Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

Про селищну програму «Створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Розівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки»

Дата: 17.12.2021 11:49
Кількість переглядів: 192

 

Фото без опису

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

сімнадцята сесія 

восьмого скликання

РIШЕННЯ

 

10.12.2021                                     смт  Розівка                                           №13

Пологівського району Запорізької області

 

Про затвердження програми «Створення та використання місцевого матеріального резерву  для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Розівської селищної територіальної громади на  2022-2024 роки»

         Керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 98 Кодексу цивільного захисту України, ст. 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою, постійної депутатської комісії з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку селищної ради, Розівська селищна рада Пологівського району Запорізької області 

ВИРІШИЛА:

 

       1. Затвердити програму «Створення та використання місцевого матеріального резерву  для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території  Розівської селищної територіальної громади на  2022-2024 роки» (додається).

 

       2. Затвердити Номенклатуру місцевого матеріального  резерву для  запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій по Розівській селищній територіальній громаді на 2022-2024 роки (додається).

 

       3. КП «Розівський комунгосп» Розівської селищної ради Пологівського району Запорізької області забезпечити організацію виконання Програми.

 

       4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради Віктора Новоселецького.

 

Селищний голова                                                             Світлана НЕСТЕРЕНКО

 

         ЗАТВЕРДЖЕНО

        рішення селищної ради

        10.12.2021 №13

 

 

 

 

 

 

Програма

«Створення та використання місцевого матеріального резерву  для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Розівської селищної територіальної громади

 на  2022-2024 роки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Розівка

 

 

 

ЗМІСТ

          

                                                                                            

I. Паспорт Програми                                                                                       3

 

ІІ. Загальні положення                                                                                              4

 

ІІІ. Мета і основні завдання Програми                                                           6

 

ІV. Напрями виконання Програми                                                                          7

 

V. Фінансове забезпечення Програми                                                            9

 

VI. Контроль за ходом виконання Програми                                                9

 

VII. Очікувані результати виконання Програми                                           9

 

VIII. Перелік заходів Програми                                                                    10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

 

1.Ініціатор розроблення

Програми «Створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території  Розівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки»

 

 

Розівська селищна рада

 

 

 

2.Дата номер і назва

розпорядчого документа

 

 

 

 

3.Розробник  Програми

 

Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Розівської селищної ради

 

4.Співрозробники Програми

 

 

 

5.Відповідальний виконавець Програми

 

Розівська селищна рада, відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Розівської селищної ради

 

6.Виконавці Програми

 

КП «Розівський комунгосп» Розівської селищної ради

 

7.Термін реалізації Програми

 

2022-2024 роки

 

8.Перелік бюджетів, задіяних в реалізації програми

 

Бюджет Розівської селищної територіальної громади, інші кошти не заборонені чинним законодавством

 

9.Загальний обсяг                      фінансування заходів Програми наведено в додатку до програми

 

В межах фінансових можливостей

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Програма «Створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Розівської селищної територіальної громади на 2022 – 2024 роки»  (далі – Програма) розроблена відповідно до  ст. 98 Кодексу цивільного захисту України, Постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року    № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій».

Програмою передбачено створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного та епідеміологічного характеру.

Реалізація Програми створення матеріального резерву розрахована на 3 роки.

Програма розроблена з метою забезпечення реагування на надзвичайні ситуації, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів з подолання наслідків стихійного лиха.

Створення місцевого матеріального резерву передбачається за рахунок коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади.

Наявність зазначеного Резерву – це один із важливіших важелів оперативного реагування та основа забезпечення реалізації рішень з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Програма визначає  мету, обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, фінансове забезпечення, очікувані результати виконання,  заходи по виконанню  Програми та орієнтовані обсяги.

 

 

ІІІ. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Метою розробки цієї Програми є забезпечення виконання Кодексу цивільного захисту України, положень Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій».

Створення місцевого матеріального резерву забезпечить можливість реального та ефективного функціонування ланки територіально підсистеми Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації з найменшими фінансовими витратами та бути в постійній готовності для надання постраждалому населенню допомоги для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

        Використання матеріального резерву

 

         Місцевий матеріальний резерв використовується відповідно до рівня надзвичайної ситуації, зокрема для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на  території та об’єктах Розівської селищної територіальної громади.

У разі недостатності матеріального резерву, чи його використання у повному обсязі залучається матеріальний резерв вищого рівня.

Залучення матеріальних резервів вищого рівня здійснюється за рішенням виконавчого комітету селищної ради.

Відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву може здійснюватися:

1) для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

2) у зв’язку з їх освіженням або заміною.

 

Відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється за рішенням виконавчого комітету селищної ради.

Відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву у зв’язку з їх освіженням або заміною здійснюється за рішенням виконавчого комітету селищної ради, відповідно до вимог законодавства.

Кошти, отримані в результаті реалізації матеріальних цінностей у зв’язку з їх освіженням або заміною, спрямовуються на придбання і закладення до матеріального резерву аналогічних матеріальних цінностей.

Матеріальні цінності, що підлягають освіженню або заміні, можуть також використовуватися для потреб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств за рішенням виконавчого комітету селищної ради за умови одночасної або наступної обов’язкової поставки і закладення до матеріального резерву таких матеріальних цінностей у відповідній кількості за рахунок коштів, призначених на відповідні цілі для потреб існування актуального матеріального резерву.

 

ІV. НАПРЯМИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Комплекс запланованих заходів забезпечить вирішення проблемних питань у здійсненні запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій на території Розівської селищної територіальної громади.

Створення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій і надання термінової допомоги постраждалому населенню, покладається на КП «Розівський комунгосп» Розівської селищної ради Пологівського району Запорізької області.

Матеріальний резерв може  використовуватися  для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного та епідеміологічного характеру.

У разі недостатності місцевого матеріального резерву чи його використання у повному    обсязі залучається матеріальний резерв вищого рівня.

 

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Головний розпорядник коштів – Розівська  селищна рада Пологівського району Запорізької області  в межах бюджетних призначень  та надходжень передбачає кошти на фінансування Програми.

Фінансування  Програми здійснюється в межах видатків передбачених в селищному бюджеті на відповідний рік по КТПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання  та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»,  за рахунок  місцевого бюджету та добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел.

Отримувачем  бюджетних коштів на поновлення матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій або наслідків стихійного лиха  визначити – КП «Розівський комунгосп» Розівської селищної ради.

 

VІ. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Контроль за виконанням цієї Програми, здійснюють постійні комісії Розівської селищної ради та відділ житлово – комунального господарства та благоустрою Розівської селищної ради.

 

Громадський   контроль   за   ходом   виконання   Програми здійснюється представниками громадських організацій, статутом яких передбачено провадження  діяльності  у  сфері  житлово - комунальних послуг.

 

Контроль за використанням коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади, спрямованих на забезпечення  виконання  Програми,  здійснюється  у  встановленому порядку.

 

VІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Результати  виконання Програми  дадуть можливість, не очикуючи надходжень з бюджетів різного рівня, оперативно організовувати низку першочергових, або невідкладних робіт щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, які можуть виникати на території Розівської селищної територіальної громади.

 

VІІІ. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

 

       Орієнтовні обсяги фінансування заходів Програми (додаток 1). Номенклатура місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій по Розівській селищній територіальній громаді на 2022 – 2024 роки ( додаток 2).

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                            Наталя БРИЦЬКА              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Додаток 1

                                                                                                             до програми «Створення та використання  

                                                                                                             місцевого матеріального резерву для

                                                                                                             запобігання і ліквідації наслідків    

                                                                                                             надзвичайних ситуацій на території

                                                                                                             Розівської селищної територіальної громади

                                                                                                             на 2022 - 2024 роки»         

 

Орієнтовні обсяги фінансування заходів Програми

 

 

№ з/п

 

Найменування заходу

 

 

Джерело фінансування

 

 

Виконавець програми

 

 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

За роками виконання (тис. грн.)

2022

2023

2024

1

Поповнення матеріального резерву паливно-мастильними матеріалами

Місцевий бюджет

КП «Розівський комунгосп»

60,00

85,00

90,00

2

Поповнення матеріального

резерву матеріалами для подолання наслідків стихійного лиха

Місцевий бюджет

КП «Розівський комунгосп»

 

40,00

45,00

 

Всього, сума коштів на період

 

320,00

 

60,00

 

125,00

 

135,00

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                            Наталя БРИЦЬКА

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Додаток 2

                                                                                                             до програми «Створення та використання  

                                                                                                             місцевого матеріального резерву для

                                                                                                             запобігання і ліквідації наслідків    

                                                                                                             надзвичайних ситуацій на території

                                                                                                             Розівської селищної територіальної громади

                                                                   на 2022 - 2024 роки»         

 

 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА

місцевого матеріального резерву

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій по Розівській селищній територіальній громаді на 2022 - 2024 роки

 

 

№ з/п

Найменування матеріальних цінностей

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн., по рокам

2022

2023

2024

І. Паливно-мастильні матеріали

1

Бензин А-92

60,00

65,00

70,00

2

Дизельне пальне

 

20,00

20,00

ІІ. Товарно-матеріальні цінності

1

Шифер для покрівлі

 

12,50

10,00

2

Пароізоляція

 

1,50

1,00

3

Шиферний цвях

 

//

0,60

4

Дошка (S=25мм х 6м)

 

5,00

5,50

5

Лопати штикові

 

//

1,50

6

Відра оцинковані

 

//

0,5

7

Цегла

 

3,00

2,50

8

Цемент

 

1,50

2,50

9

Пилка бензинова

//

5,00

5,00

10

Драбина трисекційна, легкосплавна h= 7.8м

//

6,00

//

11

Одяг спеціальний зимовий (куртки, кобінезони)

//

5,50

9,50

12

Одяг спеціальний літній (кобінезони)

//

//

4,20

13

Ємності для питної води (25л)

//

//

2,40

 

ВСЬОГО, на період, в т. ч по рокам

320,00

2022

2023

2024

60,00

125,00

135,00

 

                       

 

Секретар селищної ради                                                       Наталя БРИЦЬКА

                                              

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь