Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

Бюджет Розівської селищної територіальної громади на 2022 рік

Дата: 28.12.2021 13:26
Кількість переглядів: 505

 

      Фото без опису      

 

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вісімнадцята сесія 

восьмого скликання

РIШЕННЯ

 

24.12.2021                                     смт  Розівка                                        №74

Пологівського району Запорізької області

 

 Про бюджет Розівської селищної

 територіальної громади на 2022 рік

 

08548000000

код бюджету

 

 

         Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», Розівська селищна рада Пологівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

 

  1. Визначити на 2022 рік:
  1. доходи  бюджету селищної територіальної громади у сумі                98 492 030 гривень, у тому числі  доходи загального фонду бюджету –              97 545 799 гривень та доходи спеціального фонду бюджету  - 946 231 гривні згідно з додатком 1 до цього рішення;
  2. видатки бюджету селищної територіальної громади у сумі              98 492 030 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету –          97 545 799 гривень та видатки спеціального фонду бюджету  - 946 231 гривні;
  3. оборотний залишок бюджетних коштів бюджету селищної територіальної громади у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду бюджету, зазначених у цьому пункті;
  4. резервний фонд бюджету селищної територіальної громади у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду бюджету, зазначених у цьому пункті.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Відповідно до п. 10 ст. 23 Бюджетного кодексу України делегувати виконавчому комітету Розівської селищної ради повноваження у період між сесіями збільшувати  (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин бюджету селищної територіальної громади в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, обласного бюджету та інших місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів згідно з рішенням виконавчого комітету з наступним внесенням змін до цього рішення.

Відповідно до частин 8,10 статті 23, частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України рішення виконавчого комітету, зазначені в абзаці другому цього пункту, погоджуються постійною комісією селищної ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку, крім рішень виконавчого комітету щодо розподілу (перерозподілу) субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

 

        4. Затвердити розподіл витрат бюджету селищної територіальної громади на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  13 291 326 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

5. Установити, що у загальному фонді бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік:

1) до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України;

       2) джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік:

1)  у частині доходів є надходження, визначені   в ст. 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду бюджету селищної   територіальної громади до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

3)  у частині кредитування є надходження, визначені в пункті 10 статті 691, в пункті 8 частини 1 статті  71 Бюджетного кодексу України.

 

        7. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету селищної територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

           нарахування на заробітну плату;

            придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

           забезпечення продуктами харчування;

           оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

           соціальне забезпечення;

           обслуговування державного (місцевого) боргу;

           поточні трансферти місцевим бюджетам;

           підготовку кадрів закладами фахової перед вищої та вищої освіти;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

компенсацію відсотків, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами  на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу;

середньострокові зобов’язання у сфері охорони здоров’я.

 

        8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Розівської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету селищної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

        9. Головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади  Розівської селищної ради забезпечити:

 

       1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

       2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

       3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих селищною радою;

       4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

 оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формами, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

5) взяття бюджетних зобов’язань  відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;

       6) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;

        7) затвердження обґрунтованих лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

10. Відповідно до частин 8 і 10 статті 23 Бюджетного кодексу України делегувати виконавчому комітету Розівської селищної ради у період між сесіями селищної ради у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті 108  Кодексу), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету),  згідно з рішенням виконавчого комітету Розівської селищної ради, погодженим з постійною комісією селищної ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку з наступним внесенням змін до цього рішення.

 

11. Відповідно до ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування  в Україні”, ст. 18 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та              ст. 101 Бюджетного кодексу України делегувати повноваження селищному голові в процесі виконання бюджету селищної територіальної громади укладати договори щодо умов надання субвенцій з бюджету селищної територіальної громади та отримання їх з інших бюджетів.

 

12. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

13. Розівській селищній раді забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України у газеті «Роз – інформ».

       14. Додатки № 1, 3, 5, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

 

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку відповідно до частини 1 статті 114 Бюджетного кодексу України.

 

Селищний голова                                                        Світлана НЕСТЕРЕНКО

 

         

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь