Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

ПРОГРАМА боротьби з онкологічними захворюваннями на території Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області на 2021 рік

Дата: 03.09.2021 10:40
Кількість переглядів: 265

Фото без опису

УКРАЇНА

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Тринадцята позачергова сесія

сьомого скликання

РIШЕННЯ

 

 

 

 

27.08.2021

     смт. Розівка

                       № 2

 

 

 

 

Про затвердження Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на території Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області на  2021 рік

 

         Керуючись п.22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до п. 3 ст. 89 Бюджетного кодексу України,  розглянувши клопотання КНП «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Розівської селищної ради  Розівського району  Запорізької області від 06.08.2021  № 01-20/496, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, законності, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики, Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

 

           1. Затвердити Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на території Розівської селищної ради  Розівського району Запорізької області на 2021 рік (далі – Програма), що додається.

 

2.  Фінансовому відділу селищної ради передбачити  асигнування на реалізацію Програми, виходячи з загального обсягу видатків  на відповідний рік.

 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні  комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, законності, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики, та з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

 

Селищний голова                                                                       Світлана НЕСТЕРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сесії Розівської селищної ради  Розівського району Запорізької області

27.08.2021 № 2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

боротьби з онкологічними захворюваннями

на території Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області

на 2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 рік

смт. Розівка

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

         Однією з найнебезпечніших медико-біологічних і соціально-економічних проблем є злоякісні новоутворення. Щороку помирає від раку майже 20 осіб, з них 35 відсотків - працездатного віку. Через запізнілу діагностику онкологічних захворювань залишається значною кількість хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу (34-35 відсотків). У розвинених країнах такий показник не перевищує 30 відсотків.

         На сьогодні на території Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області на диспансерному обліку знаходяться 218 осіб.  Рівень захворюваності  та смертності  від  раку постійно підвищується через  несприятливу екологічну ситуацію.

 

2. МЕТА ПРОГРАМИ

 

         Метою цієї Програми є підвищення ефективності  заходів з профілактики злоякісних новоутворень, підвищення якості профілактики онкологічних захворювань, доступності медичної допомоги для онкологічних хворих на території селищної ради, підвищення показника одужання, зниження рівня смертності хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу і смертності від злоякісних новоутворень деяких локалізацій (рак молочної залози, шийки матки, передміхурової залози).

 

3. ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ  РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

 

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є удосконалення онкологічних  профілактичних оглядів населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинною патологією в амбулаторно - поліклінічних   закладах селищної ради, забезпечення відповідної взаємодії лікувально-профілактичних закладів, впровадження системного підходу та сучасних принципів організації діагностики, лікування  та реабілітації  хворих  на злоякісні  новоутворення, доведення рівня морфологічної та молекулярно - генетичної діагностики новоутворень до європейських стандартів, а також оснащення закладів  охорони здоров'я  необхідним обладнанням для проведення наукових досліджень у галузі онкології на принципах доказової медицини.

 

4. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

 

Забезпечити проведення  постійного моніторингу стану забруднення  навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами та їх впливу на рівень онкологічної захворюваності серед населення селищної ради, щорічного моніторингу рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення залежно від рівня   забруднення навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами; сформувати групи   підвищеного ризику для забезпечення оздоровлення, диспансерного   спостереження  та лікування хворих з онкологічною та передпухлинною патологією.

           Забезпечити залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань; запровадити випуск програм з профілактики та раннього  виявлення онкологічних захворювань на   регіональних   каналах телебачення і радіомовлення, тематичних  публікацій у періодичних друкованих виданнях області.

           Забезпечити діагностику і лікування онкологічних хворих та порядок організації надання онкологічної та паліативної  допомоги.

           Забезпечити систему формування рейтингових показників, що характеризують якість роботи онкологічної служби району на основі єдиної системи галузевої статистичної звітності.

            Забезпечити раннє виявлення злоякісних пухлин серед населення району.

           Сприяти в підготовці медичних працівників, які надають первинну  лікувально-профілактичну допомогу  в закладі.

           Запровадити в лікувально-профілактичних закладах району стандарти надання паліативної допомоги хворим в амбулаторних умовах та для їх лікування вдома.

 

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

         Виконання Програми дасть змогу:

           забезпечити підвищення рівня поінформованості  населення  селищної ради про ризики виникнення онкологічних захворювань;

            удосконалити порядок реєстрації хворих на рак в лікувально-профілактичних закладах селищної ради;

           знизити занедбаність захворювань на рак серед населення на 5 відсотків;

           підвищити рівень  виявлення  злоякісних  новоутворень  I-II стадії деяких  локалізацій  (молочна  залоза,  шийка   матки)  в лікувально-профілактичних закладах  селищної ради на 5 відсотків;

           знизити смертність  від  злоякісних новоутворень  серед населення селищної ради на 5 відсотків;

           забезпечити надання спеціалізованої  медичної  та  соціальної допомоги онкологічним хворим на території селищної ради;

           знизити рівень смертності онкологічних хворих,  які помирають до року після встановлення діагнозу, на 5 відсотків.

           створити систему надання симптоматичної допомоги онкологічним хворим  лікувально-профілактичних закладах селищної ради.

 

6. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

 

Головний розпорядник коштів – Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області.

Виконавцем Програми є комунальне некомерційне підприємство «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області.   

Фінансування  Програми планується здійснювати за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

         Обсяг бюджетних коштів визначатиметься щороку, виходячи з конкретних завдань.

 

 

7. ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Найменування завдання

Найменування показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування у 2021 році,  тис. грн

1

2

3

4

5

6

1.Удосконалення системи первинної профілактики онкологічних захворювань

Рівень виявлення злоякісних новоутворень І-ІІ стадії, відсотків кількості осіб, що вперше захворіли (за даними канцер-реєстру)

1.1підготовка пропозицій стосовно вдосконалення законодавства у частині посилення відповідальності роботодавців за створення безпечних умов праці; формування переліку осіб, що належать до груп підвищеного ризику, з метою їх оздоровлення, диспансерного спостереження та своєчасного лікування

Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області, КНП «Розівський центр ПМСД»

Не потребує фінансування

-

1.2 забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин в закладах охорони здоров’я, що надають первинну медико- санітарну допомогу шляхом підвищення ефективності профілактичного огляду населення та диспансерного спостереження

КНП «Розівський центр ПМСД»

Не потребує фінансування

-

1.3.співпраця з громадськими організаціями що здійснюють контроль за рівнем канцерогенного забруднення навколишнього середовища, та проведення заходів щодо його мінімізації

 

Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області, КНП «Розівський центр ПМСД»,  міжрайонна СЕС

Не потребує фінансування

-

1.4.забезпечення своєчасного виявлення раку шляхом підвищення онкологічної грамотності та настороженості лікарів

КНП «Розівський центр ПМСД»

Не потребує фінансування

-

2.Удосконалення методів діагностики злоякісних новоутворень та спеціального лікування онкологічно хворих. Кількість осіб, що вперше захворіли

Рівень смертності онкологічно хворих, що помирають протягом року після встановлення діагнозу, відсотків кількості осіб, що вперше захворіли (за даними канцерреєстру)

2.1.запровадити системи рейтингових показників, що характеризують якість роботи онкологічної служби, шляхом створення єдиної системи галузевої статистичної  звітності

КНП «Розівський центр ПМСД»

Не потребує фінансування

-

2.2.удосконалення системи психологічної підтримки онкологічно хворих та членів їх сімей

КНП «Розівський центр ПМСД»

Не потребує фінансування

-

3.  Забезпечувати  онкологічну  службу  бюджетним   фінансуванням   для придбання   медичних  препаратів

симптоматичної  дії для лікування  онкологічних  хворих і надання паліативної допомоги

Надання паліативної допомоги онкологічним хворим

3.1. Придбання наркотичних засобів для надання паліативної допомоги

Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області, КНП «Розівський центр ПМСД»

Бюджет селищної територіальної громади

18,591

4. Забезпечувати онкологічну службу бюджетним фінансування для забезпечення засобами по догляду за стомою онкологічних  хворих виробами медичного призначення (калоприймачі)

Забезпечення засобами по догляду за стомою онкологічних  хворих

4.1. закупівля виробів медичного призначення для стомованих хворих (калоприймачі) з урахуванням індивідуальних потреб

Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області, КНП «Розівський центр ПМСД»

Бюджет селищної територіальної громади

17,280

ВСЬОГО:

35,871

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на території Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області

на 2021 рік

 

Назва програми:

Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на території Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області

у 2021 році

Підстава для розроблення:

підвищення ефективності заходів з профілактики злоякісних новоутворювань, зниження рівня смертності онкологічних   хворих

Ініціатор - головний замовник:

комунальне некомерційне підприємство «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області

Розробник програми:

комунальне некомерційне підприємство «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області

Мета програми:

підвищення ефективності заходів з профілактики злоякісних новоутворювань,  якості профілактики онкологічних захворювань, доступності медичної допомоги для онкологічних хворих, показника одужання; зниження рівня смертності онкологічних   хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу, смертності від злоякісних новоутворень деяких локалізацій (рак молочної залози, шийки матки, передміхурової залози)

Термін дії програми:

2021 рік

Загальні обсяги фінансування:

35,871 тис. грн. (бюджет селищної територіальної громади)

Джерела фінансування:

бюджет селищної територіальної громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

Очікувані результати виконання:

Виконання програми дасть змогу:

- забезпечити підвищення рівня поінформованості населення про ризики виникнення онкологічних захворювань:

- удосконалити порядок реєстрації хворих на рак;

- знизити занедбаність захворювань на рак на 5 відсотків;

- підвищити рівень  виявлення  злоякісних  новоутворень І-ІІ стадії деяких локалізацій (молочна залоза, шийка матки) на 5 відсотків;

- знизити смертність від злоякісних новоутворень на 5 відсотків;

- забезпечити надання спеціалізованої медичної та соціальної допомоги онкологічним хворим;

- знизити рівень смертності онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу, на 2 відсотка;

- створити систему надання симптоматичної допомога онкологічним хворим;

- зміцнити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров'я, що надають медичну та соціальну допомогу онкологічним хворим.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь