Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

Про затвердження Програми управління майном комунальної власності територіальної громади в особі Розівської селищної ради Пологівського району Запорізької області на 2022-2024 роки

Дата: 30.11.2021 16:40
Кількість переглядів: 252

 

Фото без опису

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

шістнадцята сесія

восьмого скликання

РIШЕННЯ

 

23.11.2021                                         смт  Розівка                                           №21

Пологівського району Запорізької області

Про затвердження Програми управління майном комунальної власності територіальної громади в особі Розівської селищної ради Пологівського району Запорізької області на 2022-2024 роки

 

       Керуючись ч.1 п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно до Цивільного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції постійних комісій селищної ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету,  фінансів, та соціально - економічного розвитку  та з питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою, з метою ефективного використання та утримання об'єктів і майна комунальної власності Розівської територіальної громади на 2022 – 2024 роки,  Розівська селищна рада  Пологівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму управління майном комунальної власності територіальної громади в особі Розівської селищної ради Пологівського району Запорізької області на 2022-2024 роки (далі – Програма).

2. При формуванні бюджету Розівської селищної ради на 2022-2024 роки передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.

3. Головним розпорядником коштів визначити Розівську селищну раду Пологівського району Запорізької області.

4. Визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2022 року рішення Розівської селищної ради від 28.05.2021 №11 «Про затвердження Програми фінансового забезпечення управління об’єктами комунальної власності Розівської  територіальної громади на 2021-2025 роки» зі змінами.

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів В. Новоселецького та на постійну комісію з питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою (голова В.Поворозник).

 

Селищний голова                                                                 Світлана НЕСТЕРЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     рішення сесії Розівської

                                                                                     селищної ради Пологівського

                                                                                     району Запорізької області

                                                                                     23.11.2021 № 21

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 управління майном комунальної власності  територіальної громади в особі Розівської селищної ради Пологівського району Запорізької області

                    на 2022-2024 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Розівка

2021 рік

 

ЗМІСТ

 

 

 

 

I. Паспорт Програми                                                                                       5

 

ІІ. Загальні положення                                                                                              6

 

ІІІ. Мета і основні завдання Програми                                                           6

 

ІV. Напрями виконання Програми                                                                          7

 

V. Фінансове забезпечення Програми                                                            11

 

VI. Контроль за ходом виконання Програми                                                11

 

VII. Очікувані результати виконання Програми                                           11

 

VIII. Перелік заходів Програми                                                                      11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

Ініціатор розроблення Програми

Розівська селищна рада Пологівського району Запорізької області

Розпорядчі документи, на основі яких розроблена Програма

Бюджетний кодекс України, Цивільний кодекс України та Господарський кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавчі акти в сфері управління та розпорядження майна

Розробник Програми

Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Розівської селищної ради

Відповідальний виконавець Програми

Розівська селищна рада Пологівського району Запорізької області та її  структурні підрозділи, балансоутримувачі майна комунальної власності територіальної громади

Учасники Програми

Розівська селищна рада Пологівського району Запорізької області та її структурні підрозділи, балансоутримувачі майна комунальної власності територіальної громади

Термін реалізації Програми

2022 – 2024 роки

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

931 700 грн.

у тому числі:

коштів   бюджету Розівської селищної територіальної громади

931 700 грн.

 

Примітка: обсяги фінансових ресурсів можуть коригуватись.

 

 

ІІ.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Програма  управління  майном комунальної власності  територіальної громади в особі Розівської селищної ради Пологівського району Запорізької області на 2022-2024 роки (надалі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Закону України «Про передачу об’єктів права  державної  та комунальної власності», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

Необхідність розроблення Програми зумовлена забезпеченням прозорості прийняття управлінських рішень щодо майна комунальної власності  територіальної громади (далі – комунальне майно), що досягається чітко визначеними у Програмі цілями і завданнями, на досягнення яких витрачаються бюджетні кошти, підвищенням рівня контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств, установ та організацій територіальної громади (далі – комунальні підприємства, установи та організації).

Програма визначає основну мету, завдання, способи реалізації функцій з управління комунальним майном територіальної громади та порядок їх фінансування.

Нині, враховуючи фінансово-економічну кризу, суттєве зростання ринкової вартості нерухомого майна та енергоносіїв, питання ефективного та раціонального використання майна територіальної громади стає особливо актуальним.

Розівська селищна рада Пологівського району Запорізької області відповідно до чинного законодавства України здійснює реалізацію політики територіальної громади щодо ефективного управління об’єктами комунальної власності у сфері утримання, володіння, розпорядження, відчуження та оренди комунального майна, виявлення та прийняття безхазяйного майна, прийняття та передачу комунального майна. Розівська селищна рада здійснює управління майном комунальної власності в межах повноважень чинного законодавства України та власних нормативних актів.

Для ефективного управління об’єктами комунальної власності у сфері відчуження, оренди та використання комунального майна територіальної громади, що забезпечить стабільне надходження до бюджету територіальної громади коштів за рахунок продажу майна та передачі його в оренду, необхідно своєчасне виділення бюджетних асигнувань з селищного бюджету.

    

             ІІІ. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є фінансування заходів з раціонального та ефективного управління майном комунальної власності територіальної громади в особі Розівської селищної ради Пологівського району Запорізької області для задоволення потреб територіальної громади, суб’єктів підприємницької діяльності, забезпечення стабільного наповнення дохідної частини бюджету громади. 

Майнові операції, які можуть здійснюватися з об’єктами комунальної власності не повинні послаблювати економічні основи місцевого самоврядування, зменшувати обсяг надходжень коштів до місцевого бюджету та погіршувати умови та якість надання послуг населенню.

Дана Програма спрямована на здійснення управлінських дій щодо майна комунальної власності територіальної громади, а саме:

1) облік майна комунальної власності територіальної громади;

2) утримання в належному стані та використання майна комунальної власності  територіальної громади;

3) передача майна у безоплатне користування, з балансу на баланс підприємств комунальної форми власності (ведення реєстру майна, забезпечення виготовлення технічної та правовстановлюючої документації, тощо);

4) передача майна в концесію, оренду, суборенду (здійснення необхідних дій, пов’язаних з підготовкою необхідних документів, проведенням оцінки майна, тощо);

5) відчуження майна, продаж, обмін, передача до державної та іншої комунальної власності (визначення об’єктів для відчуження, підготовка необхідного пакету документів, проведення конкурсів, аукціонів, укладання договорів, друк оголошень, тощо);

6) приймання майна, а саме: набуття права власності шляхом приймання в комунальну власність майна з інших форм власності, придбання, набуття права власності на безхазяйне майно (нововиявлене, відумерла спадщина, безхазяйне майно, тощо), (підготовка необхідного пакету документів – технічної та правовстановлюючої документації, тощо);

7) ліквідація комунальних підприємств за рішенням власника, в тому числі шляхом визнання їх банкрутами. 

IV.НАПРЯМИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ

  1. Облік майна комунальної власності територіальної громади

Здійснення оперативного обліку майна комунальної власності територіальної громади в особі Розівської селищної ради Пологівського району Запорізької області на основі:

1) матеріалів інвентаризації майна, забезпечення контролю за його використанням, збереженням;

2) відслідковування руху майна;

3) проведення або надання дозволу на списання, продаж, обмін та передачу майна, яке знаходиться у комунальних підприємств, організацій та установ Розівської селищної ради на правах господарського відання або оперативного управління, в установленому селищною радою порядку;

4) оплати робіт з оформлення документації із землеустрою на земельні ділянки, на яких розташоване нерухоме майно комунальної власності територіальної громади;

5) оплати робіт щодо обстеження та паспортизації будівель і споруд комунальної власності територіальних громад з метою встановлення їх технічного стану та забезпечення їх надійності та безпечної експлуатації;

6) контроль сплати земельного податку або орендної плати за землю під орендованими приміщеннями комунальної власності;

7) оплати витрат, пов’язаних із зверненнями до суду та інших витрат, пов’язаних з управлінням комунальним майном та земельними ділянками комунальної власності;

8) забезпечення страхування об’єктів комунальної власності, які не передані в оренду;

9) послуги організацій та осіб, залучених до процесу оренди та приватизації (інформаційні та консалтингові послуги, проведення аукціонів, конкурсів, тощо);

10) створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення;

11) оплати інших послуг, пов’язаних з управлінням комунальним майном.

 

2. Передача майна в концесію, користування, оренду, суборенду, визначення об’єктів щодо передачі в оренду та підготовка необхідної документації для передачі в оренду.

3. Визначення об’єктів, що можуть бути відчужені, підготовка необхідного пакету документів, проведення конкурсів, аукціонів.

Відчуження майна, продаж, обмін, дарування, передача об’єктів до державної власності.

4. Приймання майна, а саме: набуття права власності шляхом прийняття у комунальну власність майна з інших форм власності, придбання,  набуття права на безхазяйне майно та відумерлу спадщину.

 Забезпечення переоформлення, виготовлення, відновлення правовстановлюючої та технічної документації на таке майно.

5. Формування єдиного реєстру об’єктів нерухомості комунальної власності. 

2. Утримання в належному стані та використання майна комунальної власності  територіальної громади.

1. Виготовлення технічної документації (проведення поточної технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів, довідок, характеристик, тощо) на об’єкти нерухомого майна комунальної форми власності.

2. Витрати по утриманню в належному стані комунального майна (поточний та капітальний ремонт, страхування, охорона – в разі необхідності). 

 

3. Приймання та передача  майна

 

1. Приймання в комунальну власність територіальної громади  об’єктів нерухомого майна, в тому числі, які віднесені до категорії «безхазяйного» майна, зовнішніх інженерних мереж, об’єктів (елементів) благоустрою.

2. Приймання об’єктів, у тому числі об’єктів соціально-побутового призначення, зовнішніх мереж електро-, тепло-, водопостачання, водовідведення та телефонізації, а також будівель (споруд, приміщень), рухомого майна і іншого окремого індивідуально визначеного майна.

3. Замовлення оцінки на об’єкти, що приймаються до комунальної власності  територіальної громади.

4. Отримання  інформаційних  довідок  щодо  власників майна для віднесення нерухомого майна до категорії «безхазяйного», відумерлої спадщини та прийняття майна у комунальну власність територіальної громади. Проведення поточної технічної документації. Замовлення технічної документації на об’єкти нерухомого майна, що приймаються, тощо.

5. Замовлення та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки, рецензування незалежної оцінки майна, що приймається.

6. Здійснення   реєстрації   права   власності  на  нерухоме майно комунальної власності за Розівською селищною радою Пологівського району Запорізької області, набуте шляхом приймання в комунальну власність майна з інших форм власності, придбання, набуття права власності на безхазяйне майно, нововиявлене майно, відумерлу спадщину, тощо.

7. Оплата судових витрат за подання заяв до суду про передачу безхазяйного майна у комунальну власність територіальної громади. 

 

4. Оренда майна комунальної власності  територіальної громади

 

1. Виготовлення технічної документації майна, що передається в оренду селищною радою.

2. Замовлення оцінки майна комунальної власності, що передається в оренду селищною радою, її рецензування.

3. Забезпечення інформування населення про передачу майна в оренду, суборенду (оголошення, реклама у засобах масової інформації, інформація щодо майна, яке пропонується для передачі в оренду, інформація про результати проведення конкурсів).

4. Нотаріальні  витрати  (у разі необхідності).

5. Участь у можливих судових засіданнях (судові витрати).

6. Замовлення нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, на якій розташований об’єкт нерухомості комунальної власності. 

 

5. Відчуження майна комунальної власності  територіальної громади

 

1. Формування необхідного пакету правовстановлюючих документів щодо об’єктів нерухомого майна, які будуть відчужуватися.

2. Замовлення, отримання або впорядкування правовстановлюючих документів на майно, замовлення та отримання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

3. Забезпечення систематичного інформування населення щодо відчуження майна (оголошення, повідомлення у засобах масової інформації, інформаційні повідомлення про оголошення конкурсів по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки, рецензування незалежної оцінки майна, інформація про аукціон, підсумки проведення аукціону, конкурсу, тощо).

4. Замовлення та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки, рецензування незалежної оцінки майна.

5. Оплата послуг по оформленню відчуження майна (оформлення документів у державного реєстратора, сплата державного мита та інших обов’язкових платежів, оплата послуг нотаріуса (у разі необхідності), іншого уповноваженого органу (організації, установи, підприємства), тощо).

6. Оплата послуг органам МВС за переоформлення свідоцтв на право власності транспортними засобами, зняття з обліку транспортних засобів при їх відчуженні або зміні власника.

 

6. Проведення  робіт  із  землеустрою  та експертної грошової оцінки земельних ділянок, які продаються разом з об’єктами відчуження

 

1. Укладання угод з посередниками (шляхом проведення аукціонів) з продажу об’єктiв відчуження в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

 

       7. Ліквідація комунальних підприємств за рішенням власника, в тому числі шляхом визнання їх банкрутами.

 

1. Оплата за розміщення повідомлень у друкованих засобах масової інформації про ліквідацію комунальних підприємств, установ, організацій.

2. Оплата пологу за зняття з обліку в підрозділі МВС транспортних засобів при ліквідації комунальних підприємств. 

V.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади. Обсяг фінансування Програми наведено в додатку.

Фінансування Програми здійснюється виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей бюджету. 

Прогнозований обсяг фінансування заходів, передбачених Програмою наведено в додатку.

 

VІ. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюватиметься Розівською селищною радою Пологівського району Запорізької області та  заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу обов’язків. 

VІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання заходів Програми дозволить:

1) виконувати завдання та функції  управління майном комунальної власності територіальної громади, покладених на Розівську селищну раду Пологівського району Запорізької області;

2) забезпечити надходження коштів до бюджету селищної ради від передачі в оренду та відчуження майна комунальної власності;

3) створити умови для збереження об’єктів комунальної власності та утримання їх в належному технічному стані;

4) підвищити ефективність використання комунального майна шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам, з метою задоволення їх прав та інтересів, а також прав та інтересів селищної територіальної громади. 

VІІІ. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

 

Обсяги фінансування заходів з раціонального та ефективного управління майном комунальної власності (додається) 

 

Розівський селищний голова                                              Світлана НЕСТЕРЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь