A A A K K K
для людей із порушенням зору
Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

ПОЛОЖЕННЯ про Молодіжну раду при Розівській селищній раді Пологівського району Запорізької області

Дата: 17.12.2021 11:58
Кількість переглядів: 336

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення селищної ради

29.10.2021 № 3

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Молодіжну раду при Розівській селищній раді

 Пологівського району Запорізької області

 

І. Загальні положення

 

1. Молодіжна рада при Розівській селищній раді Пологівського району Запорізької області (далі – Молодіжна рада) є консультативно-дорадчим органом при Розівській селищній раді Пологівського району Запорізької області (далі - селищна рада), створеним для здійснення координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації молодіжної політики, сприяння участі молоді Розівської селищної територіальної громади (далі- громада) у формуванні та реалізації молодіжної політики громади в усіх сферах життя молоді, координації спільної діяльності молодіжних громадських організацій, інститутів громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування, що займаються реалізацією молодіжної політики та активізації участі молоді у політичному, соціальному та економічному житті громади.

2. У своїй діяльності Молодіжна рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Розівської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови ради, Переглянутою Європейською Хартією участі молоді в громадському житті на місцевому і регіональному рівнях, іншими актами у молодіжній сфері, а також цим Положенням.

3. Діяльність Молодіжної ради ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, відкритості та відповідальності.

4. Рішення Молодіжної ради мають рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування, але мають зобов'язуючу дію для представників та органів, які створені Молодіжною радою.

5. Молодіжна рада не належить до релігійних об’єднань і політичних партій та рухів, а користується принципом надання рівних можливостей стосовно співпраці з ними. Молодіжна рада не має статусу юридичної особи.

6. Координацію діяльності (забезпечення приміщенням на час засідань Молодіжної ради, створення необхідних умови для її роботи) здійснює виконавчий комітет та відділ освіти, молоді, спорту та культури селищної ради.

 

ІІ. Мета та завдання Молодіжної ради

 

 1.  Метою Молодіжної ради  є:

 

 • сприяння участі молоді у процесі прийняття рішень;

 

 

                                                               2                              Продовження додатка

 

 • забезпечення узгодженості дій у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді та участю її в усіх сферах життя місцевої громади та сприяти консолідації молодіжного руху.

 

 1. Основними завданнями Молодіжної ради є:

 

 • розробка рекомендацій, пропозицій та консультування виконавчих органів селищної ради щодо реалізації молодіжної політики у громаді;
 • залучення молоді до місцевого самоврядування та створення системи молодіжного самоврядування в громаді для збалансування та найбільш ефективного виконання державної молодіжної політики;
 • залучення молоді до участі у всіх сферах розвитку громади, у тому числі у громадському житті;
 • активна співпраця з молоддю щодо благоустрою громади та популяризації здорового та безпечного способу життя;
 • поширення серед молоді волонтерського руху, спрямованого на поліпшення соціального становища та життя молоді громади;
 • вивчення, аналізування і прогнозування будь-яких соціальних процесів у молодіжному середовищі;
 • визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів молодіжної політики, зміцнення правових та матеріальних гарантій молоді;
 • вивчення та узагальнення стану роботи з молоддю громади на підприємствах, в установах, закладах і організаціях усіх форм власності.

2. Молодіжна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення.

3. У своїй діяльності Молодіжна рада підзвітна голові Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області.

 

ІІІ. Права Молодіжної ради

 

 1. Молодіжна рада має право:

 

- утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи, у разі необхідності, залучати до участі у них посадових осіб структурних підрозділів, депутатів, членів виконавчого комітету селищної ради, наукових установ та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками).

- одержувати у встановленому порядку необхідну для діяльності інформацію та матеріали.

- виносити голові ради, постійним депутатським комісіям пропозиції з питань правового та соціального захисту молоді та реалізації молодіжної політики у громаді, що потребують прийняття відповідних розпоряджень голови ради, рішень селищної ради та її виконавчого комітету.

- здійснювати громадський контроль за виконанням прийнятих рішень стосовно питань, котрі впливають на життя молоді громади, як місцевої ради, так і її структурних підрозділів та виконавчого комітету.

 

                                                   3                                       продовження додатка

- складати та вносити пропозиції до проектів рішень сільської ради, що впливають на життя молоді громади.

- аналізувати проекти рішень селищної ради, її виконавчого комітету, які впливають на життя молоді громади, на їх відповідність державній молодіжній політиці.

- організовувати конференції, збори, семінари, диспути та інші відповідні заходи з питань реалізації молодіжної політики.

 

IV. Склад Молодіжної ради та порядок його формування

 

1. Кількісний та персональний склад Молодіжної ради визначається установчими зборами та не може становити більше, як 23 особи.

Строк повноважень складу Молодіжної ради – два роки.

2. Увійти до складу Молодіжної ради можуть молоді люди , віком від 14 до 35 років, що постійно проживають на території громади.

3. Склад Молодіжної ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та подали відповідні документи.

4. Для формування складу Молодіжної ради розпорядженням селищного голови, не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів, утворюється ініціативна група з метою підготовки проведення установчих зборів.

Якщо при селищній раді вже утворена Молодіжна рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється розпорядженням селищного голови не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень. 
У такому разі, кількісний та персональний склад ініціативної групи голова селищної ради затверджує з урахуванням пропозицій Молодіжної ради.

До складу ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів можуть входити депутати, працівники селищної ради, представники інститутів громадянського суспільства, комунальних закладів та установ, що працюють з дітьми, соціально – відповідального бізнесу, члени громадських організацій.

5. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів селищна рада оприлюднює на офіційному веб сайті підготовлене ініціативною групою та погоджене з нею повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах.

6. Для участі в установчих зборах кандидати на членство в Молодіжній раді мають подати до ініціативної групи такі документи:

- заяву у відповідній формі (Додаток);

- копію паспорта громадянина України;

7. Ініціативна група перевіряє документи, подані учасниками, на їх відповідність вимогам, встановленим цим Положенням.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 15 календарних днів до їх проведення.

За результатами перевірки документів на відповідність встановленим цим Положенням вимогам, ініціативна група складає список кандидатів до складу Молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах та список

                                                            4                               продовження додатка

 

представників, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику в участі в установчих зборах є:
- невідповідність поданих ними документів, вимогам цього Положення;

- недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах.

8. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Молодіжної ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Молодіжної ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Молодіжної ради.

9. Обраними до складу Молодіжної ради вважаються кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів. Якщо декілька кандидатів набрали однакову кількість голосів, через що визначити склад Молодіжної ради у зазначеній кількості неможливо, по таким кандидатам проводиться повторне голосування.

10. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається селищній раді.

11. Селищна рада оприлюднює протокол установчих зборів на офіційному веб-сайті.

12. Селищна рада на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Молодіжної ради і оприлюднює його згідно чинного законодавства.

13. Члени Молодіжної Ради можуть обиратися не більше двох термінів підряд.

14. До складу Молодіжної Ради входять:

- голова Молодіжної ради;

- заступник голови Молодіжної ради;

- секретар Молодіжної ради;

- члени Молодіжної ради.

15. Голова Молодіжної ради обирається зі складу членів Молодіжної ради на першому засіданні шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загального складу Молодіжної ради.

16. Голова Молодіжної ради може достроково припинити свої повноваження у разі:

- складення повноважень за його особистою письмовою заявою;

- вираження недовіри до нього більшістю від загального складу Молодіжної ради;

- в інших випадках, які унеможливлюють його участь у роботі Молодіжної ради.

Рішення про дострокове припинення повноважень голови Молодіжної ради приймається шляхом таємного голосування не менше двома третинами від загального складу Молодіжної ради.

17. Голова Молодіжної ради:

 

                                                  5                                продовження додатка

 

- представляє Молодіжну раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами, підписує документи та здійснює інші представницькі функції;

- Контролює виконання рішень Молодіжної ради;

- головує на засіданнях Молодіжної ради;

- підписує рішення, прийняті Молодіжною радою, та інші документи, що стосуються діяльності Молодіжної ради;

- обирається та переобирається зі складу членів Молодіжної Ради на першому засіданні шляхом таємного голосування;

- доповідає на першому засіданні Молодіжної ради наступного скликання про виконану роботу;

- щороку звітує на сесії селищної ради;

18. Заступник голови Молодіжної ради:

- представляє Молодіжну раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами та здійснює інші представницькі функції;

- забезпечує виконання рішень Молодіжної ради;

- головує на засіданнях Молодіжної ради у період відсутності голови Молодіжної ради;

- обирається та переобирається на засіданнях Молодіжної ради більшістю від загального складу ради.

Повноваження заступника голови Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання голови Молодіжної ради, або пропозиції більшості від загального складу Молодіжної ради.

19. Секретар Молодіжної ради:

- організовує підготовку засідань Молодіжної ради з питань, що виносяться на розгляд ради;

- забезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до виконавців і молоді;

- забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з роботою ради;

- вирішує за дорученням голови Молодіжної ради питання, пов’язані з організацією діяльності Молодіжної ради та її органів;

- інформує голову селищної ради про прийняті на засіданнях Молодіжної ради рішення та розглянуті питання;

- складає звіт про діяльність Молодіжної ради за рік;

- веде протоколи засідань Молодіжної ради;

- забезпечує членів Молодіжної ради необхідними матеріалами та інформацією до засідань Молодіжної ради;

- обирається та переобирається на засіданнях Молодіжної ради більшістю від загального складу ради.

Повноваження секретаря Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання голови Молодіжної ради, або пропозиції більшості від загального складу Молодіжної ради.

20. Члени Молодіжної ради:

                                                      6                                 продовження додатка

 

Повноваження членів у Молодіжній раді починаються з дня затвердження складу новопризначеної Молодіжної ради і припиняються в день затвердження складу Молодіжної ради наступного членства.

Повноваження членів у Молодіжній раді можуть бути припинені достроково у наступних випадках:

 • власне бажання члена Молодіжної ради скласти свої повноваження;
 • рішення засідання Молодіжної ради у разі систематичного невиконання членом покладених на нього обов’язків;
 • набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена Молодіжної ради;
 • неможливості члена Молодіжної ради брати участь у роботі Молодіжної ради за станом здоров'я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;
 • смерть члена Молодіжної ради.

Систематичним невиконанням обов’язків членом Молодіжної ради є:

 • відсутність без поважних причин більше, як два рази на засіданнях Молодіжної ради;
 • невиконання рішень Молодіжної ради.

Питання про дострокове припинення повноважень членства у Молодіжній раді виноситься головою або заступником чи секретарем Молодіжної ради на розгляд засідання Молодіжної ради та затверджується за умови голосування за припинення повноважень більшістю від загального складу Молодіжної ради.

Місце члена Молодіжної ради, повноваження якого припиняються достроково, займає наступний кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні молодіжної ради.

21. Член Молодіжної ради має право:

ухвального голосу на засіданнях Молодіжної ради;

представляти в Молодіжній раді інтереси, як навчального закладу чи організації, від якого/якої його було направлено до складу Молодіжної ради, так і молоді всієї громади;

вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідання Молодіжної ради;

брати участь в обговоренні порядку денного засідання Молодіжної ради;

оголошувати на засіданнях Молодіжної ради тексти звернень, заяв, пропозицій.

22. Член Молодіжної ради зобов’язаний:

брати участь в засіданнях Молодіжної ради;

виконувати рішення Молодіжної ради;

дотримуватись норм моралі, толерантного відношення до оточуючих.

 

V. Організація роботи Молодіжної ради

 

1. Основною формою роботи Молодіжної ради є засідання.

2. Засідання може бути першим, черговим та позачерговим:

                                                  7                              продовження додатка

 

 • чергові засідання проводяться не рідше одного разу на два місяці, скликаються головою Молодіжної ради, а за його відсутності – заступником голови Молодіжної ради;
 • позачергові засідання Молодіжної ради скликаються за ініціативою голови Молодіжної ради, або на вимогу більше ніж половини членів Молодіжної ради. Відповідна заява подається секретарю Молодіжної ради, який зобов’язаний за 10 днів скликати позачергове засідання.

3. На першому засіданні відбувається призначення (шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів):

 • голови Молодіжної ради;
 • заступника голови Молодіжної ради;
 • секретаря Молодіжної ради.

4. Діяльність Молодіжної ради здійснюється відповідно до Регламенту та поточного плану, які приймаються не пізніше, ніж на другому засіданні Молодіжної ради.

Засідання Молодіжної ради є правомочним за умови наявності більше половини членів від її загального складу.

5. Порядок денний засідання Молодіжної ради складається секретарем Молодіжної ради та доводиться до відома членів Молодіжної ради не пізніше, ніж за 5 днів до засідання.

6. Рішення з питань порядку денного засідання Молодіжної ради приймаються більшістю голосів від загального складу Молодіжної ради.

7. Рішення Молодіжної ради оформлюються у вигляді протоколів, які підписуються секретарем та головою Молодіжної ради.

8. Секретар Молодіжної ради призначає дату наступного засідання.

9. Прийняті рішення Молодіжної ради надаються селищній раді для узгодження та доопрацювання та підлягають обов’язковій публікації.

 

VI. Прикінцеві положення

1. Протоколи та витяги із протоколів Молодіжної ради є рекомендованими до розгляду виконавчими органами селищної ради.

2. Представники селищної ради можуть бути присутні на засіданнях Молодіжної ради у разі обговорення питань, що належать до їхньої компетенції.

3. На засідання постійних комісій селищної ради при розгляді питань, які впливають на життя молоді, можуть бути запрошені представники Молодіжної ради.

4. Зміни та доповнення до цього положення вносяться рішенням селищної ради за поданням голови Молодіжної ради на підставі рішення засідання Молодіжної ради.

5. Молодіжна рада достроково припиняє повноваження за рішенням селищної ради у разі:

  • порушення Молодіжною радою законів України та Конституції  України;
  • порушення Молодіжною радою умов даного Положення;
  • не проведення більше як двох чергових засідань Молодіжної ради підряд;

                                                   8                             продовження додатка

 

  • за рішенням самої Молодіжної Ради.

Рішення про припинення повноважень Молодіжної ради виноситься головою Молодіжної ради, або за ініціативи не менше половини членів Молодіжної ради, на розгляд засідання Молодіжної ради та затверджується за умови голосування не менше двома третинами від загального складу Молодіжної ради.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                         Наталя БРИЦЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Додаток

                                                                                до Положення про Молодіжну

                                                                                раду (пункт 6 розділу ІV)

                                                                                  

 

 

 

                                                                           Ініціативній групі з підготовки та

                                                          проведення установчих зорів

                                                                 щодо формування складу

                                                                 Молодіжної ради при Розівській

                                                                 селищній раді

                                                                  ___________________________

                                                                 (прізвище ім’я по батькові)

                                                                  ___________________________

                                                                 (місце проживання)

                                                                 ___________________________

                                                                 (телефон)

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу включити мене в члени Молодіжної ради при Розівській селищній раді Пологівського району Запорізької області.

 

Даю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних".

 

До заяви додаються:

 

Копія паспорта

 

 

 

__________                 ______________                       ___________________                                                          

(дата)                               (підпис)                                   (прізвище та ініціали)

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь