Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

Програма розвитку локальних ініціатив у Розівській територіальній громаді на 2021 рік

Дата: 04.08.2021 15:00
Кількість переглядів: 343


                 Фото без опису              

УКРАЇНА

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Дванадцята позачергова сесія

восьмого скликання

РIШЕННЯ

 

28.07.2021                                      смт Розівка                                            № 3

 

 

Про затвердження  Програми 

розвитку локальних ініціатив

у Розівській територіальній

громаді на 2021 рік

 

         Керуючись п.27, ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою розвитку та покращення життя у Розівській територіальній громаді, забезпеченню позитивних соціальних змін, та налагодження співпраці з Херсонським обласним благодійним фондом «Об’єднання»,  Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку локальних ініціатив у Розівській територіальній громаді на 2021 рік (далі – Програма) (додається).

 

2. Уповноважити селищного голову Світлану Нестеренко підписати договір про спільну діяльність (додаток 1).

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів, підприємництва та соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Селищний голова                                                          Світлана НЕСТЕРЕНКО

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

    рішення селищної  ради

28.07. 2021 р. № 3

 

 

 

 

 

 

Програма

розвитку локальних ініціатив

у Розівській територіальній громаді на 2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Загальні положення

 

Програма розвитку локальних ініціатив у Розівській територіальній громаді на 2021 рік (далі – Програма) є кроком місцевого самоврядування у напрямку створення умов для широкого залучення громадського сектору до ефективного вирішення завдань розвитку громади та спільного пошуку нетипових методів розв’язання проблем, що стоять перед громадою.

На сучасному етапі становлення України як демократичної, соціальної, правової держави важливого значення набувають процеси ефективної взаємодії  органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства.  Органи місцевого самоврядування зацікавлені у всебічному розвитку громадських організацій, органів самоорганізації населення (далі – недержавних організацій, НДО), з метою забезпечення повноцінної участі громадськості у формуванні і реалізації державної та регіональної політики.

НДО відіграють особливу роль у становленні демократії в Україні, захисті прав і свобод громадян, вивчаючи й озвучуючи суспільні потреби та пропонуючи нові ідеї та конкретну допомогу в їх реалізації. Співпраця влади з НДО є як індикатором, так і чинником розвитку громадянського суспільства.

Програма спрямовує зусилля органу місцевого самоврядування на створення сприятливих умов для ефективного функціонування громадського сектору, що є основною передумовою до більш повного використання потенціалу НДО для розвитку громади.

Програма базується на наступних основних принципах:

 •  демократизму, що передбачає максимально широку участь громадян в ухваленні і виконанні рішень органів місцевого самоврядування, які зачіпають інтереси жителів;
 • відкритості, що передбачає повне і своєчасне інформування органами мсцевого самоврядування та НДО один одного і громадськості про свою діяльність;
 • гуманності і милосердя, які передбачають опору на загальнолюдські та духовні цінності, всебічну підтримку соціально незахищених верств населення;
 • соціального партнерства, що передбачає конструктивну взаємодію громадських об’єднань з органами місцевого самоврядування, комерційними і некомерційними структурами в процесі вирішення проблем територіальної громади.

Ухвалена Розівською селищною радою Програма буде значною мірою виконуватися силами самих НДО, що дозволить громаді зробити реальний крок уперед на шляху подальшого розвитку громадянського суспільства та задоволення потреб її жителів.    

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», постанов Кабінету Міністрів України                           від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості       у формуванні та реалізації державної політики», від 12  жовтня 2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»наказу Міністерства економіки України від 4 грудня 2009  №1367 «Про Порядок обміну інформацією між виконавцями державних цільових програм та координації цієї роботи».

 

ІІ. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

 

Програма розроблена для підтримки ініціатив, що спрямовані на розвиток Розівської  територіальної громади. Аналіз стану співпраці  жителів громади  з органами місцевого самоврядування свідчить про те, що соціальна активність за останні роки значно зросла, вони готові втілювати у життя цікаві ідеї. Але для цього потрібен механізм, адже неможливо передбачити в бюджеті всі невеликі корисні справи, в яких виникне потреба в громаді упродовж року. Ідеальний механізм для цього – це конкурс соціальних проектів. Активісти вчаться формулювати ідею, розраховувати кошторис, шукати однодумців, потім звітувати перед громадою про виконану роботу. 

Конкретні заходи з подальшої розбудови громадянського суспільства в Україні на рівні Розівської територіальної громади складатимуть головний зміст Програми.

 

ІІІ. Мета Програми

Проведення комплексу організаційно-правових та матеріально-фінансових заходів, спрямованих на розвиток громадської активності та підтримку громадських ініціатив з об’єднання зусиль громадян у вирішенні місцевих проблем.

 

IV. Завдання Програми

 • Організувати проведення навчальних заходів для місцевих НДО по розробці та реалізації соціально спрямованих неприбуткових проектів;
 • Об’єднати реально діючі НДО громади, сприяти координації їхньої діяльності;
 • Провести конкурс неприбуткових соціальних проектів;
 • Залучити підприємців громади до співпраці з НДО.

 

V. Очікувані результати Програми

 • Збільшення соціальної активності громадян;
 • Налагодження соціального партнерства між владою, бізнесом і НДО;
 • Об’єднання зусиль НДО, сприяння системності в їхній діяльності;
 • Реалізація низки соціальних проектів силами НДО в рамках конкурсу соціальних проектів.

 

VI. Фінансове забезпечення Програми

Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади, громадських організацій, інших джерел, не заборонених чинним законодавством, відповідно до договору про спільну діяльність (додаток 1).

   Для забезпечення реалізації Програми необхідні видатки в розмірі 200000 двісті тисяч гривень 00 коп.) гривень (з них 100000,00 грн – кошти  бюджету Розівської_селищної територіальної громади, 100000,00 грн – інші кошти).

 

VІІ. Механізм управління та здійснення контролю за виконанням Програми

 

При розробці Програми враховувались наступні обставини:

 

 • Реальний стан розвитку місцевих НДО;
 • Доцільність поліпшення організаційно-правового забезпечення діяльності НДО, надання їм методичної та фінансової допомоги;
 • Необхідність налагодження соціального партнерства  НДО  з підприємцями  та органами місцевого самоврядування.

 

 

 Для відслідковування ходу реалізації Програми проводитиметься постійний моніторинг виконання передбачених заходів та неприбуткових соціальних проектів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           VII.  Перелік заходів

  Програми розвитку локальних ініціатив у Розівській територіальній громаді на 2021 рік 

 

Заходи

Терміни

Відповідальні виконавці

 

 

Загальна сума, грн.

Інформаційно-правове забезпечення реалізації  Програми

00,00 

 

 1.  

Створити умови для жителів громади для створення соціальних ініціатив: надати можливість активним громадянам виходити із своїми пропозиціями та сприяти їх реалізації

 

Протягом року

Виконавчий комітет

 селищної ради

 

00,00

 1.  

Забезпечити висвітлення в соціальних мережах заходи з підтримки соціальних місцевих ініціатив

Протягом року

Відділ економічних відносин та інвестиційної політики селищної ради

00,00

Проведення конкурсу соціальних проектів

200 000,00

 1.  

Підготовка та організація конкурсу соціальних проектів (проведення робочих нарад, навчальних заходів для членів НДО, індивідуальні консультації,  підготовка документації,  здійснення оголошення конкурсу), проведення турів конкурсу

Потягом року

Відділ економічних відносин та інвестиційної політики селищної ради

 

 

 

00,00

 1.  

Забезпечення  висвітлення  проведення конкурсу соціальних проектів у місцевих ЗМІ (в межах кошторисних призначень на висвітлення діяльності селищної ради) та на інтернет-ресурсах

Протягом року

Відділ економічних відносин та інвестиційної політики селищної ради, Розівська селищна рада

 

0,00

 1.  

Кошти на реалізацію проектів-переможців

Протягом року

Розівська селищна рада, Благодійний фонд «б'єднання», НДО

200,00

                                       Всього:                                                                                                                                                        200 000,00

                                                                                                                                                                                                                                              З них: 100000,00 грн – кошти  бюджету Розівської_селищної територіальної громади, 100000,00 грн – інші кошти

                                                                                                                                                                                                                                      

 

Секретар ради                                                                                                                                        Наталя БРИЦЬКА

 

Додаток 1

до рішення селищної  ради                                                                                            28.07.2021 № 3

 

ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 

м. ___________                                                                        «__» ________ 2021 р.

Розівська селищна рада (надалі – Сторона-1) в особі селищного голови Нестеренко Світлани Анатоліївни,  що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Благодійний фонд «Об’єднання» (надалі – Сторона-2) в особі голови правління Антощука Юрія Володимировича, який діє на підставі Статуту;

надалі разом іменовані як Сторони, уклали цей Договір про спільну діяльність (надалі – Договір) про наступне:

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА МЕТА ДОГОВОРУ

 1. Сторони за цим Договором зобов’язуються шляхом об’єднання своїх зусиль та майнових вкладів діяти у напрямку сприяння реалізації неприбуткових соціальних ініціатив мешканців Розівської територіальної громади (далі Розівська громада) – переможців конкурсу неприбуткових проєктів соціальної дії (надалі – конкурс грантів) – з метою розвитку громади та створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства.
 2. Конкурс організований і проводиться у Розівській громаді спільними зусиллями та за взаємним погодженням Розівської селищної ради та Благодійним фондом «Об’єднання» за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки в Україні, в рамках якого членами конкурсної комісії будуть обрані неприбуткові проєкти соціальної дії (надалі – ПСД) для фінансування. Перелік запланованих до фінансування ПСД із грантовими заявками буде наведений у Додатку 1 до цього Договору після проведення самого конкурсу та оцінки конкурсної комісії у липні 2021 року. Протокол оцінювання конкурсною комісією також буде доданий до цього Договору у Додатку 2.
 3. Загальна сума ПСД, яка може бути профінансована в рамках даного конкурсу грантів складає 200 000 грн.
 4. Сторона-2 декларує, що на підставі укладеного договору з Міністерством закордонних справ Чеської Республіки в Україні отримає фінансову допомогу, за рахунок цих коштів Сторона-2 має намір забезпечити фінансове адміністрування ПСД переможців конкурсу грантів на загальну суму 100 000 грн, схвалених конкурсною комісією до фінансування.
 5. Крім того, Сторона-2 також надає консультативну допомогу Стороні-1 у підготовці до конкурсу грантів. Під допомогою Стороні-1 у підготовці до конкурсу грантів розуміється наступне: консультація представників Сторони-1 щодо організації проведення дослідження громадської думки у громаді, результати якого ляжуть в основу пріоритетів конкурсу грантів, а також підготовка разом із Стороною-1 та друк профілів громади.
 6. Сторона-1 погоджується профінансувати ПСД переможців конкурсу гранту на загальну суму 100 000 грн, що складає 50% від загальної суми всіх ПСД, схвалених конкурсною комісією до фінансування.
 7. Крім того, Сторона-1 активно приймає участь у заходах щодо підготовки до конкурсу грантів, вказаних у п. 1.5 цього Договору.

 

2. ВЗАЄМНІ ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Для якнайшвидшого досягнення спільної мети за цим Договором Сторони зобов'язуються:

 • обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з питань, що становлять взаємний інтерес Сторін. Кожна Сторона цього Договору має право ознайомлюватися з усіма документами щодо ведення спільних справ за цим Договором;
 • утримуватися від дій, які можуть зашкодити виконанню даного Договору про спільну діяльність;
 • дотримуватися правових норм передбачених чинним законодавством України, які стосуються предмету та цілей даного Договору про спільну діяльність;
 • діяти в належних межах добросовісності у процесі виконання даного Договору та пов’язаних з ним угод;
 • в кожному окремому випадку досягати розумного консенсусу щодо вчинення окремих пов’язаних у межах даних договірних відносин дій.

 

3. ВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ СПРАВ

 1. Сторони здійснюють усі необхідні юридичні дії та акти для досягнення поставленої за цим Договором мети.
 2.  За результатами засідання конкурсної комісія та визначення переможців, що буде відображено у Додатку 1 та Додатку 2 до цього Договору після проведення конкурсу грантів у липні 2021 року, Сторонами по кожному ПСД-переможцю буде визначено яку статтю витрат фінансуватиме кожна зі Сторін. Після такого розподілу співфінансування Сторонами, буде складений Додаток 3 до Договору з детальним розподілом статей та сум фінансування Сторонами.
 3. Сторона-1 здійснює фінансове адміністрування ПСД відповідно до п. 3.2. Договору та складеного Додатку 3 відповідно до своїх затверджених процедур, правил та вимог Законодавства України у період з липня по жовтень 2021 року.
 4. Сторона-2 здійснює фінансове адміністрування ПСД відповідно до п. 3.2. Договору та складеного Додатку 3 відповідно до своїх затверджених процедур, правил та вимог Законодавства України у період з липня по жовтень 2021 року.
 5. Під фінансовим адмініструванням ПСД мається на увазі перерахування Сторонами коштів, передбачених бюджетами ПСД переможців конкурсу грантів та розподілу відповідно до п.3.2. Договору, у безготівковій формі на рахунки підрядників та постачальників, що будуть виконувати роботи та надавати товари, визначені у бюджетах ПСД переможців, на підставі укладених Сторонами із ними напряму договорів та актів виконаних робіт (наданих послуг)/видаткових накладних тощо.

 

4.РЕЗУЛЬТАТИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Результатом спільної діяльності Сторін за цим Договором є реалізовані неприбуткові соціальні проєкти у липні-жовтні 2021 році у Розівській громаді відповідно до результатів конкурсу грантів.
 2. Всі заходи, події, які будуть реалізовані на території Розівській громади в рамках ПСД, а також їхній вплив на жителів громади будуть відображені у відповідних звітах керівників ПСД після їх реалізації, які будуть додані до цього Договору в якості Додатку 4.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 1. У разі порушення Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством України.
 2. Порушенням Договору вважається його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
 3. Сторони не несуть відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з їх вини (умислу чи необережності).
 4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
 5. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
 6. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
 7. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

 

6. ФОРС–МАЖОР

 1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо це невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили чи події надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити (форс–мажорні обставини).
 2. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторони не можуть впливати і за виникнення яких не несуть відповідальність (землетрус, пожежа, паводок, а також страйки, вибухи, стихійні лиха, військові дії, масові протести, пандемія, карантинні заходи, заборонні заходи органів: законодавчих, виконавчих, державної влади та місцевого самоврядування).
 3. Строк виконання зобов’язань відкладається на строк дії форс– мажорних обставин.
 4. Доказом дії форс–мажорних обставин є сертифікати (висновки) регіональної торгово–промислові палати або/та документ виданий уповноваженим державним органом.

 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, у тому числі пов’язані з укладенням, виконанням, зміною та припиненням, розірванням, тлумаченням його умов, визначення наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовуваними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі приписів добросовісності, розумності та справедливості.

 

8.ДІЯ ДОГОВОРУ

 1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами  та діє до 31.10.2021 р.
 2. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни до умов цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які оформлюються додатковою угодою про внесення змін до цього Договору.
 3. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту їх підписання Сторонами та затвердження рішенням Розівської селищної ради.

8.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється угодою про розірвання цього Договору.

8.5. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної угоди про його розірвання.

8.6. Одностороннє розірвання даного Договору будь–якою із сторін не допускається.

 

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
 2. Цей Договір складений при повному розумінні представниками Сторін його умов та термінології, українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
 3. Наступні додатки є частиною цього Договору та будуть додані по мірі ведення спільних справ Сторонами, наведених у п. 3:

Додаток № 1. Перелік ПСД-переможців, які були схвалені конкурсною комісією для фінансування із грантовими заявками.

Додаток № 2. Протокол оцінювання конкурсною комісією ПСД, поданих на конкурс грантів.

Додаток № 3. Детальний розподіл статей та сум фінансування ПСД-переможців Сторонами.

Додаток № 4. Звіти менеджерів ПСД після їх реалізації.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Сторона-1

Сторона-2

Розівська селищна рада

Благодійний фонд «Об’єднання»

Місцезнаходження:

70300, Запорізька область. Розівський район, смт. Розівка, вул. Каштанова, 15

 

 

ЄДРПОУ 20478637

Телефон: (06162) 97-2-52

е-пошта: rozovka_otg@ukr.net

Юридична адреса: просп. Ушакова 62/35 73026, м. Херсон, Україна

Фізична адреса: вул. П.Кедровського, 16,

м. Херсон, Україна

Адреса для листування: 73034, м. Херсон, а/с63

ЄДРПОУ 37542223

Тел.: +380999428115

ant@fundunion.org

 

Селищний голова

_________________Нестеренко С.А.

 

Голова правління

                              Антощук Ю.В.

 

 

 

Додаток 1

 

(приклад)

Перелік ПСД-переможців, які були схвалені конкурсною комісією для фінансування із грантовими заявками

 

ПСД-переможці:

 1. Назва ПСД 1 – сума ПСД 50 000 грн
 2. Назва ПСД 2 – сума ПСД 50 000 грн
 3. Назва ПСД 3 – сума ПСД 50 000 грн
 4. Назва ПСД 4 – сума ПСД 50 000 грн

 

Заявки на грант ПСД-переможців наведені нижче

….

 

Додаток 2

 

(приклад)

Протокол оцінювання конкурсною комісією ПСД, поданих на конкурс грантів

 

ПРОТОКОЛ

засідання конкурсної комісії з оцінки проєктів соціальної дії,

поданих на конкурс грантів, що проводиться

Фондом “Об’єднання” та ________ громадою

________ 2021 рокуonline

 

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:

 

Члени Конкурсної комісії:

 1. Від громади
 2. Від громади
 3. Від БФ «Об’єднання»
 4. Від БФ «Об’єднання»
 5. Представник тренерського складу Програми розвитку локальних ініціатив 2021

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Затвердження списку переможців Конкурсу грантів у _______ громаді відповідно до виставлених оцінок членами конкурсної комісії.

 

СЛУХАЛИ: Антощука Юрія, який ознайомив всіх з кінцевими результатами оцінки проєктних пропозицій членами конкурсної комісії. Загальна оцінка за проєкт складається з таких критеріїв:

 1. чіткість визначення мети, результатів та стратегії – чи зрозуміла суть проєкту, чи він є соціальним, чи буде мати результати які розвивають усю громаду, чи він є конкретним і вимірюваним.
 2. відповідність пріоритетам та критеріям конкурсу – чи проєкт розвиває громаду, покращує життя мешканців, залучає представників місцевої влади, зміцнює соціальну згрунтованість, сприяє поширенню інклюзії та т.і.). Пріоритети будуть визначені після дослідження у цільових громадах та оголошені в анонсі конкурсу грантів у громадах.
 3. обґрунтованість бюджету – чи фінансова частина правильно технічно обрахована, чи відповідає вона цілям проєкту, чи є власний внесок у проєкт;
 4. вплив – яку аудиторію охоплює проєкт, як залучає представників місцевої влади, інших громадських організацій;
 5. сталість проєкту – чи буде продовжуватися проєкт після завершення фінансування, як він буде розвиватись далі?;
 6. залучена аудиторія – яку кількість людей охопить проєкт, які цільові аудиторії він залучить і який вплив він здійснить на них.

Кожен критерій має рівноважний вплив на загальну оцінку. Система оцінювання здійснюється від 0 до 10, де:

 • 0 – не відповідність критерію;
 • 2-4 – низька відповідність критерію;
 • 6-8 – середня-висока відповідність критерію;
 • 10 – максимальна відповідність критерію.

Для розрахунку підсумкового балу щодо кожного проєкту вираховується середня оцінка за усіма критеріями. За результатами оцінки комісії чотири проєкти отримає фінансування.

 

Проєкт і його мета

Бали конкурсної комісії

Сума гранту, грн

Сума співфінансування, грн

Загальна сума проєкту, грн

ПСД 1

 

49,5

49800

1200

51000

...

 

 

 

 

Всього:

-

...

...

...

 

Всього проєктів на фінансування: 4

Сума грантів: ... грн

Сума співфінансування: ... грн

Загальна сума проєктів: ... грн

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати до фінансування вищевказані проєкти в рамках Конкурсу грантів.

 

 

Додаток 3

 

(приклад)

Детальний розподіл статей та сум фінансування ПСД-переможців Сторонами

 

Назва проєкту

Назва товару

Кількість

Ціна

Загальна Сума

Фінансування від ТГ

Фінансування від БФ

 

1

ПСД 1

Стаття 1

 

Стаття 2

 

 

Всього за проєктом 1:

2

ПСД 2

Стаття 1

 

Стаття 2

 

 

Всього за проєктом 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього фінансування

200 000

100 000

100 000

 

100%

50%

50%

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

(приклад)

Описовий звіт щодо Проєкту

/Назва проєкту/

 

Резюме

 

 1. Будь ласка, надайте Вашу особисту інформацію (тобто інформацію про особу, котра заповнює звіт).

Ім’я, прізвище:

Електронна адреса:

Телефон:

Дата заповнення звіту:

 

 

 1. Яка назва Вашого проєкту?

 

 

 1. Опишіть, будь ласка, Ваш проєкт одним реченням.

 

 

 1. Вкажіть дату початку Вашого проєкту та коли він закінчився / коли планується його закінчення?

 

 

Хто залучений до Вашого проєкту?

 

 1. Яка кількість виконавців працює над Вашим проєктом?  (Будь ласка, дорахуйте і Вас до цього числа)

 

 

 1. Як багато людей у Вашій громаді/спільноті були залучені до заходів Вашого проєкту? (Наприкладякби програмою Вашого проєкту був фестиваль, скільки людей прийшло на цей фестиваль).  Якщо Ваш проєкт ще триває, додайте також, як багато людей Ви плануєте залучити у майбутньому.

 

 

Проектні заходи та події

 

 1. Будь ласка, надайте опис Вашого проєкту:
 • У якій спільноті/громаді відбувався проєкт
 • Яка головна мета/тема Вашого проєкту
 • Як Ви сформулювали цю мету/тему
 • Що Ви хочете/хотіли досягти завдяки проєкту

 

 

 1. Будь ласка, надайте перелік всіх заходів в рамках Вашого проєкту, включно зі всіма заходами, які плануються у майбутньому.

 

 

 1. Будь ласка, перелічіть труднощі, з якими ви зіткнулися під вашого проєкту, та досвід, який Ви здобули.

 

 

 

 1. Чи отримували Ви додаткове фінансування з інших джерел, окрім гранту, для Вашого проєкту?  Якщо такбудь ласка, вкажіть суму і джерела.

 

 

 1. Чи Ви працювали працюєте з іншими організаціями над Вашим проєктом?  (Наприкладблагодійністьмісцеві радишколи)  Якщо такбудь ласка, вкажіть назви організацій та їхню роль у проєкті.

 

 

 1. Чи висвітлювали Ваш проєкт у місцевих чи національних медіа?  Якщо такбудь ласка, надайте посилання.

 

 

Вплив і результати

 

 1. Який влив, на Вашу думку, здійснив проєкт дотепер?  За можливості, надайте будь-яку інформацію, яка продемонструє цей вплив.

Вкажіть довгострокові та короткострокові результати

 

 

 1. Будь ласка, надайте цитати від волонтерів або членів громади/спільноти щодо впливу проєкту на них та на спільноту загалом.

 

 

Підпис керівника проєкту,

Дата

 

Фінансовий звіт реалізації проєкту соціальної дії

«_______вписати назву проекту___________»

             

No

Назва категорії

Вартість одиниці, грн.

Кількість одиниць

Фінансування за кошти гранту

Фінансування від інших партнерів

Загальна сума

1

Закупівля фарби Triora, 1л

75

6

450

100

550

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

450

100

550

             

Керівник проекту

         

____ вписати імя прізвище____

         

____вписати дату____

         

« повернутися