A A A K K K
для людей із порушенням зору
Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

Рішення селищної ради від 24.12.2021 № 71 "Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Розівської селищної територіальної громади Пологівського району Запорізької області"

Дата: 06.01.2022 08:53
Кількість переглядів: 249

Фото без опису

 

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вісімнадцята сесія 

восьмого скликання

РIШЕННЯ

 

24.12.2021                                     смт  Розівка                                        №71

Пологівського району Запорізької області

 

Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Розівської селищної територіальної громади Пологівського району Запорізької області

 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою залучення мешканців Розівської селищної  територіальної громади до прийняття рішень щодо розподілу частини бюджету територіальної громади, залучення їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості для вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності Розівської селищної ради та її виконавчих органів, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, Розівська селищна рада Пологівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Розівської селищної територіальної громади Пологівського району Запорізької області  (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Селищний голова                                              Світлана НЕСТЕРЕНКО

 

                                                                                                                                 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішення селищної ради

                                                                             24.12.2021 №71

 

Положення про громадський бюджет (бюджет участі)

Розівської селищної територіальної громади Пологівського району Запорізької області

 

Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Розівської селищної територіальної громади Пологівського району Запорізької області (далі – Положення) визначає основні вимоги та принципи до організації, проведення та реалізації громадського бюджетування.

Це Положення розроблене з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», який надає територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення.

1.Визначення понять

Основні терміни, використані в цьому Положенні, мають таке значення:

1.1. Громадський бюджет (бюджет участі) – процес взаємодії Розівської селищної ради та її виконавчого органу з громадськістю, направлений на залучення мешканців, які постійно проживають у межах Розівської селищної територіальної громади до участі у бюджетному процесі шляхом прийняття рішення щодо розподілу визначеної селищною радою частини бюджету громади через подання відповідних ініціативних проєктів розвитку, спрямованого на вирішення пріоритетних проблем громади та її мешканців, та проведення відкритого, прозорого громадського голосування за такі проєкти.

1.2. Мешканці Розівської селищної територіальної громади – дієздатні громадяни України віком від 14 років, які зареєстровані або проживають на території Розівської селищної територіальної громади, що підтверджується офіційними документами (паспортом, довідкою з місця роботи, навчання чи іншими документами, що підтверджують факт проживання на території громади) та внутрішньо переміщені особи, що відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

1.3. Проєкт – оформлена згідно з вимогами цього Положення пропозиція, документ, що враховує план дій, комплекс робіт або послуг, задум, ідея, втілені у форму описання, обґрунтування, розрахунків, креслень, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації. Проєкт має за мету покращення, після його реалізації, зовнішнього вигляду населених пунктів громади, умов проживання, відпочинку та задоволення інших потреб територіальної громади.

1.4. Типи проєктів:

1.4.1. Малий проєкт - це проєкт, реалізація якого може відбуватися в інтересах та межах окремого старостинського округу або адміністративного центру за рахунок коштів громадського бюджету Розівської селищної  ради та інших джерел і не перевищує 50000 грн. Участь у голосуванні за малий проєкт приймають виключно мешканці відповідного старостинського округу або адміністративного центру.

1.4.2. Великий проєкт - це проєкт, реалізація якого може відбуватися в інтересах та межах Розіівської селищної територіальної громади за рахунок коштів громадського бюджету Розівської селищної  ради та інших джерел і його вартість не перевищує 300000  грн. Участь у голосуванні за великий проєкт приймають всі мешканці громади.

1.5. Автор проєкту – суб'єкт господарювання (крім комунальних підприємтсв, установ, організацій), громадська організація, фізична особа віком від 14 років, яка є  мешканцем громади, та підготував/ла і подав/ла на конкурс проєктну пропозицію у порядку, визначеному цим Положенням.

1.6. Конкурс (голосування) – процедура визначення мешканцями Розівської селищної територіальної громади проєктів-переможців шляхом голосування у порядку, встановленому цим Положенням, серед загальної кількості представлених для голосування проєктів.

1.7. Проєкти-переможці – проєкти, які за результатами голосування набрали найбільшу кількість голосів.

1.8. Робоча група – створений розпорядженням селищного голови постійно діючий колегіальний орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів, завдань  щодо впровадження та функціонування громадського бюджету (бюджет участі) у Розівській селищній територіальній громаді. Склад робочої групи не може перевищувати 15 осіб та формується з представників громадськості, молодіжної ради, депутатів та посадових осіб селищної ради. Формою роботи Робочої групи є засідання які проводяться за потреби.

1.9. Міжпрофільна робоча група - створений розпорядженням селищного голови постійно діючий колегіальний орган, до складу якого включені посадові особи селищної ради, які, в межах чинного законодавства України, здійснюють аналіз поданих до участі у громадському бюджеті проєктів, координують виконання основних заходів, завдань щодо впровадження та функціонування громадського бюджету.

1.10. Головні розпорядники коштів – бюджетні установи, в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для реалізації проєктів-переможців.

1.11. Експертиза проєкту (аналіз проєкту) – це оцінка проєкту на предмет його відповідності законодавству, реалістичності і достатності бюджету проєкту для його реалізації.

         1.12. Пункт супроводу бюджету участі – спеціально визначене місце, у якому відповідальні особи виконують функції прийому громадян з питань бюджету участі:

інформаційний та методичний супровід учасників процесу;

видача бланків проєктів;

прийняття проєктів у паперовому вигляді;

ведення реєстру отриманих проєктів;

ознайомлення мешканців зі списком проєктів, які прийняті для голосування;

забезпечення процесу голосування у друкованому вигляді.

1.13. Місцезнаходження пунктів супроводу бюджету проєктів, визначається та затверджується рішенням виконавчого комітету Розівської селищної ради.

1.14. Інформація про бюджет участі Розівської селищної територіальної громади оприлюднюється в розділі «Громадський бюджет» на офіційному сайті Розівської селищної ради Пологівського району Запорізької області ((https://rozivska-gromada.gov.ua/gromadskij-bjudzhet-14-06-14-28-12-2021/ ).

 

2. Загальні положення

2.1. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” надає територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, зокрема, Закон запроваджує такий механізм як місцеві ініціативи.

2.2. Фінансування громадського бюджету проводиться за рахунок коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади. Співфінансування від авторів проєктів, громадських та благодійних організацій, небайдужих мешканців Розівської селищної  територіальної громади та інших членів громади не забороняється.

2.3. Загальний обсяг громадського бюджету  на наступний бюджетний рік затверджується рішенням селищної ради про бюджет громади.

Загальний обсяг бюджету участі на бюджетний рік визначається рішенням Розівської селищної ради згідно з цільовою програмою реалізації громадського бюджету  Розівської селищної територіальної громади (далі – Програми) в межах відповідних асигнувань.

Загальний обсяг бюджету участі, передбачений на реалізацію малих проєктів на відповідний рік розподіляється порівну між кожним з 6 старостинських округів та адміністративним центром громади.

2.4. За рахунок коштів громадського бюджету(бюджету участі) фінансуються проєкти-переможці. При цьому обсяг витрат на реалізацію одного малого проєкту не повинен перевищувати 50000 грн. (п’ятдесят тисяч гривень), великого проєкту – 300000 грн. (триста тисяч гривень). Виключенням є проєкти, які передбачають співфінансування, яке на першому етапі підтверджується гарантійним листом.

2.5. Термін реалізації проєктних пропозицій не повинен перевищувати один бюджетний рік.

2.6. Подані проєкти повинні бути спрямовані на визначені у цьому Положенні напрями з подальшою реалізацією на відповідній території громади:

- підтримка ініціатив у сфері благоустрою громади (заходи щодо формування поведінки дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища та створення умов, які сприяють чистоті й красі громади, будівництво дитячих і спортивних майданчиків, благоустрій парків, скверів, ліквідація стихійних звалищ та інше);

- підтримка ініціатив у сфері пропаганди здорового способу життя та популяризації занять спортом (проведення просвітницьких акцій серед підлітків, спрямованих на роз'яснення проблеми поширення ВІЛ-інфекції, проблеми наркоманії, шкоди куріння та пропаганду здорового способу життя, залучення в спорт дітей, молоді та старшого покоління і впровадження інноваційних форм пропаганди здорового способу життя; організація змістовного дозвілля для дітей, організація спортивних заходів, турнірів, змагань та інших громадських ініціатив);

- підтримка та розвиток освітніх, культурних і творчих ініціатив  (просування мистецтва, створення умов для самовираження дітей, молоді, арт-проєкти, арт-клуби тощо);

- підтримка громадських ініціатив у сфері енергоефективності та енергозбереження (робота по активізації громадськості у напрямі використання енергоефективних та енергозберігаючих технологій тощо);

- інші суспільно-корисні соціальні проєкти.

2.7. За рахунок коштів громадського бюджету Розівської селищної територіальної громади фінансуються проєкти:

         - реалізація яких має бути в компетенції органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів;

- реалізація яких передбачається на земельних ділянках, в приміщеннях чи інших об’єктах, які належать на праві комунальної власності Розівській селищній територіальній громаді в особі Розівської селищної ради;

- реалізація яких стосується лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (парк, спортивний чи дитячий майданчик тощо).

 

3. Порядок подання проєктів

             3.1. Робоча група до 1 березня затверджує календарний план щодо проведення конкурсу в рамках громадського бюджету (бюджету участі)  у поточному році та оприлюднює його на сайті селищної ради.

3.2. Подаючи проєкт на реалізацію у рамках громадського бюджету Розівської селищної територіальної громади, його автор засвідчує свою згоду на вільне використання селищною радою цього проєкту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету Розівської селищної територіальної громади.

3.3. Для подання проєкту його автору необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до Положення та додати список членів громади від 14 років (не менше 10 осіб), які підтримують реалізацію даного проєкту згідно з додатком 2 до Положення.

3.4. У разі подання проєкту, який передбачає співфінансування, його автор має визначити окремо у додатку 1 до Положення заходи проєкту, які будуть реалізовуватись за рахунок коштів громадського бюджету та окремо за рахунок інших джерел.

3.4. Під час підготовки проєкту автор забезпечує його відповідність таким вимогам:

одна заявка - один об'єкт;

можливість реалізації протягом одного бюджетного року;

назва проєкту повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення. Оригінальні назви не повинні суперечити їх основній меті;

план заходів з виконання Проєкту повинен відображати  етапи виконання проєкту, зокрема закупівлю товарів (виконання робіт, надання послуг) (у залежності від потреб проєкту);

розрахунки, креслення, що розкривають сутність цілі проєкту та можливість його практичної реалізації, додаються автором до проєкту, про що зазначається у формі проєкту (назва додатка та кількість сторінок);

проєкт не суперечить чинному законодавству України;

усі обов'язкові поля форми, наведеної у додатку 1 до цього Положення, заповнені;

реалізація і результати проєкту не призводять до порушення прав інших осіб;

бюджет проєкту, розрахований автором, включає усі витрати, пов’язані з: розробкою проєктної документації; закупівлею сировини, матеріалів, комплектуючих; оплатою стороннім підрядникам послуг логістики (доставка, зберігання); оплатою праці виконавців; інформуванням жителів про реалізацію проєкту (за необхідності).

При визначення вартості проєкту автор має враховувати резерв коштів у сумі, що становить 10% від вартості проєкту для покриття ризиків, пов’язаних зі зростанням цін, тощо, кошти на виготовлення проєктної документації (в разі, якщо проєкт передбачає проведення будівельних робіт) щонайменше у розмірі 10 % від вартості будівельних робіт та не більше 25% від вартості на проєкти, пов`язані із встановленням майданчиків (дитячих або спортивних) або гарантійний лист про таке встановлення власними силами.

У разі необхідності придбання обладнання, спортінвентарю, тощо, необхідно додавати не менше двох комерційних пропозицій по кожному виду обладнання, інвентарю, тощо. При розрахунку вартості проєкту не вказуються конкретні марки, фірми – виробники. В ході реалізації проєкту допускається придбання аналогічного обладнання, інвентарю, оргтехніки, тощо;

об’єкт, який буде створений внаслідок реалізації проєкту, має бути загальнодоступним для всіх мешканців громади. Проєкти, що фінансуються в рамках громадського бюджету, вважаються загальнодоступними, якщо мешканцям забезпечена можливість безкоштовно скористатися їхніми результатами, а до створених об’єктів забезпечується безперешкодний доступ протягом усього часу.

3.5. У рамках громадського бюджету не можуть прийматися до розгляду проєкти, які:

- розраховані тільки на виконання проєктної документації;

- носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме прийняття та реалізацію подальших елементів, які об’єднуючись з цим елементом, є єдиним цілим);

- суперечать Стратегії розвитку Розівської селищної територіальної громади, діючим програмам громади, чинному законодавству України;

- передбачають річні витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проєкту;

- передбачають нове виробництво товарів (послуг), яке носить комерційний характер;

- передбачають створення окремих комунальних підприємств, закладів, установ організацій, залучення додаткової чисельності до штату бюджетної установи та утримання за рахунок коштів бюджету громади;

- не є загальнодоступними для мешканців.

3.6. Кожен автор проєкту може подавати необмежену кількість проєктів.

3.7. Дата початку подачі проєктів визначається Робочою групою, тривалість подачі проєктів складає 60 календарних днів з дня оголошення про початок прийому проєктів громадського бюджету на сайті селищної ради.

3.8. Проєкти подаються у паперовому вигляді через пункти супроводу бюджету участі або поштою на адресу селищної ради – вул. Каштанова, 14 смт Розівка, Пологівського району, Запорізької області, 70302.

3.9. Перелік поданих проєктів оприлюднюються у розділі «Громадський бюджет» на веб-сайті селищної ради та офіційних сторінках в мережі Інтернет окремо по кожному старостинському округу, адміністративному центру та громади загалом.

3.10. Автор проєкту може у будь-який момент зняти свій проєкт з розгляду, але не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку голосування.

3.11. Об’єднання проєктів можливе за обов'язковою взаємною згодою авторів.

3.12. Внесення змін до проєкту можливе за взаємною згодою її автора та робочої групи.

 

4. Порядок розгляду проєктів

4.1. Прийом проєктів здійснюється в паперовому вигляді (через пункти супроводу бюджету участі, особисто, або поштою на адресу Розівської селищної ради).

Відповідальні особи в пунктах супроводу бюджету участі заповнюють реєстр отриманих проєктів, та разом з проєктами передають його секретарю Робочої групи не пізніше ніж через 3 робочі дні після закінчення терміну подання проєктів для узагальнення.

4.2. Робоча група :

- протягом 14 календарних днів з дня отримання проєктів разом з реєстром здійснює аналіз повноти та відповідності вимогам заповненого бланку-заяви та додатків до всіх проєктів, які включені до реєстру поданих проєктів;

- у разі, якщо проєкт не відповідає вимогам п. 2.6-2.7, 3.4 цього Положення, або підпадає під п. 3.5 цього Положення - такий проєкт відхиляється Робочою групою з обґрунтуванням причин такого відхилення;

- у разі, якщо проєктна пропозиція є неповною по своїй структурі, або заповнена не у відповідності до цього Положення, або заповнена з помилками – робоча група по телефону та /або електронною поштою повідомляє про це автора проєкту з проханням надати необхідну інформацію, або внести відповідні корективи протягом 5 календарних днів з дня отримання повідомлення від Робочої групи. У випадку ненадання автором інформації, не внесення автором необхідних коректив, пропозиція відхиляється Робочою групою вже на етапі попередньої перевірки;

- не пізніше ніж на 20 день від дня початку перевірки проєктів передає копії заповнених бланків проєктів до міжпрофільної робочої групи з метою здійснення експертної перевірки та оцінки кожного з них (з використанням бланку аналізу проєктів згідно з додатком 3 до цього Положення).

4.3. Міжпрофільна робоча група:

- у разі, якщо проєкт не містить важливої інформації, необхідної для його реалізації та оцінки, по телефону та/або електронною поштою звертається до автора проєкту з проханням надати необхідну додаткову уточнюючу інформацію протягом 5 календарних днів;

- розробляє детальні розрахунки вартості проєкту і підтверджує можливість його реалізації в межах суми, яка пропонується автором з урахуванням п. 3.4. цього Положення;

- протягом 30 календарних днів з дня отримання проєктів здійснюює аналіз їхнього змісту та можливості реалізації;

- виступають ініціаторами зустрічей з авторами пропозицій (проєктів) у разі, коли більше ніж одна пропозиція (проєкт) стосується одного об’єкта. У разі, якщо протягом 7 календарних днів з дня відправлення інформації авторам пропозицій (проєктів) останні не дійдуть згоди і не опрацюють спільної пропозиції (проєкту) або знімуть одну з пропозицій, пропозиції розглядатимуться в своєму початковому варіанті;  

- у певних ситуаціях можуть продовжити термін аналізу пропозицій (проєктів), реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, до 40 календарних днів.

- заповнені бланки аналізу з висновками щодо проєктів не пізніше ніж на 31 день (з урахуванням абзацу 5 п.4.3 Положення) повертаються до Робочої групи.

4.4 Робоча група:

- розглядає бланки аналізу з метою відбору проєктів, які будуть /не будуть виставлені на голосування;

- для  об’єктивного та неупередженого формування переліку проєктів, які будуть допущені до голосування, Робоча група організовує засідання з запрошенням членів міжпрофільної групи та авторів тих проєктів, які отримали негативні висновки;

- за 2 дні до проведення засідання Робочої групи кожен член робочої групи має отримати інформацію про аналіз з висновками;

- за результатами засідання Робоча група формує переліки позитивно оцінених проєктів, які допускаються до голосування для визначення проєктів-переможців та проєктів, які не допущені до голосування. Переліки розміщуються  на офіційному сайті селищної ради протягом 5 календарних днів з дня їх формування.

 

5. Організація голосування

5.1. Голосування за проєкти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету Розівської селищної територіальної громади здійснюється на паперових носіях у пунктах супроводу бюджету, шляхом заповнення бланку для голосування  (додаток 4 до Положення).

         5.2. Дата початку голосування за проєкти громадського бюджету  визначається Робочою групою, тривалість голосування складає 30 календарних днів.

5.3 Працівниками, відповідальними за організацію проведення голосування в пунктах супроводу бюджету, за потреби, надаються консультації щодо заповнення бланку для голосування.

Бланки голосування видаються в паперовій формі тільки в пунктах супроводу бюджету.

5.4. Обов’язковою умовою для голосування є ідентифікація мешканців громади (наявність документа, який посвідчує особу та відповідність вимогам, зазначеним п 1.2 Положення).

5.5. Кожен мешканець громади має право проголосувати лише за один малий проєкт та один великий проєкт, виставлений на голосування. У голосуванні за малі проєкти можуть брати участь мешканці відповідного старостинського округу або адміністративного центру громади.

5.6. Якщо в результаті голосування два, або кілька проєктів отримали однакову кількість голосів, переможець визначається шляхом повторного голосування, який триває не більше 10 календарних днів.

5.7. Результати голосування оприлюднюються на офіційному веб-сайті селищної ради у розділі «Громадський бюджет» впродовж 10 робочих днів після останньої дати голосування.

 

6. Встановлення результатів та визначення переможців

6.1.Наступного робочого дня, після завершення процесу голосування, відповідальні працівники за організацію проведення голосування передають бланки голосування секретарю Робочої групи.

6.2. Результати голосування по кожному окремому проєкту підсумовуються Робочою групою. Переможцями конкурсу є проєкти, які набрали найбільшу кількість голосів.

6.3. Робоча група на своєму засіданні відповідно до результатів голосування формує та затверджує список проєктів-переможців рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету Розівської селищної  територіальної громади.

6.4. Перелік проєктів – переможців виноситься на розгляд виконавчого комітету для затвердження.

6.5. Проєкти, які визначені переможцями підлягають фінансуванню за рахунок коштів, визначених для реалізації громадського бюджету у бюджеті Розівської селищної територіальної громади.

6.6. Пропозиції (проєкти), рекомендовані до фінансування, виносяться на розгляд сесії Розівської селищної ради після обговорення та погодження з постійною депутатською комісією з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку шляхом урахування їх при затвердженні бюджету громади на наступний рік та включення до Програми соціально-економічного розвитку Розівської селищної ради.

6.7. Проєкти, що не увійшли до переліку проєктів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету, можуть пропонуватись робочою групою на розгляд постійних профільних депутатських комісій для фінансування за рахунок інших джерел бюджету ТГ.

 

7. Порядок реалізації проєктів та  звітність

7.1. Після затвердження бюджету Розівської селищної територіальної громади, з урахуванням фінансування проєктів-переможців за рахунок коштів громадського бюджету, головні розпорядники бюджетних коштів, які відповідальні за реалізацію проєктів:

- до 01 березня визначають відповідальних осіб за реалізацію кожного проєкту;

- спільно з авторами проєктів складають перелік товарів, робіт і послуг, передбачених у проєктах;

- до 01 квітня - замовляють розробку ПКД на проєкт (за необхідності), проводять тендерні закупівлі (за необхідності) та укладають договори з підрядними організаціями;

- до 20 жовтня - здійснюють реалізацію проєктів;

- щомісяця до 05 числа надають відділу економічних відносин та інвестиційної політики селищної ради звіти про реалізацію проєктів громадського бюджету Розівської селищної територіальної громади, наповнюючи їх графічними зображеннями, фото та відеороликами.

7.2. Відділ економічних відносин та інвестиційної політики  селищної ради узагальнює подану інформацію та публікує до 31 грудня звіт на офіційному веб-сайті селищної ради у розділі «Громадський бюджет».

Звіт включає в себе:

  • загальний опис результатів проєкту;
  • опис робіт, які було проведено, їх послідовність;
  • фактичний термін реалізації;
  • фактичний бюджет;
  • фотозвіт результату.

7.3. До прийняття рішення про визначення балансоутримувача набуті у процесі реалізації проєктів Громадського бюджету активи (матеріальні та нематеріальні) обліковуються на балансі виконавчого органу, відповідального за реалізацію проєкту.

7.4. Виконавчі органи, відповідальні за реалізацію проєктів, визначають балансоутримувачів та здійснюють повну процедуру передачі об’єктів комунальної власності на баланс.

7.5. За потреби, виконавчі органи, відповідальні за реалізацію проєктів, звітують перед робочою групою щодо стану реалізації, якості виконаних робіт (послуг) та відповідності фактично реалізованого проєкту вимогам його автора.

         7.6 Реалізовані проєкти забезпечуються інформаційними табличками (наклейками), які містять назву проєкту, інформацію про учасників, параметри ефективності проєкту, а також іншу інформацію.

 

8. Етика в Громадському бюджеті

8.1. Члени робочої групи, міжпрофільної робочої групи, інші посадові особи місцевого самоврядування, задіяні у всіх етапах Громадського бюджету, зобов’язані:

8.1.1. дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації), з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, не проявляти свавілля або байдужості до їхніх правомірних дій та вимог;

8.1.2. керуватися Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про захист персональних даних”, розпорядженнями Розівського селищного голови, Програмою та цим Положенням;

8.1.3. незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб, представників громадських і релігійних організацій;

8.1.4. члени Робочої групи мають право подавати проєкти на Громадський бюджет за умови не використання своїх повноважень у власних інтересах, а також не брати участь у голосуваннях при вирішенні спірних питань по власному проєкту на засіданнях Робочої групи.

8.2. Політичні партії, депутати Розівської селищної ради не можуть використовувати проєкти у власних інтересах, в якості власної реклами або реклами політичної сили, яку вони представляють.

8.3. Правила поведінки учасників громадського бюджету:

8.3.1. учасники громадського бюджету мають право подати проєкт незалежно від його поглядів, ідеологічної, релігійної, расової, гендерної чи іншої приналежності;

8.3.2. автор має право на проведення агітації за власний проєкт під час голосування, брати участь в обговоренні проєкту на етапі аналізу, брати участь в процесі реалізації проєкту;

8.3.3. під час етапу голосування учасники громадського бюджету повинні керуватися принципами рівності та взаємоповаги один до одного;

8.3.4. учасники громадського бюджету, депутати та посадові особи органів місцевого самоврядування або будь-які інші сторонні особи не мають право втручатися в процес голосування або будь-яким іншим чином впливати на його результат.

 

9. Проведення інформаційної кампанії

9.1. У процесі реалізації громадського бюджету може, при наявності відповідного фінансового ресурсу проводитися інформаційна кампанія, яка поділяється на такі етапи:

ознайомлення членів територіальної громади з основними положеннями та принципами громадського бюджету Розівської селищної територіальної громади, а також заохочування їх до подання проєктів;

представлення отриманих проєктів та заохочування до взяття участі у голосуванні;

розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу реалізації громадського бюджету Розівської селищної територіальної громади.

9.2. Інформаційна кампанія повинна бути пов’язана з ідеєю громадського бюджету Розівської селищної територіальної громади та робити акцент на можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу членів територіальної громади на відбір проєктів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Розівської селищної територіальної громади.

9.3. На інформаційну кампанію громадського бюджету та організацію голосування за проєкти щороку можуть передбачатися кошти в бюджеті територіальної громади.

9.4. Консультації стосовно громадського бюджету мають циклічний характер, тобто, повторюються кожен рік.

9.5. Процес реалізації громадського бюджету підлягає моніторингу, результати якого можуть використовуватися для впровадження змін з метою вдосконалення процесу реалізації громадського бюджету.

9.6. Зміни до цього Положення подаються за пропозицією Робочої групи з питань розробки основних положень та принципів громадського бюджету (бюджету участі) на території Розівської селищної  територіальної громади.

 

10. Форс-мажорні обставини.

10.1. У випадку виникнення визначених чинним законодавством форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що перешкоджають, чи можуть перешкоджати реалізації проєктів переможців у рік впровадження проєктів, видатки на реалізацію проєктів переможців можуть бути перенесені на наступний календарний рік окремим рішенням селищної ради.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                     Наталя БРИЦЬКА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь