Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

Звіт про проведення внутрішньої оцінки якості та моніторингу соціальної послуги представництва інтересів

Дата: 30.09.2021 14:35
Кількість переглядів: 326

Звіт

          про проведення внутрішньої оцінки якості та моніторингу

соціальної послуги представництва інтересів у комунальній установі

«Центр надання соціальних послуг»

Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області

 

       Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області надає послугу представництва інтересів у відділенні денного перебування. Відділення надає соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю (які   досягли  18-річного  віку), внутрішньо переміщеним особам, що частково втратили здатність до самообслуговування, на день. 

         З метою покращення якості надання соціальних послуг Центром було проведено моніторинг та  внутрішню оцінку якості послуги представництва інтересів за період з 11.01.2021 по 30.06.2021 року.

         Для проведення внутрішньої оцінки якості послуги представництва інтересів застосовувалися: 

        - Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг»  від  01.06.2020 р.  № 449;

        - показники якості соціальної послуги представництва інтересів, наведенні у «Державному стандарті  представництва інтересів», затвердженого  наказом Міністерства соціальної політики України від 30.12.2015 р. № 1261;
       - Порядок проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги представництва інтересів, затвердженого наказом директора Центру
 від 11.01.2021 р. № 17-ОД.

         Наказом директора Центру від 11.01.2021 р. № 14-ОД  «Про проведення оцінки якості соціальної послуги представництва інтересів» затверджений період проведення  моніторингу  на  2021 рік  з 11.01.2021 р.  по  30.06.2021 р.,  створено комісію з внутрішньої оцінки якості соціальної послуги представництва інтересів у Центрі у складі 4 особи, призначено відповідальну особу – Вишневську І.М., завідувача відділення  денного перебування, яка несе відповідальність за організацію і проведення оцінки якості соціальної послуги представництва інтересів та розроблення анкет, актів для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальної послуги, їх заповнення і аналіз.

         Для  проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальної послуги представництва інтересів були здійснені наступні заходи:

  •  призначено відповідального за організацію і проведення оцінки якості соціальної послуги представництва інтересів та розроблення анкет для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальної послуги, їх заповнення;
  • затверджено склад комісії з моніторингу та оцінки якості соціальної послуги,  до складу якої включені працівники  Центру, отримувачі  соціальної послуги представництва інтересів;
  • директором Центру затверджено  порядок проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги представництва інтересів;
  • затверджено план засідань комісії з моніторингу та оцінки якості соціальної послуги представництва інтересів.

Під час проведення внутрішньої оцінки якості та моніторингу соціальної  послуги представництва інтересів були використані наступні методи оцінки:

  • опитування отримувачів соціальної послуги з оцінювання ефективності соціального обслуговування у відділенні денного перебування, шляхом відвідування підопічних з метою отримання  відгуків стосовно організації послуги представництва інтересів;
  •  анкетування підопічних і соціальних працівників;
  •  бесіди з працівниками Центру, що надають соціальну послугу;
  •  спостереження за процесом надання соціальної послуги представництва інтересів.

      Станом на 11.01.2021 р. чисельність громадян, які отримали послугу представництва інтересів у відділенні денного перебування Центру складала 189 осіб.  В оцінюванні ефективності послуги представництва інтересів брали участь 43 підопічних, що склало 23% загальної кількісті отримувачів послуги представництва інтересів.        

       Для проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги  застосовувалися показники якості послуги представництва інтересів, наведені  у додатку 3 Державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів: адресність та індивідуальний  підхід, результативність, своєчасність, доступність і відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

       Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян  визначено індивідуальні потреби  у  соціальній послузі представництва інтересів. Особові справи  (100%)  містять  індивідуальні плани надання  послуги представництва інтересів, що відповідає визначеним  індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги.   

        Результативність: згідно проведеного опитування та анкетування  100% опитаних підопічних задоволені послугами представництва інтересів, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів  послуги, позитивними змінами у стані отримувачів послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли  послуга представництва інтересів не надавалась. Скарг із сторони отримувачів послуги не було.

      Своєчасність: рішення про надання  послуги представництва інтересів чи відмову у її наданні приймається відділом соціального захисту населення Розівської селищної ради у термін  визначений Державним стандартом представництва інтересів - протягом 10 календарних  днів з дати звернення (подачі заяви) отримувача соціальної послуги або його законного представника та з урахуванням виду та ступеня індивідуальних потреб потенційного отримувача соціальної послуги та визначення індивідуальних потреб здійснюється протягом 10 календарних днів з дати  звернення отримувача соціальної послуги представництва інтересів або його законного представника.

        Результати комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги представництва інтересів є підставою для складання індивідуального плану та договору про надання соціальної послуги. Через місяць проводиться повторне визначення індивідуальних потреб (за потреби) з метою коригування індивідуального плану. Надалі повторне визначення індивідуальних потреб  отримувача   послуги   здійснюється  відповідно до потреби. Після прийняття рішення про надання послуги представництва інтересів укладається договір про її надання, який підписується у двосторонньому порядку.

          Доступність та відкритість: розташування Центру є вдалим. Кабінети відділень знаходяться в одноповерховій будівлі, що є зручним для громадян з обмеженими можливостями. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету та посадових осіб.

         Вздовж коридору оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальних послуг, містяться копії буклетів та порядок подання і розгляду скарг, графік прийому громадян, тощо. Систематично надається інформація з надання соціальних послуг в районну газету, на сайт громади та на власну сторінку Центру у фейсбуці.

        Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення анкетування, опитування та спостереження за процесом надання соціальних послуг встановлено, що отримувачі  послуги представництва інтересів  задоволені роботою соціальних працівників.

        Працівники відділення ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в  таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов’язків (п.3 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

         Професійність: штатний розпис сформовано відповідно до   законодавства з урахуванням спеціалізації. Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 80; «Соціальні послуги»). В особовій справі працівників містяться документи працівників про освіту державного зразка. Всі працівники відділення денного перебування ознайомлені з посадовими інструкціями та з правилами внутрішнього  трудового розпорядку для працівників Центру.

        Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляд. У Центрі наявні медичні книжки усіх працівників. Двічі на місяць проводяться наради,  на яких проходить ознайомлення з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг. Працівники відділення не проходили підвищення кваліфікації. Атестація соціальних працівників не проводилася.

       Комісія з оцінки якості  соціальної послуги представництва  інтересів  працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання  соціальної послуги установою, проведено опитування, проаналізовані отримані дані. За результатами були визначені заходи для покращення стану надання  соціальної послуги. Комісія за результатами оцінки та виявлених проблем надання послуги представництва інтересів рекомендує продовжити роботу відділення денного перебування, а також   визначити заходи щодо покращення стану надання послуг представництва інтересів.

      Засідання комісії оформлялися протоколом 100%. Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги представництва інтересів  визначалася із  застосуванням шкали оцінки  якісних та кількісних  показників якості  надання соціальної послуги (узагальнювались статуси, які переважали).   

Показники якісні

Від 80%

до100%  (добре)

Від 51%

 до 79%

(задовільно)

Від 0%

до 50%

(незадовільно)

 Адресність та

індивідуальний підхід

«добре»

-

-

Результативність

«добре»

-

-

Своєчасність

«добре»

-

-

Доступність

та відкритість

«добре»

-

-

Повага до гідності

отримувача послуги

«добре»

-

-

Професійність

-

«задовільно»

-

 

 

Показники кількісні

 

Від 0% до 20%

Від 21%

до 50%

Від 51% до

100%

Кількість скарг та

результат їх

розгляду

«добре»

-

-

 

Від 80% до

100%  (добре)

Від 51%

 до 79%

(задовільно)

Від 0%до50%

(незадовільно)

Кількість задоволених

звернень про

отримання

соціальних послуг

 

«добре»

-

-

Кількість соціальних

працівників, які

пройшли атестацію

-

-

«незадовільно»

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що

надає соціальну послугу

представництва інтересів

«добре»

Продовжувати роботу з суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

      Згідно шкали оцінки  якісних та кількісних показників соціальної послуги представництва інтересів показники відповідають  встановленому рівню – «Добре». Однак недостатнє матеріально-технічне забезпечення відділення денного перебування не дає в повному обсязі надавати якісні послуги. Також однією з проблем у роботі відділення є низький рівень кваліфікації працівників.

 

                    Заплановані заходи щодо покращення роботи відділення

                    денного перебування Центру надання соціальних послуг:

   - підвищувати кваліфікаційний рівень працівників відділення (проведення семінарів, тренінгів, інформаційно-навчальних заходів) протягом 2021 року;

   - продовжувати своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальну  послугу представництва інтересів згідно Державного стандарту;

   - підтримувати  в актуальному стані інформаційно-довідкові стенди, роздатковий матеріал (буклети);

  - продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян, осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб на території громади для надання їм якісних соціальних послуг;

  - проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальної послуги;

  -  переглядати справи осіб, які перебувають на обслуговуванні у відділенні денного перебування, оформлювати договори про надання соціальних послуг, індивідуальні плани та забезпечити їх своєчасний перегляд;

  - систематично висвітлювати роботу  відділення  денного перебування  на  власній сторінці КУ«ЦНСП» у фейсбуці, офіційному веб-сайті селищної ради та в районній газеті.

 

 

             Завідувач відділення

            денного перебування                                   Інна ВИШНЕВСЬКА

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь