Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

ПРОГРАМА розвитку земельних відносин на території Розівської селищної ради на 2021-2023 роки

Дата: 04.08.2021 16:40
Кількість переглядів: 318

Зміни від 24.12.2021

 

Фото без опису

УКРАЇНА

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Дванадцята позачергова сесія

восьмого скликання

РIШЕННЯ

 

28.07.2021                                          смт Розівка                                                № 20

 

Про затвердження Програми розвитку земельних відносин на території Розівської селищної ради на 2021-2023 роки

 

Керуючись ст. ст. 22, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення ефективного використання земельного фонду Розівської селищної ради, раціональному використанню коштів, що спрямовуються на виконання робіт з розвитку земельних відносин, беручи до уваги висновок та рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та  охорони навколишнього середовища, Розівська селищна рада  Розівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

 

         1. Затвердити Програму розвитку земельних відносин на території Розівської селищної ради на 2021-2023 роки (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

 

 

Селищний  голова                                                      Світлана НЕСТЕРЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення селищної ради 

28.07. 2021 № 20

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

розвитку земельних відносин на території Розівської селищної ради

на 2021-2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Розівська селищна рада 

2.

Підстава для розроблення Програми

Земельний та Бюджетний кодекси України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", “Про землеустрій”,  “Про Державний земельний кадастр”

3.

Розробник Програми

Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища Розівської селищної ради 

4.

Відповідальний виконавець Програми

Розівська селищна рада

5.

Термін реалізації програми

2021-2023 роки

6.

Джерела фінансування Програми

бюджет  Розівської селищної  територіальної громади та інші джерела фінансування, не заборонені законод

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

586,00 тис. грн.

7.1.

коштів бюджету Розівської селищної  територіальної громади

586,00 тис. грн.

7.2

коштів інших джерел

-

 

2. Мета Програми

Метою Програми розвитку земельних відносин на території Розівської селищної ради на 2021-2023 рр.       (далі - Програма) є розробка організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на забезпечення збереження, раціонального використання земельних ресурсів та їх охорону, шляхом реалізації державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, захисту прав власників і користувачів земельних ділянок, а також для створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки Розівської селищної ради, наповнення місцевого бюджету за рахунок сплати орендної плати за землю, земельного податку, продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності та прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах). Придбання, встановлення, навчання спеціалістів та наповнення інформацією програмного забезпечення Геопросторових інформаційних систем, та інші роботи із землеустрою

 

3. Завдання та заходи щодо реалізації Програми

 Основними завданнями Програми є здійснення землеустрою на території Розівської селищної територіальної громади шляхом  розроблення документації із землеустрою, види якої встановлено Законом України «Про землеустрій», для встановлення (зміни) меж об’єктів землеустрою, державної реєстрації права на земельні ділянки за Розівської селищної територіальної громади, з послідуючою передачею (наданням), у разі потреби, земельних ділянок у власність (користування) та інших цілей, які визначено Земельним кодексом України, Податковим кодексом України  та Законом України «Про землеустрій»;

Основні напрямки реалізації Програми:

– виготовлення документації із землеустрою з метою формування земельних ділянок під об′єктами комунальної власності;

– виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів Розівської селищної ради;

– виготовлення документації із землеустрою – необхідної для впорядкування комунальної власності з подальшою передачею у користування чи використання для потреб суспільства;

– підготовка лотів для продажу права оренди земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону;

– проведення аудиту земель Розівської селищної ради;

- формування інформаційної бази для ефективного та об’єктивного оподаткування, здобуття достовірних та повних відомостей щодо площі, складу та якісних характеристик земель, про землекористувачів та землевласників, врегулювання суміжних меж.

 

4. Очікувані результати

Розвиток земельних відносин у громаді спрямований на закріплення конституційного права громадян та юридичних осіб на набуття і реалізацію права власності на земельні ділянки, відповідно до рішень та стратегій розвитку територіальної громади.

Виконання передбачених Програмою заходів і завдань дасть змогу:

– створити сприятливі умови для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки, збільшити надходження коштів до бюджету територіальної громади;

– збільшити надходження від плати за землю;

– за результатами проведеного аудиту земель створити інформаційну базу для ведення земельного кадастру на місцевому рівні, регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, оподаткування;

– при встановленні (зміні) меж населених пунктів створити територіальні умови для самостійного вирішення селищною радою усіх питань місцевого значення та забезпечити повну економічну самостійність громади;

– привести землевпорядну документацію у відповідність до вимог чинного законодавства.

Реалізація заходів, передбачених Програмою, дозволить здійснити використання та охорону земель на якісно новому рівні, надасть можливість зберегти та використовувати землю як складову частину природного ресурсу і територіального базису, основне національне багатство перетворити в самостійний фактор зростання економіки, а також сприяти залученню інвестицій у розвиток економіки громади.

 

5.Фінансування Програми

Фінансування заходів по Програмі проводиться за рахунок коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади та інших коштів не заборонених законодавством. Необхідне фінансування Програми в розрізі заходів приведено в додатку .

Обсяги витрат, необхідних на виконання заходів, передбачених Програмою, зазначені орієнтовно та можуть змінюватись залежно від фінансування відповідно до затверджених видатків бюджету на відповідний рік.

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення селищної ради

28.07.2021 № 20

 

Основні заходи Програми розвитку земельних відносин на території Розівської селищної ради на 2021-2023 роки

 

№ з/п

Заходи, необхідні для реалізації програми

Термін виконання заходу

Відповідальний виконавець

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн

Очікувані результати

Джерела фінансування

1

Виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності

2021

Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища Розівської селищної ради.

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

35,00

Формування земельної ділянки для розміщення центрального парку смт. Розівка

Бюджет  Розівської селищної  територіальної громади

2

Виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності

2021

Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища Розівської селищної ради.

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

25,00

Формування земельної ділянки для розміщення стадіону парку смт. Розівка

Бюджет  Розівської селищної  територіальної громади

3

Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  сільськогосподарського призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) орієнтовною площею 6,00 га, розташованої на території с. Луганське Розівського району Запорізької області (в межах населеного пункту

2021

Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища Розівської селищної ради.

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

15,00

Підготовка лоту для продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах

Бюджет  Розівської селищної  територіальної громади

4

Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 14,00 га з заміною цільового призначення із земель: «землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) » (КВЦПЗ – 16.00.) на землі: «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» (КВЦПЗ 01.01) розташованої за межами населених пунктів Азовського старостинського округу)

2021

Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища Розівської селищної ради.

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

30,00

Підготовка лоту для продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах

Бюджет  Розівської селищної  територіальної громади

5

Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  сільськогосподарського призначення площею 8,10 га з заміною цільового призначення із земель: «для сінокосіння та випасання худоби » (КВЦПЗ – 01.08.) на землі: «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» (КВЦПЗ 01.01) розташованої за межами населених пунктів Кузнецівського старостинського округу)

2021

Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища Розівської селищної ради.

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

20,00

Підготовка лоту для продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах

Бюджет  Розівської селищної  територіальної громади

6

Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  сільськогосподарського призначення площею 7,2701 га з заміною цільового призначення із земель: «землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) » (КВЦПЗ – 16.00.) на землі: «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» (КВЦПЗ 01.01) розташованої за межами населених пунктів Кузнецівського старостинського округу)

2021

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

20,00

Підготовка лоту для продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах

Бюджет  Розівської селищної  територіальної громади

7

Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  сільськогосподарського призначення площею 1,6049 га з заміною цільового призначення із земель: «землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) » (КВЦПЗ – 16.00.) на землі: «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» (КВЦПЗ 01.01) розташованої за межами населених пунктів Кузнецівського старостинського округу)

2021

Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища Розівської селищної ради.

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

7,00

Підготовка лоту для продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах

Бюджет  Розівської селищної  територіальної громади

8

Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об′єднання земельних ділянок розташованих за межами населених пунктів Кузнецівського старостинського округу)

2021

Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища Розівської селищної ради.

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

7,00

Підготовка лоту для продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах

Бюджет  Розівської селищної  територіальної громади

9

Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об′єднання земельної ділянки розташованої за межами населених пунктів Солодководненського старостинського округу)

2021

Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища Розівської селищної ради.

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

7,00

Підготовка лоту для продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах

Бюджет  Розівської селищної  територіальної громади

10

Проведення земельного аудиту за межами населених пунктів Зорянського старостинського окруру Розівської селищної ради

2021

Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища Розівської селищної ради.

Суб’єкт господарювання

60,00

Забезпечення контролю за використанням земель, наповнення бюджету за рахунок додаткових податкових надходжень

Бюджет  Розівської селищної  територіальної громади

11

Проведення земельного аудиту за межами населених пунктів Азовського старостинського окруру Розівської селищної ради

2021-2023

Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища Розівської селищної ради.

Суб’єкт господарювання

60,00

Забезпечення контролю за використанням земель, наповнення бюджету за рахунок додаткових податкових надходжень

Бюджет  Розівської селищної  територіальної громади

12

Проведення земельного аудиту за межами сіл Вишнювате, Листвянка, Біловеж та Вільне Розівської селищної ради

2021-2023

Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища Розівської селищної ради.

Суб’єкт господарювання

60,00

Забезпечення контролю за використанням земель, наповнення бюджету за рахунок додаткових податкових надходжень

Бюджет  Розівської селищної  територіальної громади

13

Проведення земельного аудиту за межами населених пунктів Кузнецівського старостинського окруру Розівської селищної ради

2021

Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища Розівської селищної ради.

Суб’єкт господарювання

60,00

Забезпечення контролю за використанням земель, наповнення бюджету за рахунок додаткових податкових надходжень

Бюджет  Розівської селищної  територіальної громади

14

Проведення земельного аудиту за межами населених пунктів Новозлатопільського старостинського окруру Розівської селищної ради

2021-2023

Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища Розівської селищної ради.

Суб’єкт господарювання

60,00

Забезпечення контролю за використанням земель, наповнення бюджету за рахунок додаткових податкових надходжень

Бюджет  Розівської селищної  територіальної громади

15

Проведення земельного аудиту за межами населених пунктів Солодководненського старостинського окруру Розівської селищної ради

2021

Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища Розівської селищної ради.

Суб’єкт господарювання

60,00

Забезпечення контролю за використанням земель, наповнення бюджету за рахунок додаткових податкових надходжень

Бюджет  Розівської селищної  територіальної громади

16

Проведення земельного аудиту за межами населених пунктів Новомлинівського старостинського окруру Розівської селищної ради

2021-2023

Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища Розівської селищної ради.

Суб’єкт господарювання

60,00

Забезпечення контролю за використанням земель, наповнення бюджету за рахунок додаткових податкових надходжень

Бюджет  Розівської селищної  територіальної громади

 

ВСЬОГО

-

-

586

-

-

 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                                                       Наталя БРИЦЬКА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь