Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

Цільова програма «Сільське подвір’я » Розівської селищної ради на 2021-2025 роки

Дата: 16.07.2021 10:28
Кількість переглядів: 273

 

                               

Фото без опису

УКРАЇНА

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Десята позачергова сесія

восьмого скликання

РIШЕННЯ

 

28.05.2021                                     смт Розівка                                            №  12

 

Про затвердження Цільової програми

«Сільське подвір’я» Розівської

селищної ради на 2021-2025 роки

 

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Указу Президента України від 27.03.1998 № 222/ 98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» (зі змінами), рішень Запорізької обласної ради від 27.11.98 № 7 «Про цільову регіональну програму «Сільське подвір’я» (зі змінами), Розівська селищна  рада Розівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

        

 1. Затвердити Цільову програму «Сільське подвір’я» Розівської селищної ради на 2021-2025 роки (додається).

 

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою.

 

 

 

 

Селищний голова                                              Світлана НЕСТЕРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення селищної ради

28.05.2021 №12

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільова  програма «Сільське подвір’я »

 Розівської  селищної ради на 2021-2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Характеристика Програми

1. Назва: Цільова програма «Сільське подвір’я» Розівської  селищної ради на 2021-2025 роки.

  2. Підстава для розроблення: Цільова програма «Сільське подвір’я» Розівської  селищної ради на 2021-2025 роки. (надалі – Програма) розроблена на підставі Указів Президента України від 27.03.98 № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», від 08.11.2007 № 1077/2007 «Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом», Законів України від 17.10.90 № 400-XII «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві», від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», від 05.02.93 № 2998-XII «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 22.04.97 № 376 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», від 10.10.2018 № 819 «Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом», від 03.08.98 № 1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», від 05.10.98 № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі», від 05.08.2020 № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», від 31.01.2007 № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.08.2006 № 336 «Про Порядок розроблення, фінансування та моніторингу регіональних програм і звітності про їх виконання».

Програма спрямована на поліпшення умов життя громадян, підтримку молодих та багатодітних сімей, часткове розв’язання проблем зайнятості сільських мешканців, створення умов для збільшення доходів та підвищення активності громадян у розв’язанні своїх житлово - комунальних  проблем.

Оскільки переважна частина мешканців населених пунктів селищної ради  постійно працює на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, в органах місцевого самоврядування, соціальній сфері села, а також на підприємствах, в установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров'я, розташованих у межах селищної ради, а зазначені населені пункти є переважно зонами сільськогосподарського виробництва та сільської забудови, тому в рамках дії Програми вони прирівнюються до сільських мешканців.

      На першому етапі реалізації Програми передбачалося надання кредитів сільським мешканцям тільки на будівництво житла з господарськими приміщеннями, спорудження інженерних мереж, розвиток фермерських господарств.

       Пізніше суттєво розширено об’єкти кредитування за цією Програмою. Пільгові кредити сільські мешканці можуть отримувати додатково на придбання житла (будинків чи квартир), сільськогосподарської техніки, обладнання, насіння та посадкового матеріалу, птиці і тварин, а також на вирішення інших соціальних питань.

У подальшому, починаючи з 2011 року (третій етап), суттєво розширено коло суб’єктів кредитування – осіб, які мають право отримувати за рахунок коштів місцевих бюджетів пільгові кредити. Зокрема, пільгові кредити, крім мешканців сіл, зможуть отримувати мешканці інших населених пунктів, прирівняних до сільської місцевості, а саме: мешканці селищ міського типу та міст районного значення.

      Програма витребувана серед мешканців області. На сьогодні Комунальною установою «Обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» Запорізької обласної ради (далі – Фонд) обслуговується майже 900 діючих кредитних договорів на суму 32 млн. грн.                  З мешканцями Розівської селищної ради за час впровадження програми укладено 131 кредитний договор на загальну суму 3551,2 тис. грн.

Велика соціальна значимість програми полягає в тому, що вона одна з небагатьох, а можливо й єдина, надає реальну допомогу конкретному сільському мешканцю в покращенні його житлових та побутових умов, дає змогу розвивати власне селянське господарство, при цьому отримувати додаткові доходи від реалізації його продукції, допомагає закріпити молоді кадри на селі.

Програма є постійно діючою, обсяги фінансування Програми з обласного бюджету визначені до 2025 року.

       3. Ініціатор-головний замовник: відділ містобудування та  архітектури Розівської селищної ради

       4. Головний розпорядник коштів: Розівська селищна рада

       5. Мета, зміст та завдання проекту Програми: поліпшення житлово-побутових умов жителів, сіл, селищ міського типу, збільшення зайнятості сільського населення та випуску сільгосппродукції, сприяння розвитку фермерських та особистих селянських ( підсобних ) господарств, покращення соціально демографічної ситуації у сільській місцевості, стимулювання закріплення і зростання чисельності молоді на селі шляхом залучення громадян до пільгового кредитування.

        6. Початок: 2021 рік., закінчення: 2025 рік.

        7. Фінансування: загальні (орієнтовні) обсяги фінансування на період 2021-2025 роки -100 тис. грн.

        8. Очікувані результати виконання: покращення житлових умов сільського населення шляхом придбання, добудови і реконструкції житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями, забезпечення газифікації та водопостачання садиб, поліпшення демографічної ситуації на селі, закріплення кадрів в агропромисловому комплексі, зміна структури жителів сільської місцевості за віком (омолодження населення) та рівнем кваліфікації, створення нових робочих місць, сприяння зниженню цін на

продукти харчування і підвищення їх конкурентоспроможності, підвищення серед населення авторитету місцевих органів влади та управління.

      9. Контроль за виконанням: контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою селищної ради. Термін звітування до 20 січня щороку наступного за звітним. 

 

ІІ. Загальні положення

 

      Програма розроблена на підставі Указів Президента України від 27.03.98 № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», від 08.11.2007 № 1077/2007 «Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом», Законів України від 17.10.90 № 400-XII «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві», від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», від 05.02.93 № 2998-XII «Про сприяння

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 22.04.97 № 376 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», від 10.10.2018 № 819 «Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом», від 03.08.98 № 1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», від 05.10.98 № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі», від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», від 05.08.2020 № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», від 31.01.2007 № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.08.2006 № 336 «Про Порядок розроблення, фінансування та моніторингу регіональних програм і звітності про їх виконання».

        Програма спрямована на поліпшення умов життя громадян, підтримку молодих та багатодітних сімей, часткове розв’язання проблем зайнятості сільських мешканців, створення умов для збільшення доходів та підвищення активності громадян у розв’язанні своїх нагальних проблем.

        

ІІІ. Мета і основні завдання Програми

 

       Метою Програми є:

поліпшення житлово-побутових умов сільських мешканців (у т.ч. населених пунктів, прирівняних до сільської місцевості тощо) шляхом надання їм кредитів на спорудження нового житла з надвірними підсобними приміщеннями, добудову або реконструкцію незавершеного будівництвом житла; спорудження інженерних мереж і підключення їх до існуючих комунікацій; придбання незавершеного будівництвом житла з проведенням його добудови чи реконструкції та готового житла;

забезпечення самозайнятості населення, розвитку фермерського та особистого селянського (підсобного) господарств, збільшення виробництва сільськогосподарської продукції через кредитування придбання сільськогосподарської техніки, обладнання, насіння та посадкового матеріалу, птиці і тварин та інше;

поліпшення соціально-демографічної ситуації в сільській місцевості, стимулювання закріплення і зростання чисельності молоді через надання преференції в отриманні державних пільгових кредитів молодим сім’ям і молодим спеціалістам на вирішення житлово-побутових проблем;

збільшення кола позичальників (що мають право на отримання пільгового кредиту), які постійно проживають у сільській місцевості (у т.ч. у населених пунктах, прирівняних до сільської місцевості тощо) або мають наміри (бажають) переселитися на постійне місце проживання у сільську місцевість (у т.ч. у населені пункти, прирівняні до сільської місцевості, тощо), працюють у сільськогосподарському виробництві, переробній та обслуговуючих галузях агропромислового комплексу, що функціонують у сільській місцевості (в т.ч. у населених пунктах, прирівняних до сільської місцевості, тощо), соціальній сфері та органах місцевого самоврядування. 

 

ІV. Склад проблеми та необхідність її розв’язання програмним методом

 

        Позитивні зміни останніх років у сільськогосподарському виробництві не стали поштовхом для розв’язання проблем сільських територій.

Серед основних проблем є: збереження тенденції погіршення кількісних та якісних параметрів демографічних процесів, що пояснюється складними соціальними та екологічними умовами проживання на селі, низьким рівнем доходів сільського населення, критично низькою народжуваністю та високою смертністю. За роки незалежності в Україні кількість сіл постійно зменшується.

       Причинами зникнення сіл та зменшення чисельності сільського населення є демографічна криза, урбанізація та старіння нації. Нині 69 % населення України мешкає в містах, селяни ж складають 31 %

       Внаслідок подальшого ускладнення демографічної кризи скорочується трудовий потенціал сільського населення, зростає безробіття та погіршуються міграційні процеси.

Оплата праці в аграрній сфері є найнижчою серед галузей економіки, загострюється проблема бідності, знижується життєвий рівень селян. У всіх регіонах заробітна плата селянина менша за середню по регіону.

Значно скоротився розвиток соціальної інфраструктури села, отже скорочується обслуговування сільського населення соціальними послугами.

Доступність сільського населення до послуг соціального спрямування з року в рік знижується, погіршується їх асортимент та якість. Більша частина сільського житлового фонду та об’єктів соціально-побутового призначення не відповідає сучасним вимогам через зношеність, застарілість архітектурно-планувальних рішень, низький рівень інженерної оснащеності (енергозабезпечення, телефонізації, забезпечення питною водою, наявності якісних доріг та благоустрою).

Аналіз стану населених пунктів і житлового фонду громади свідчить про те, що село гостро потребує інвестицій для побудови житлових будинків нового типу, придбання житла і насамперед - для подальшого розвитку інженерних мереж та підсобного господарства.

      Відсутні сприятливі умови для ведення особистого селянського господарства, реалізації та переробки продукції, що вироблена в них. Це створює неприйнятні умови проживання молоді у сільській місцевості.

Багато сільської молоді виїздить у пошуках роботи та нормальних умов проживання до міст і за кордон, що загострює проблему забезпеченості сільського господарства молодими кваліфікованими робочими кадрами.

Незадовільна забезпеченість мешканців селищної ради житлом, зменшення обсягів державних джерел фінансування будівництва житла, дорожнеча будівництва нового житла, слабка завантаженість підприємств будівельної галузі спричинили недоступність житла для більшості сільського населення, що не можна розв’язати лише засобами територіального чи галузевого управління, і для розв’язання чого потрібна комплексна державна підтримка, координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

       У зв’язку з вищезазначеним, Урядом, за дорученням президента України та Верховної Ради України, запроваджено порядок та правила пільгового кредитування індивідуального житлового будівництва за рахунок коштів державного бюджету.                                                

      У рамках дії порядку та правил в Запорізькій області була розроблена та запроваджена програма щодо пільгового кредитування індивідуального

житлового будівництва за рахунок коштів місцевих бюджетів, для реалізації якої створено Фонд.

      Програма ґрунтувалася на статистичних матеріалах, інформації з районів щодо прогнозних розрахунків та необхідних обсягів будівництва (придбання) нових об’єктів житла та інженерних мереж.

       У подальшому в рамках постійних досліджень та перевірок, які здійснювалися органами Державної контрольно-ревізійної служби в Україні шляхом ревізій та аудитів ефективності використання бюджетних коштів для пільгового кредитування індивідуальних забудовників, зверталась увага на занепад соціальної сфери села на теренах не лише Запорізької області, а й - України в цілому, починаючи зі спаду сільськогосподарського виробництва, скорочення чисельності сільського населення, зниження доходів суб’єктів господарювання і населення, закінчуючи зростанням безробіття та відтоком найбільш активної частини населення сільської місцевості до урбанізованих міст (які є зонами переважно промислового виробництва) та за межі держави.

Крім того, дослідженнями та перевірками засвідчено, що обсяги будівництва нового житла у сільській місцевості (в т.ч. у населених пунктах, прирівняних

до сільської місцевості тощо) та інженерного облаштування житла залишаються незадовільними, що викликано об’єктивним процесом переходу від жорсткого державного управління до ринкових методів регулювання економіки, а також недостатньою підтримкою держави, як інвестора, та відсутністю у мешканців сільської місцевості (у т.ч. населених пунктів, прирівняних до сільської місцевості) необхідних грошових заощаджень. При цьому, необхідно постійно інформувати керівників новоутворених громад про умови надання і використання пільгових кредитів за програмою «Сільське подвір’я», про те, що мешканці громад свої житлово-побутові проблеми могли би частково розв’язати за рахунок державної фінансової підтримки.

       Програма «Сільське подвір’я» є єдиною програмою, яка забезпечує реальну допомогу сільським мешканцям (у т.ч. мешканцям населених пунктів, прирівняних до сільської місцевості тощо) у розв’язанні їх злободенних проблем.

За період реалізації Програми запроваджено механізм кредитування сільських мешканців, який доцільно використовувати і в подальшому для комплексного розв’язання їх нагальних соціальних проблем без створення нових структур.

      Поліпшення житлово-побутових умов сільських мешканців (у т.ч. населених пунктів, прирівняних до сільської місцевості) є одним з

найактуальніших завдань подальшого соціально-економічного розвитку територій  селищної ради, які є зонами сільськогосподарського виробництва та сільської забудови. 

 

V. Строки та етапи виконання Програми

 

       Початок дії Програми встановлено з 2021 року, кінцевий термін 2025 рік.

 

VI. Фінансове забезпечення Програми

 

    Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади. Пропозиції витрат на Програму на 2021 – 2025 роки визначено в Додатку №1 (Перелік заходів з виконання  Цільової програми «Сільське подвір’я»Розівської селищної ради на 2021-2025роки)

Кошти селищної територіальної громади використовуються для пільгового кредитування спорудження нового житла з надвірними підсобними приміщеннями, добудову або реконструкцію незавершеного будівництвом житла; спорудження інженерних мереж і підключення їх до існуючих комунікацій; придбання незавершеного будівництвом житла з проведенням його добудови чи реконструкції та готового житла; придбання сільськогосподарської техніки, обладнання, насіння та посадкового матеріалу, сільськогосподарської птиці і тварин, а також на вирішення інших соціальних питань.

       Основні джерела, порядок формування і напрями використання коштів визначаються Положенням про порядок формування і використання коштів обласних фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.98 № 1211 (зі змінами та доповненнями), Положенням про порядок формування і використання коштів комунальної установи «Обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» Запорізької обласної ради, затвердженим розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 21.04.2008 № 153 (зі змінами та доповненнями),

       Порядок визначення позичальників, надання і повернення пільгових довгострокових кредитів встановлюється Правилами надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.98 № 1597

(зі змінами та доповненнями), цією програмою, Правилами надання пільгових довгострокових кредитів мешканцям сіл, селищ, селищ міського типу та міст районного значення за Цільовою регіональною програмою «Сільське подвір’я» Запорізької обласної ради, затвердженим розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 11 січня 2021 року № 5.

Перерахування коштів на реалізацію програми здійснюється безпосередньо на рахунок Фонду в установленому порядку.

 

VII. Організація управління та контролю за ходом виконання      Програми

 

       Головним розпорядником коштів є Розівська селищна рада.

 Виконавцем Програми на території громади визначено Комунальну установу «Обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» Запорізької обласної ради (далі – Фонд). 

 

VIII.Очікувані кінцеві результати виконання Програми

 

       Реалізація Програми дозволить:

прискорити створення нових економічних відносин та поліпшити соціальні умови життя мешканців сіл та  селища;

поліпшити житлові умови сімей шляхом придбання, добудови і реконструкції житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями;

забезпечити спорудження інженерних мереж та підключити їх до існуючих комунікацій;

запровадити у сільське житлове будівництво енергозберігаючі технології,у тому числі: забезпечити опалення житлових будинків економічним устаткуванням та обладнання приладами обліку, утеплення житлових будинків згідно зі сучасними нормами та технологіями;

збудувати господарські приміщення і пункти з технологічним обладнанням для первинної переробки сільськогосподарської сировини та придбати худобу та техніку тощо, що дасть змогу нарощувати обсяги виробництва і реалізації продукції, збільшити платоспроможність і забезпечити своєчасне погашення кредитів;

сприяти поліпшенню демографічної ситуації, закріпленню кадрів в агропромисловому комплексі, зміні структури жителів села за віком (омолодження населення), рівню кваліфікації, створенню нових робочих місць;

через збільшення обсягів виробництва населенням сільськогосподарської продукції сприяти зниженню цін на продукти харчування, підвищенню їх конкурентоспроможності;

створити атмосферу довіри та партнерських відносин шляхом забезпечення військовослужбовців і членів їх сімей та громадян України, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції комфортним житлом;

сприяти підвищенню авторитету серед населення органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

        Системний та комплексний підхід до реалізації програми дозволить ефективно використовувати кредитні ресурси з отриманням кінцевого результату із залученням додаткових інвестицій у вигляді власних коштів населення, що дасть можливість створити сприятливі умови життя і праці селян. Це забезпечить збереження робочих місць, своєчасну виплату заробітної плати працівникам задіяних підприємств і організацій та збільшить надходження платежів до бюджету за рахунок їх оподаткування

 

 

 

 

 

Додаток  до Цільової програми «Сільське подвір’я» Розівської селищної ради на 2021-2025 роки  ( розділ VII)

                                                                                                                                                                                           

 

 

Перелік заходів з виконання  програми «Сільське подвір’я»Розівської селищної ради на 2021-2025роки

з/п

Найменування

заходів

Виконавці

Джерело фінансування

Терміни

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

 

 

Загаль-

ний

обсяг

За роками виконання

 

2021 рік

2022

рік

2023

рік

2024 рік

2025

рік

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

1

Надання пільгових довгострокових кредитів мешканцям Розівської селищної ради за програмою, тис. грн.

Комунальна установа «Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» Запорізької обласної ради

бюджет Розівської територіальної громади

Щороку

100

20

 

20

 

20

 

20

 

20

 

Усього

100

20

20

20

20

20

                       

        

 

Секретар  селищної ради                                                                                                                             Наталя БРИЦЬКА

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь