Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

Звіт про результати проведеної внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг відділом з надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді

Дата: 30.09.2021 14:34
Кількість переглядів: 1123

Звіт

про результати проведеної  внутрішньої оцінки

якості надання соціальних послуг відділом з надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді  КУ «Центр надання соціальних послуг»

Розівської селищної ради за 2021 рік

 

           На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» відділом з надання соціальних послуг сім’ям, дітям  та молоді  КУ «Центр надання соціальних послуг» Розівської селищної ради у червні 2021 року проведено внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг за І півріччя 2021 року.

             Про проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг  за  І півріччя 2021 року видано наказ від 11.01.2021 №10-ОД. Відповідальним за організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг призначено начальника відділу Світлану САВКО.

           Членами комісії проведена перевірка, аналіз якісних та кількісних показників надання послуги соціального супроводу. Протягом звітного періоду у відділі були проведені наради щодо надання послуги соціального супроводу, визначення індивідуальної потреби отримувачів соціальної  послуги, складання індивідуальних планів, поняття про моніторинг та внутрішню оцінку якості соціальних послуг та порядок їх проведення. Також здійснювалися індивідуальні та групові супервізії за потребою.

Внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг проводилась за критеріями: адресність та індивідуальний підхід, результативність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

Адресність та індивідуальний підхід

Комісія з проведення внутрішньої оцінки якості встановила загальні завдання щодо визначення індивідуальної потреби та надання отримувачу соціальних послуг відповідно до його потреб. Вибірковий аналіз індивідуальних планів показав, що індивідуальний план підписується як надавачем так і отримувачем послуг з урахуванням думки клієнта та його потреб. Індивідуальний план соціальної послуги переглядається відповідно до потреби клієнта та коригується за погодженням з клієнтом.

Результативність

         Проведено опитування з метою визначення рівня задоволеності соціальними послугами. В ході опитування, в т.ч. телефонного, виявлено, що 85% опитаних задоволені рівнем надання соціальних послуг за Державним стандартом соціальної послуги консультування та Державним стандартом соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), а 15% потребували інших видів допомоги (юридичної, медичної, матеріальної тощо) та були перенаправлені до відповідних організацій.

        Як результат, у 83 % отримувачів соціальних послуг від отриманих соціальних послуг відбулися позитивні зміни у стані (емоційному, психологічному, фізичному) порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавались. За результатами опитування скарг стосовно надання соціальних послуг від отримувачів не надходило.

 

Доступність та відкритість

Відділ постійно надає інформаційно-довідкову інформацію з переліком послуг. На інформаційному стенді КУ «ЦНСП» Розівської селищної ради розміщено інформацію відділу для отримувачів послуг про порядок надання, умови та зміст соціальних послуг.

Приміщення КУ «ЦНСП» Розівської селищної ради відповідає санітарним та протипожежним вимогам, є пандус, що забезпечує безперешкодний доступ отримувачів соціальних послуг до суб’єкта, що надає соціальну послугу.

Повага до гідності отримувача

Під час роботи з отримувачами соціальних послуг працівники відділу дотримуються поваги до гідності, приватного життя отримувача соціальної послуги. Згідно проведених опитувань, отримувачі послуги соціального супроводу задоволені роботою працівників відділу. Надавачі соціальних послуг застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів послуги соціального супроводу) та шанобливе ставлення до політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, громадянства та мови отримувачів соціальної послуги соціального супроводу. Фахівці із соціальної роботи надають соціальні послуги із повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій, застосування фізичного, психологічного чи іншого насилля та вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», конфіденційної інформації щодо отримувачів соціальної послуги соціального супроводу.

Професійність

Згідно штатного розпису у відділі з надання соціальних послуг сім’ям, дітям  та молоді  КУ «Центр надання соціальних послуг» Розівської селищної ради  затверджено 4 посади, кількість фактично працюючих у І півріччі 2021 року – 4, що становить 100% від загальної кількості затверджених посад. У наявності розроблені посадові інструкції кожного спеціаліста/фахівця із соціальної роботи, наявні діючі правила внутрішнього трудового розпорядку та регламент роботи. Усі спеціалісти відділу мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

У відділі налагоджена робота щодо інформування персоналу з різних питань соціальної роботи з отримувачами соціальних послуг, ознайомлення зі змінами в чинному законодавстві. Тренінги та семінари обласного рівнів відвідують всі працівники відділу відповідно до напрямків роботи.

Комісія з оцінки якості соціальних послуг працювала поетапно:

- проведено збір даних та показників щодо надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах;

- здійснено узагальнення результатів;

- визначено заходи на покращення стану надання послуги соціального супроводу.

Внутрішня оцінка якості надання послуги соціального супроводу визначається із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників надання соціальних послуг.

             Оцінка якості надання послуги «Соціальний супровід» здійснювалась за критеріями, які визначено у Державному стандарті соціального супроводу сімей (осіб), що перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 31 березня 2016 року № 318.

            При аналізі системи моніторингу за наданням послуги «Соціальний супровід» з’ясовано, що спеціалістами, які надають послугу, здійснюється перспективне та поточне  планування роботи з отримувачами послуги. Повідомлення, які надходять від суб’єктів соціальної роботи, фіксуються у відповідних журналах та є підставою для проведення обстеження і оцінки потреб сім’ї/особи, яка опинилася у складних життєвих обставинах.

              Послуга «Соціальний супровід» у І півріччі 2021 року надавалась 4 фахівцями із соціальної роботи відділу з надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді. Усі спеціалісти, які надавали послугу, пройшли відповідну підготовку за програмою для фахівців із соціальної роботи у громаді щодо здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Для надання послуги спеціалісти були забезпечені комп’ютерною технікою та витратними матеріалами, канцелярським приладдям.

             Інформація щодо діяльності відділу з надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді поширюється при проведенні обстежень осіб/сімей, організації  групових заходів та через засоби масової інформації.

          У ході оцінювання встановлено, що у І півріччі 2021 року під соціальним супроводом відділу перебувало 25 сімей. За категорією отримувачів соціальної послуги клієнти розподілилися наступним чином:

 

1

Постраждалі від торгівлі людьми

0

2

Постраждалі від жорстокого поводження та насильства

0

3

Одинока матір (батько)

2

4

Постраждалі від збройних конфліктів та тимчасової окупації

1

5

Сім'ї, в яких є ризик соціального сирітства

4

6

Сім'ї, члени яких перебувають/ перебували у конфлікті з законом

0

7

Сім'ї, де один чи кілька членів мають інвалідність

2

8

Сім'ї опікунів / піклувальників

1

9

Сім’ї, яких торкнулися проблеми ВІЛ

1

10

Особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

0

11

Неповнолітні вагітні

0

12

Сім'ї, в яких виникли складні стосунки та конфліктні стосунки

7

13

Малозабезпечені (в тому числі сім’ї, в яких є проблема безробіття)

7

14

Всього

25

       

           Оскільки на кінець І-го півріччя 2021 року не всі сім’ї знято із соціального супроводу, оцінити його результативність можливо лише після завершення надання послуги. Саме тому аналізувались випадки, де супровід було завершено.  Із соціального супроводу протягом І-го півріччя 2021 року знято 9 сімей, у яких виховувалось 27 дітей.  З позитивним результатом знято 7 сімей (11 дітей), що становить 78% від знятих, мімінізовано проблеми у  0 випадках, без досягнення позитивного результату – 2 сім’ї(6 дітей) 22%, із них: 2 сім’ї (6 дітей) – у зв’язку з переїздом  (22%).   Середня тривалість перебування під соціальним супроводом становить 6 місяців. Мінімальний термін перебування під супроводом – 3 місяці, максимальний – 12 місяців. На  підставі заяви клієнта, рішення про надання послуги соціального супроводу відділу соціального захисту населення Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області, наказами директора КУ «ЦНСП» Розівської селищної ради сім’ї беруться під соціальний супровід  та знімаються.

         Звіт за результатами соціального супроводу заповнюється надавачем послуги спільно із клієнтом. За даними анкетування отримувачів послуги, супровід яких завершено у І півріччі 2021 року, та звітів за результатами соціального супроводу сім’ї (особи) встановлено, що оцінка потреб сім’ї(особи) у наданні соціальних послуг проведена якісно у 100% випадків, надані соціальні послуги відповідали потребам отримувачів у 100% випадках. Сім’ї (особи), які брали активну участь у виконанні плану соціального супроводу (20%) стовідсотково досягли позитивного результату, 58% частково виконували свою частину плану соціального супроводу. 22 % отримувачів послуги не виконали  план супроводу у зв’язку зі зміною місця проживання. У 100% випадків допомога була надана вчасно.      

           Сім’ям (особам), які перебували під соціальним супроводом та зняті у І півріччі 2021 року, стовідсотково надано всі необхідні консультації та інформацію про відділ та соціальні послуги, що ним надаються. Надавачі послуги завжди дотримувалися норм етики поведінки та толерантності у спілкуванні з отримувачем соціальної послуги, у 100% випадків отримувач послуг був ознайомлений з результатами оцінки потреб. Після завершення супроводу клієнтам надавалась підтримка (за винятком тих, хто переїхав у іншу місцевість).

         Для дітей та батьків сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та перебували під соціальним супроводом, проведено 138 інформаційно-просвітницьких бесід з питань підвищення виховного потенціалу, профілактики негативних явищ та популяризації здорового способу життя (охоплено 109 осіб).

 

Показники якості

соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебували у складних життєвих обставинах

 

Показник

Стан виконання

Статус

  1. Частка отримувачів послуги соціального супроводу, в яких після отримання послуги відбулося покращення фізичного, психологічного, соціального стану, від загальної кількості отримувачів цієї послуги.

73%

Задовільно

  1. Частка отримувачів послуги, які повторно отримують послугу соціального супроводу, від загальної кількості отримувачів цієї послуги.

 16%

Задовільно

  1. Частка отримувачів послуги, які не набули належних навичок справлятися із складними життєвими обставинами (далі – СЖО), від загальної кількості отримувачів цієї послуги.

16%

Задовільно

  1. Частка отримувачів послуги, які набули навичок справлятися із СЖО та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів цієї послуги.

67%

задовільно

  1. Частка отримувачів послуги, яким достроково завершено надання послуги соціального супроводу у зв’язку з досягненням позитивного результату, від загальної кількості отримувачів цієї послуги.

0%

незадовільно

  1. Частка отримувачів послуги, яким послуга надавалася відповідно до потреб отримувача, від загальної кількості отримувачів цієї послуги.

100%

добре

  1. Частка надавачів послуги соціального супроводу, у яких перевищено навантаження відповідно до Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, від загальної кількості надавачів цієї послуги.

0

Добре

  1. Рівень забезпечення приміщеннями, обладнанням і витратними матеріалами, необхідними для надання послуги відповідно до встановлених норм.

100%

Добре

          Недопущення перевищення навантаження на надавачів послуг відповідно до Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах досягається за рахунок того, що супровід в межах ОТГ здійснюється не лише фахівцями із соціальної роботи, але і начальником відділу. Приймаючи до уваги те, що у 17 випадках термін перебування під супроводом більший за півроку, можна говорити про те, що 68% випадків були складними.

 

 

 Показники кількісні

соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах

 

Показники кількісні

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до100%

Кількість скарг та

результат їх розгляду

 

добре

-

-

Кількість задоволених

звернень про отримання

соціальної послуги

-

-

добре

        При визначенні показника задоволених звернень про отримання  послуги доцільно прийняти до уваги те, що послугу соціального супроводу отримали всі клієнти, які подали відповідні заяви та уклали договір на надання даної послуги. Разом з тим, протягом І півріччя 2021 року на обліку у відділі перебувало 80 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Соціальним супроводом з них було охоплено 25 сімей (31%).

         З огляду на отримані дані шкали оцінки якісних та кількісних показників послуги соціального супроводу показники відповідають встановленому  рівню – «Добре».

          Для вивчення думки щодо якості надання послуги соціального супроводу, які надаються відділом, та отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання  послуги соціального супроводу, було організовано опитування отримувачів послуги. Проаналізувавши результати опитування можна зробити висновок, що переважна кількість опитаних позитивно оцінює роботу надавачів послуги, фахівці намагаються врахувати потреби кожного з отримувачів послуг. Виявлено позитивну тенденцію у процесі надання соціальної послуги, задоволення індивідуальних потреб отримувачів послуги, дотримання вимог й показників забезпечення якості, встановлених у Державному стандарті соціального супроводу.

        

 

 

 

Начальник відділу з надання

соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді                       Світлана САВКО                                 

 

 

 

      

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь