A A A K K K
для людей із порушенням зору
Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

ПРОГРАМА фінансового забезпечення управління об’єктами комунальної власності територіальної Розівської територіальної громади на 2021 – 2025 роки

Дата: 04.08.2021 16:35
Кількість переглядів: 318

Зміни від 28 липня 2021 року

 

                               

Фото без опису

УКРАЇНА

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Десята позачергова сесія

восьмого скликання

 

РIШЕННЯ

 

         28.05.2021                                     смт Розівка                                                № 11

Про затвердження Програми фінансового забезпечення управління об’єктами комунальної власності Розівської  територіальної громади на 2021-2025 роки

 

 Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно до Цивільного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з метою ефективного використання та утримання об'єктів і майна комунальної власності Розівської територіальної громади протягом 2021 – 2025років,   Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області

 ВИРІШИЛА:

 

       1.Затвердити Програму фінансового забезпечення управління об'єктами комунальної власності Розівської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

 

Селищний голова                                                                  Світлана НЕСТЕРЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                         рішення  селищної ради

                         28.05.2021 № 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

фінансового забезпечення управління об’єктами комунальної власності  територіальної Розівської територіальної громади на 2021 – 2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення програми

 Відділ містобудування  та архітектури Розівської селищної ради

2.

Підстава для розроблення програми

п. 22, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 18.03.2004 року № 1621-IV «Про державні цільові програми», Бюджетний, Господарський та Цивільний кодекси України, Закони України "Про оренду майна державної та комунальної власності", "Про порядок передачі об’єктів права державної та комунальної власності",  наказу Міністерства економіки України від 04.12.2006 року № 367 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання»

3.

Розробник програми

Відділ містобудування та архітектури  Розівської селищної ради

4.

Головний розпорядник коштів

Розівська селищна рада

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ містобудування та архітектури Розівської селищної ради

6.

Учасники програми

Ліцензовані суб’єкти підприємницької

діяльності, які займаються виготовленням відповідної документації, організації, що спеціалізуються на утриманні та ремонту об’єктів нерухомого майна, організації, що мають дозволи на виконання проектних, експертних та інших робіт у сфері архітектури, суди різних інстанцій, адміністративні та дозвільні центри, засоби масової інформації, установи, які здійснюють діяльність у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

7.

Термін реалізації програми

Протягом 2021-2025 років

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Селищної територіальної громади

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

 205,00 тис. грн.

9.1.

коштів місцевого бюджету

205 ,00 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

       Програма фінансового забезпечення управління об'єктами комунальної власності  Розівської територіальної громади на 2021-2025 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна" та інших нормативних актів.

Відповідно до цивільного кодексу України майно, яке належить на праві власності територіальній громаді, визнається комунальним майном територіальної громади. На сьогоднішні в селищі є значна кількість об’єктів, які перебували  на балансі сільських рад, проте відсутня реєстрація права власності. Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначено, що фізична чи юридична особа набуває право власності на нерухоме майно виключно в момент реєстрації речових прав в Державному реєстрі. Також законодавець визначив процедуру внесення відомостей до реєстру речових прав. Зокрема, для внесення відомостей в державний реєстр речових прав необхідно подати певний пакет документів, визначений в Постанові Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Виготовлення деяких документів, необхідних для реєстрації права власності, зокрема, технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна, вимагає залучення спеціалізованих організацій на договірних засадах. В зв’язку з тим, що проводиться підготовка документів для комунального майна замовником та платником в даних відносинах повинна виступати Розівська селищна рада в особі селищного голови. Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що  фінансова складова місцевого самоврядування - це місцевий бюджет. Бюджетним кодексом України встановлено, що фінансування з місцевого бюджету на дані заходи можливе лише за наявності відповідної Програми.

         Також в селищній раді проводяться роботи по виявленню безхазяйного майна та відумерлої спадщини. Результатом проведеної роботи є виявлене безхазяйне майно та відумерла спадщина, яка, відповідно до Цивільного кодексу України, переходить у власність територіальної громади селища (стає комунальним майном громади селища). Проте законодавцем визначено процедуру оформлення такого майна, яка передбачає виготовлення технічних документів, що, в свою чергу, виготовляються спеціалізованими організаціями на договірних засадах. А отже виникає потреба в фінансуванні даних видів робіт. Також дана процедура вимагає подачу відповідних оголошень в засоби масової інформації – процедура не безкоштовна. Звернення до судових органів потребує сплати судового збору. Проведення державної реєстрації потребує сплати адміністративного збору.

        На даний час відділом містобудування та архітектури Розівської селищної ради проводиться робота по передачі нерухомого майна в комунальну власність громади. Процедура передачі визначена в Законі України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності». Законодавець визначає, що при передачі майна формується певний пакет документів, частина з яких готується  спеціалізованими організаціями на договірних засадах. А отже, знову виникає потреба в фінансуванні даних видів робіт.

       З метою наповнення місцевого бюджету було б доцільно передати частину майна комунальної власності громади, яке не використовується, в оренду. В даному випадку місцевий бюджет отримає орендну плату та відпаде необхідність витрачати кошти з місцевого бюджету на утримання даного майна. Проте при передачі в оренду комунального майна законодавець вимагає наявності в орендодавця визначеного Законом пакету документів, частина яких, знову ж таки виготовляється спеціалізованими організаціями на договірних засадах.

       В Розівській селищній раді наявне комунальне майно громади селища, яке перебуває в поганому чи в аварійному стані. Необхідно негайно проводити поточні чи капітальні ремонти для збереження даного майна. Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення ремонтних робіт вимагає фінансування з місцевого бюджету.

 

ІІІ. Мета Програми.

        Головною метою Програми є комплекс заходів з управління майном, що є комунальною власністю територіальної громади, створення передумов забезпечення виконання надходжень коштів до місцевого  бюджету селища:

       1. Забезпечення раціонального та ефективного використання комунального майна з метою забезпечення належного його утримання, наповнення дохідної частини бюджету селищної територіальної громади від надходжень за оренду комунального майна.

       2. Забезпечення виготовлення необхідних документів та реєстрації права власності на об’єкти комунальної власності  Розівської селищної ради;

       3. Забезпечення проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності  для цілей оренди.

       4. Забезпечення фінансування проведення позовної роботи у випадках невиконання або незалежного виконання умов договорів оренди, користування або відчуження комунального майна.

       5. Забезпечення фінансування робіт по оформленню права комунальної власності на безхазяйне майно та відумерлу спадщину.

       6. Забезпечення фінансування робіт по оформленню документів для передачі майна з державної в комунальну власність та навпаки.

       7. Забезпечення фінансування робіт по утриманню комунального майна громади селища, проведення необхідних ремонтних робіт та виготовлення проектно-кошторисної документації.

       8. Забезпечення фінансування робіт для ефективного управління комунальними підприємствами, установами, організаціями.

       У цій Програмі визначені основні напрями вирішення питань, які на даний час ще не вирішені або вирішені не повністю.

       Програма має сприяти активізації процесів управління комунальною власністю.
 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми.

 

       Програма передбачає проведення протягом 2021-2025 років комплексу заходів із утримання майна шляхом проведення конкурсів з відбору суб’єктів підприємницької діяльності експертних оцінок для цілей оренди, виготовлення технічної документації по об’єктах комунальної власності територіальної громади, здійснення фінансування витрат та оплата інших послуг по здачі в оренду майна, реєстрації права власності на об’єкти комунальної власності, ефективне управління комунальними підприємствами, установами, організаціями, отримання в комунальну власність громади селища нового майна при передачі його з державної власності та за рахунок безхазяйного майна та відумерлої спадщини, проведення необхідних ремонтних робіт.

        Виконавцем Програми виступає відділ містобудування  та архітектури Розівської селищної ради.

       Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого  бюджету.

 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники.

        Основними напрямами і механізмами, за допомогою яких можливо в найкоротші строки досягти зазначених цілей та докорінно поліпшити управління комунальною власністю та які потребують фінансового забезпечення, слід вважати організацію та виконання наступної роботи:

        - своєчасна публікація у засобах масової інформації переліку об’єктів, які підлягають здачі в оренду на конкурентних засадах;

        - подання документів на затвердження на сесії Розівської  селищної ради об’єктів, які підлягають здачі в оренду;

        - проведення відбору суб’єктів підприємницької діяльності по розробці документації передачі майна в оренду;

        - укладення договорів по проведенню робіт  щодо інвентаризації об'єктів, які підлягають здачі в оренду,

        - прийняття до комунальної власності майна, яке перебуває на балансі підприємств іншої форми власності. 

       Цей напрямок визначає порядок безоплатної передачі об’єктів права державної власності із сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Фонду державного майна, інших державних органів, які відповідно до законодавства підприємств, яким делеговано функції з управління майном підприємств і організацій, заснованих на державній власності інших установ та організацій, яким державне майно передано у безоплатне користування територіальній громаді.

      Для забезпечення передачі у комунальну власність Розівської територіальної громади державного та іншого майна, яке перебуває на балансах підприємств іншої форми власності необхідно здійснити проведення заходів, пов’язаних з прийняттям у комунальну власність територіальної громади державного та іншого майна, яке перебуває на балансах підприємств іншої форми власності, а саме:

- здійснення обстеження, виготовлення необхідної технічної документації, оформлення права власності, замовлення незалежної експертної оцінки, подальше розпорядження таким майно;

        - прийняття до комунальної власності безхазяйного майна та відумерлої спадщини.

       У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття територіальною громадою може бути вирішено питання права власності в судовому порядку. Безхазяйне майно – це майно, яке не має власника, або власник якого невідомий.

       Невизначеність правового статусу вищезазначеного майна на теперішній час веде до його руйнування та унеможливлює належне його використання, проведення огляду технічного стану мереж забезпечення життєдіяльності та своєчасної ліквідації аварійних випадків. Врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або належить до відумерлої спадщини, буде сприяти упорядкуванню такого майна та передачі його новому власнику, а також дасть змогу поповнити місцевий бюджет коштами від продажу такого майна;

       - прийняття до комунальної власності майна, яке перебуває на балансах підприємств іншої форми власності;

      - комісійне обстеження технічного стану даного майна;

      - проведення технічної інвентаризації та виготовлення паспортів об’єктів  комунальної власності для належного утримання та їх відповідної реєстрації.

       Обов’язковою умовою оформлення передачі в оренду нерухомого майна комунальної власності, а також прийняття до комунальної власності є :

      - оформлення права власності за Розівською територіальною громадою;

      - ефективне управління комунальними підприємствами;

      - внесення записів в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

      - фінансування проведення незалежного аудиту комунальних підприємств;

      - проведення організаційних заходів з визначення аудитора;

      - проведення та оплата інших послуг по заходам з утримання майна,  що є комунальною власністю територіальної громади, створення передумов забезпечення виконання надходжень коштів в бюджет розвитку селища.

      Дана Програма розрахована на 2021-2025 роки. Фінансоване забезпечення її виконання здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого  бюджету. Обсяг коштів визначається згідно додатку 1 до Програми.

      Результативним показником є надходження коштів до місцевого бюджету; реєстрація права власності на всі об’єкти, що знаходяться у комунальній власності; підвищення ефективності використання майна та об’єктів комунальної власності.


VI. Напрями діяльності та заходи програми

    

 Для забезпечення проведення протягом 2021-2025 роки комплексу завдань із утримання майна розроблені заходи згідно додатку 2 до Програми.

      Виконання даної Програми дасть змогу створити належне забезпечення надходжень коштів до місцевого бюджету на наступні роки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми (п.V) фінансового забезпечення

 управління об'єктами комунальної власності

Розівської територіальної громади

на 2021-2025р.

 

 

Ресурсне забезпечення Програми фінансового забезпечення управління об'єктами комунальної власності

Розівської територіальної громади на 2021-2025роки

 

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

 

 

Усього витрат на виконання програми

2021рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

41,00

41,00

41,00

41,00

41,00

205,00

Бюджет селищної територіальної громади

41,00

41,00

41,00

41,00

41,00

205,00

кошти не бюджетних джерел

-

-

-

-

 

-

інші

-

-

-

-

 

-

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                                                                                 Наталя БРИЦЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми (п.VI) фінансового забезпечення

управління об'єктами комунальної власності

Розівської територіальної громади

на 2021-2025 роки

 

Перелік заходів та фінансове забезпечення по виконанню

Програми фінансового забезпечення управління об'єктами комунальної власності

Розівської територіальної громади на 2021-2025 роки

 

Перелік заходів

Виконавець

Період виконання заходу

Фінансування заходів програми

Усього витрат на виконання програми

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025

рік

 

  1. Проведення інвентаризації об’єктів нерухомого майна в адміністративних межах Розівської селищної ради визначивши майно комунальної власності громади селища на яке відсутні правовстановлюючі документи, майно яке використовується власниками без правовстановлюючих документів, зокрема самовільно побудоване (самовільно встановлене), майно яке перебуває в аварійному стані, та може становити загрозу життю чи здоров’ю громадян.

Комісія утворена виконавчим комітетом з залученням необхідних спеціалістів чи спеціалізованих організацій

2021

-

-

-

-

 

 

  1. Проведення комісійного обстеження вищевказаного майна для встановлення технічного стану обєкта

 

Комісія утворена виконавчим комітетом з залученням необхідних спеціалістів чи спеціалізованих організацій

2021

-

-

-

-

 

 

 

  1. Замовлення виготовлення технічного паспорта, іншої технічної документації на об’єкти комунальної власності.

Розівська селищна рада

2021-2025

40,00

40,00

40,00

40,00

40,0

200,00

 

  1. Сплата адміністративного збору при реєстрації права комунальної власності.

Розівська селищна рада

2021-2025

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

 

Секретар селищної ради                                                                                                                       Наталя БРИЦЬКА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь