A A A K K K
для людей із порушенням зору
Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

ПРОГРАМА розроблення містобудівної документації населених пунктів Розівської селищної ради на 2021-2023 роки

Дата: 21.07.2021 15:44
Кількість переглядів: 974

 

Фото без опису

УКРАЇНА

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Восьма чергова сесія

восьмого скликання

РIШЕННЯ

 

 

                26.03. 2021

              смт Розівка

                     № 31

 

 

Про затвердження  Програми розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Розівської селищної ради  на 2021-2023 роки

 

         Керуючись п. 22  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділу ІІ «Прикінцевих та перехідних положень»  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування  використання земель»  від 17.06.2020 № 711- ІХ,  з метою виготовлення містобудівної документації на території населених пунктів Розівської селищної ради,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою, Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

 

     1. Затвердити Програму розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Розівської селищної ради  на 2021-2023 роки

(додається).

        

       2. Контроль за виконанням рішення покласти постійні  комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища,  та з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

 

Селищний голова                                                    Світлана НЕСТЕРЕНКО

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення селищної ради

26.03.2021 №31

 

 

 

ПРОГРАМА

розроблення містобудівної документації населених пунктів Розівської селищної ради  на 2021-2023 роки

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Назва: Програма розроблення містобудівної документації населених пунктів Розівської селищної ради на 2021-2023 роки. 

Підстава розробки: необхідність розроблення містобудівної документації зумовлена прийняттям Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та численних підзаконних нормативно-правових актів у сфері містобудування, спрямованих на спрощення процедури отримання дозвільної документації на будівництво фізичними та юридичними особами.

Нормативно-правова база Програми: закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність».

Розробник Програми: Відділ містобудування та архітектури Розівської селищної ради.

Відповідальний виконавець Програми: Відділ містобудування та архітектури Розівської селищної ради.

Учасники Програми: Розівська селищна рада, Виконавчий комітет селищної ради, Відділ містобудування та архітектури Розівської селищної ради.

Мета Програми: програма спрямована на створення містобудівної документації, яка є інструментом державного регулювання планування території і передбачає:

- прогнозування розвитку території;

- забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій;

- обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням;

- визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів;

- встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності;

- збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, парків, скверів, окремих зелених насаджень;

- створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури;

- проведення моніторингу забудови.

Завдання Програми: розробка містобудівної документації на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі, як набору профільних геопросторових даних у місцевій геодезичній системі координат і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних для формування містобудівного кадастру.

Терміни реалізації Програми - 2021-2023 роки.

Прогнозні обсяги фінансових ресурсів: місцевий бюджет 2430,4,0 тис. грн. По роках: 2021 – 572,4 тис. грн, 2022 – 920,7 тис. грн, 2023 – 937,3 тис. грн.

Очікувані результати Програми: виконання Програми сприятиме реалізації містобудівних завдань, поставлених генеральним планом перспективного розвитку населених пунктів Розівської селищної ради, направлених на створення повноцінного життєвого середовища на їх територіях.

Координація та контроль за виконанням Програми: системний моніторинг реалізації Програми та її фінансування.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма розроблення містобудівної документації населених пунктів Розівської селищної ради на 2021-2023 роки (далі Програма) розроблена відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про генеральну схему планування території України», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність».

Планування територій є ефективним засобом державного регулювання їх використання, що забезпечує взаємоузгодження у цій сфері інтересів особистості, суспільства та держави, центру і регіонів, галузей і адміністративно-територіальних одиниць та здійснюється на державному, регіональному та місцевому рівнях відповідними органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Планування територій на місцевому рівні забезпечується відповідними місцевими радами та їх виконавчими органами відповідно до повноважень, визначених законом, і полягає у розробленні, оновленні та затвердженні генеральних планів, планів зонування і детальних планів територій населених пунктів, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації.

Програма покликана вирішити проблемні питання стимулювання і розвитку населених пунктів Розівської селищної ради, раціонального використання ресурсів та встановлення відповідного режиму забудови територій і населених пунктів. Програма спрямована на визначення необхідних обсягів фінансування проектно-вишукувальних робіт та черговості розробки містобудівної документації до 2023 року.

У цій Програмі наведені терміни вживаються у такому значенні:

- генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;

- детальний план території - містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території;

- містобудівна документація – затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій;

- план зонування території (зонінг) - містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон;

- планування територій – процес регулювання використання територій, який полягає у створенні та впровадженні містобудівної документації ухваленні та реалізації відповідних рішень;

- територія – частина земної поверхні у визначених межах (кордонах) з властивими їй географічним положенням, природними та створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з повітряним простором та розташованими під нею надрами.

 

ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ ПРОГРАМИ

 

Стан забезпечення містобудівною документацією населених пунктів Розівської селищної ради залишається незадовільним.

На час прийняття Програми з 28 населених пунктів селищної ради мають актуальні генеральні плани лише см Розівка, с. Новозлатопіль та с. Солодководне. Інші населені пункти мають генеральні плани розроблені в 60-70 роки та втратили свою актуальність.

Межі населених пуктів потребують встановлення (оновлення) шляхом включення додаткових територій.

Крім того, необхідність прийняття Програми викликана змінами до законодавства у сфері містобудівної діяльності та згідно розділу ІІ «Прикінцевих та перехідних положень»  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування  використання земель». Протягом двох років з дня опублікування цього закону містобудівна документація на місцевому рівні, розроблення якої розпочато до дня набрання чинності цим Законом, може затверджуватися без врахування вимог цього Закону щодо складу та змісту містобудівної документації на місцевому рівні.

Встановлені контрольні дати розробки містобудівної документації, а саме, розробка містобудівної документації «Генеральний план та План зонування окремого населеного пункту поза рамок розробки «Комплексного  плану просторового розвитку територій територіальної громади»;

1) До 24 липня 2021 року необхідно прийняти рішення місцевої ради про початок розробки Генеральних  планів та Планів зонування окремих населених пунктів.

2) До 24 липня 2022 року треба прийняти рішення місцевої ради про затвердження Генеральних  планів та Планів зонування окремих населених пунктів.

3) В іншому випадку розробка містобудівної документації Генеральних  планів та Планів зонування окремих населених пунктів неможлива без розробки та затвердження «Комплексного плану просторового розвитку територій територіальної громади»

4) Проєкт землеустрою щодо встановлення(зміни) меж населеного пункту розробляється на підставі затвердженого Генерального плану населеного пункту (ст..46 ЗУ «Про землеустрій»)

5)Виготовлена технічна документація з нормативної грошової оцінки населеного пункту підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації (ст.9 ЗУ «Про державну експертизу землевпорядної документації»). Невід’ємною складовою технічної документації з нормативної грошової оцінки населеного пункту є витяг з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно - територіальних одиниць – витяг на нову межу( результат виконання попереднього пункту).

 

ІІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Мета Програми полягає у своєчасному забезпеченні населених пунктів Розівської селищної ради містобудівною документацією, яка є інструментом державного регулювання планування територій та поліпшення управління у сфері містобудівної діяльності.

Основними завданнями містобудівної документації є:

- прогнозування розвитку території;

- забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій;

- обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням;

- визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів;

- встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності;

- збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, парків, скверів, окремих зелених насаджень;

- створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури;

- проведення моніторингу забудови.

 

IV. ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі як просторово орієнтована інформація в державній системі координат на паперових і електронних носіях.

Невід’ємною частиною генерального плану є план земельно-господарського устрою цього населеного пункту.

Для населених пунктів, занесених до Списку історичних населених місць України, в межах визначених історичних ареалів у складі генерального плану населеного пункту визначаються режими регулювання забудови та розробляється історико - архітектурний опорний план, в якому зазначається інформація про об'єкти культурної спадщини.

У складі генерального плану може розроблятися план зонування території (зонінг) цього населеного пункту. План зонування може розроблятися і як окрема містобудівна документація після затвердження генплану.

Детальний план території уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток території. Детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території району з метою визначення їх функціонального призначення.

На підставі зазначеного, враховуючи невизначеність меж, в першу чергу необхідно провести роботи з розробки генеральних  планів населених пунктів відповідно до таблиці:

з/п

Назва старостинського округу

Назва територіальної одиниці

Черговість розробки

Площа, га

Кількість населення

1

 

Новозлатопільський

с.  Маринопіль

6

133,3

320

2

с. Новозлатопіль

 

 

437

3

с. Зеленопіль

7

117,2

284

4

с. Надійне

 

209,4

29

5

 

Азовський

с. Азов

3

144,3

577

6

с. Антонівка

 

111,1

168

7

с. Мирне

 

 

14

8

 

Кузнецівський

с. Кузнецівка

5

114,5

246

9

с. Багатівка

11

84,3

86

10

с. Зоряне

2

118,7

250

11

Новомлинівський

с. Новомлинівка

4

169,4

278

12

с. Новодворівка

13

91,6

124

13

Територія підпорядкована Розівській селищні раді

смт Розівка

 

1135,44

3802

14

с. Луганське

1

128,1

207

15

с. Першотравневе

12

58,0

175

16

 

 

 

Солодководненський

с. Солодководне

 

 

341

17

с. Верхівка

 

21,7

6

18

с, Жовтневе

 

28,2

4

19

с. Запорізьке

 

46,2

67

20

с. Іванівка

 

19,2

19

21

с. Кобильне

 

150,9

87

22

с. Форойс

 

 

4

23

 

Зорянський

с. Зоря

9

155,3

224

24

с. Новгород

10

115,3

167

25

с. Святотроїцьке

8

169,6

221

26

Вишнюватський

 

 

 

с.Вишнювате

14

127.4

336

с.Листв’янка

 

162.2

246

с.Вільне

 

90.8

95

с.Біловеж

 

71.6

126

,

 

 Прогнозні терміни виконання робіт та орієнтовна вартість

 

№ з/п

Вид

проектно-вишукувальних робіт

Орієнтовна вартість та пропонований розподіл коштів

(тис. грн.)

 

 

Всього

2021

2022

2023

1.

Розробка проектної документації та проектних рішень генерального плану с. Луганське

- виконання топографічних робіт з оновлення картографічної основи

М 1: 5000 на територію с. Луганське орієнтовною площею  128,1га

 

48,4

 

48,4

-

-

- розробка генерального плану;

82,5

82,5

-

-

- розробка проектних рішень плану зонування с. Луганське;

65,8

65,8

-

-

- розробка плану червоних ліній магістральних та житлових вулиць села;

48,1

48,1

-

-

- проведення державної експертизи генерального плану.

35,3

35,3

-

-

Разом по с. Луганське

280,1

280,1

-

-

2.

Розробка проектної документації та проектних рішень генерального плану с. Зоряне з розробленням плану зонування території

виконання топографічних робіт з оновлення картографічної основи

М 1: 5000 на територію с. Зоряне орієнтовною площею  188,7га

 

58,8

 

58,8

 

-

 

-

- розробка генерального плану;

89,4

89,4

-

-

розробка проектних рішень плану зонування с. Зоряне

69,2

69,2

-

-

- розробка плану червоних ліній магістральних та житлових вулиць села;

39,6

39,6

-

-

- проведення державної експертизи генерального плану.

35,3

35,3

-

-

Разом по с. Зоряне

292,3

292,3

-

-

3.

Розробка проектної документації та проектних рішень генерального плану с. Азов з розробленням плану зонування території

виконання топографічних робіт з оновлення картографічної основи

М 1: 5000 на територію с. Азов орієнтовною площею  144,3га

 

60,0

 

-

 

60,0

 

-

- розробка генерального плану;

85,2

-

85,2

-

розробка проектних рішень плану зонування с. Азов

72,4

-

72,4

-

- розробка плану червоних ліній магістральних та житлових вулиць селища;

 

42,2

 

-

 

42,2

 

-

- проведення державної експертизи генерального плану.

35,3

-

35,3

-

Всього по сел. Азов

295,1

-

295,1

-

4.

Розробка проектної документації та проектних рішень генерального плану с. Новомлинівка з розробленням плану зонування території

виконання топографічних робіт з оновлення картографічної основи

М 1: 5000 на територію с. Новомлинівка орієнтовною площею  169,4 га

 

67,3

 

-

 

67,3

 

-

- розробка генерального плану;

95,5

-

95,5

-

розробка проектних рішень плану зонування с. Новомлинівка

79,8

-

79,8

-

- розробка плану червоних ліній магістральних та житлових вулиць села;

48,7

-

48,7

-

- проведення державної експертизи генерального плану.

35,3

 

35,3

-

Разом по с. Новомлинівка

326,6

 

326,6

-

5.

Розробка проектної документації та проектних рішень генерального плану с. Кузнецівка з розробленням плану зонування території

виконання топографічних робіт з оновлення картографічної основи

М 1: 5000 на територію с. Кузнецівка орієнтовною площею  114,5 га

 

59,2

 

-

 

59,2

 

-

- розробка генерального плану;

88,3

-

88,3

-

розробка проектних рішень плану зонування с. Кузнецівка

71,6

-

71,6

-

- розробка плану червоних ліній магістральних та житлових вулиць села;

44,6

-

44,6

-

- проведення державної експертизи генерального плану.

35,3

-

35,3

-

Разом по с. Кузнецівка

299,0

-

299,0

-

6.

Розробка проектної документації та проектних рішень генерального плану с. Маринопіль з розробленням плану зонування території

виконання топографічних робіт з оновлення картографічної основи

М 1: 5000 на територію с. Маринопіль орієнтовною площею  133,3га

 

69,4

 

-

 

-

 

69,4

- розробка генерального плану;

91,6

-

-

91,6

розробка проектних рішень плану зонування с. Маринопіль

81,1

-

-

81,1

- розробка плану червоних ліній магістральних та житлових вулиць села;

52,4

-

-

52,4

- проведення державної експертизи генерального плану.

44,2

-

-

44,2

Разом по с. Маринопіль

338,7

-

-

338,7

7.

Розробка проектної документації та проектних рішень генерального плану с. Зеленопіль з розробленням плану зонування території

виконання топографічних робіт з оновлення картографічної основи

М 1: 5000 на територію с. Зеленопіль орієнтовною площею  117,2 га

 

59,8

 

-

 

-

 

59,8

- розробка генерального плану;

78,6

-

-

78,6

розробка проектних рішень плану зонування с. Зеленопіль

49,1

-

-

49,1

- розробка плану червоних ліній магістральних та житлових вулиць села;

42,6

-

-

42,6

- проведення державної експертизи генерального плану.

44,2

-

-

44,2

 

274,3

-

-

274,3

8.

Розробка проектної документації та проектних рішень генерального плану с. Святотроїцьке з розробленням плану зонування території

виконання топографічних робіт з оновлення картографічної основи

М 1: 5000 на територію с. Святотроїцьке орієнтовною площею  169,6 га

 

77,1

 

-

 

-

 

77,1

- розробка генерального плану;

83,6

-

-

83,6

розробка проектних рішень плану зонування с.

65,2

-

-

65,2

- розробка плану червоних ліній магістральних та житлових вулиць села;

54,2

-

-

54,2

- проведення державної експертизи генерального плану.

44,2

-

-

44,2

Разом по с. Святотроїцьке

324,3

-

-

324,3

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ 2021 року

572,4

-

-

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ 2022 року

-

920,7

-

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ 2023 року

-

-

937,3

РАЗОМ по ПРОГРАМІ

2430,4

 

Орієнтована вартість проектно – вишукувальних робіт вказана в цінах станом на 01.01.2021 з використанням уточнених індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт.

Дійсна вартість проектно-вишукувальних робіт у кожному конкретному випадку буде встановлюватися проектною установою та замовником, з врахуванням всіх особливостей та факторів обумовлених на час виготовлення містобудівної документації.

Показники програми за необхідністю можуть корегуватися.

 

V. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Джерелами фінансування Програми є кошти селищного бюджету в обсягах, передбачених рішеннями селищної ради та інші кошти, використання яких не заборонено чинним законодавством.

 

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми сприятиме реалізації містобудівних завдань, поставлених генеральним планом перспективного розвитку населених пунктів Розівської селищної ради, направлених на створення повноцінного життєвого середовища на їх територіях.

Рішення генерального плану використовується селищною радою, її виконавчим комітетом при здійсненні їх відповідних повноважень, зокрема, при:

- підготовці пропозицій щодо встановлення та зміни меж населеного пункту;

- розробленні місцевих містобудівних програм і програм соціально-економічного розвитку населеного пункту;

- координації на відповідній території діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови;

- підготовленні рішень щодо умов використання та забудови земельних ділянок фізичними та юридичними особами, а також щодо можливості зміни використання та забудови земельних ділянок;

- прийнятті рішень щодо розташування та проектування нового будівництва, здійсненні реконструкції реставрації, капітального ремонту об’єктів містобудування.

Строк дії генерального плану населеного пункту не обмежується.

Зміни до генерального плану можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять років.

 

VII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Рішення про розроблення та затвердження містобудівної документації приймає Розівська селищна рада.

Організація та контроль за виконанням Програми покладається на Виконавчий комітет Розівської селищної ради.

Координація дій щодо виконання заходів покладається на відділ містобудування та архітектури, відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища  Розівської селищної ради.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь