних осіб, потерпілих від скоєних злочинів. Під час проведення розслідування Прокурором МКС, кожен потерпілий може зв’язатись з ним за допомогою спеціального веб-ресурсу https://www.icc-cpi.int/about/the-court та надати зібрані докази вчинення воєнного злочину. Для участі у судовому розгляді (особисто або через представників) потерпілі мають подати заявку на участь за допомогою стандартної форми, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2022-05/FILL-2019JointShortForm_L_UKR_11-April.pdf

Міжнародний Кримінальний Суд розмістив рекомендації щодо заповнення такої заяви українськоюмовоюяк для фізичних осіб (https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2022-04/2019-JointShortFormGuide_UKR__11-april-corrected.pdf ), так і для юридичних осіб.

Детальніше з процедурою подання заявки можна ознайомитись на сайті Міжнародного Кримінального Суду за посиланням:https://www.icc-cpi.int/about/victims#videoOnPage

Передбачається,що після закінчення судового розгляду та винесення обвинувального вирокуМіжнародний Кримінальний Суд може ухвалити рішення про виплату постраждалим особам такого відшкодування шкоди та сплату компенсацій через спеціальний Трастовий фонд для потерпілих.

Інформацію підготовлено Відділом містобудування та архітектури Розівської селищної ради на підставі відкритих джерел та не є індивідуальною юридичною консультацією.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь