Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

Цільова програма «Призовна дільниця, мобілізаційна підготовка та територіальна оборона» на 2020-2024 роки

Дата: 22.07.2021 11:35
Кількість переглядів: 574

Зміни від 17 лютого 2022 року

 

Зміни від 26 березня 2021 року

 

Зміни від 02 лютого 2021 року

                                  

Фото без опису

УКРАЇНА

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

десята чергова сесія  

сьомого скликання 

РIШЕННЯ

           

 

27.03.2020                                       смт Розівка                                                 №10

 

Про затвердження цільової програми «Призовна дільниця, мобілізаційна підготовка та  територіальна оборона» на 2020-2024 роки

 

Відповідно пункту 22 статті 26, пунктів 1,3,4 статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», статті 15,18  Закону України «Про оборону України», статей 7, 17, 18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,  Указу Президента України  від 23 вересня 2016 року № 406/2016 дск «Про Положення про територіальну оборону України» пункту 17 частини 1 статті 91 Бюджетного Кодексу України та з метою підвищення ефективності роботи селищної ради з мобілізації та мобілізаційної підготовки, проведення призову громадян на строкову військову службу  та прийому на військову службу за контрактом, Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

 

             1. Затвердити цільову програму «Призовна дільниця, мобілізаційна підготовка та територіальна оборона» на 2020-2024 роки (далі – Програма), що додається.

 

              2. Більмацько-Розівському ОРВК забезпечити виконання Програми та інформувати Розівську селищну раду про хід її виконання за підсумками року.

 

             3.Контроль за виконанням покласти на постійні комісії селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі та з питань місцевого самоврядування, охорони прав людини, законності, депутатської діяльності та етики.   

 

 

 

Селищний голова                                                           Світлана НЕСТЕРЕНКО  

 

                           

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сесії Розівської селищної ради  

Розівського району Запорізької області

27 березня 2020 року  № 10

 

 

                  Цільова програма

«Призовна дільниця, мобілізаційна підготовка

та територіальна оборона» на 2020-2024 роки

 

І.Загальні положення

Цільова програма “Призовна дільниця, мобілізаційна підготовка та територіальна оборона” на 2020 -2024 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Закону України «Про оборону України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указу Президента України  «Про Положення про територіальну оборону України», статті 91 Бюджетного Кодексу України. Програма розрахована на 5 років.

 

ІІ. Мета Програми

Метою програми  є захист Батьківщини, територіальної цілісності та суверенітету України, що є конституційним обов'язком громадян. Виконання ними військового обов’язку забезпечують державні органи, органи місцевого самоврядування, військові формування, підприємства, установи, організації та військові комісаріати.

Законом України «Про оборону України» визначені їх повноваження, основні функції і завдання у сфері оборони, яка базується на готовності і здатності до переведення, при необхідності, з мирного на воєнний стан та відсічі збройної агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення на території до оборони.

Запорукою миру в країні є, насамперед, боєздатна армія. Тому, одним із шляхів підготовки держави до оборони є забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань підготовленими кадрами.

Порядок проведення та правові основи призову на строкову військову службу, військову службу за контрактом, мобілізаційну підготовку та територіальну оборону регулюються законами України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію",«Про оборону України» та іншими нормативно-правовими актами.

Для повного і якісного виконання планів проведення мобілізаційної підготовки, проведення призову громадян на строкову військову службу та військову службу за контрактом, організацію територіальної оборони органи місцевого самоврядування організовують своєчасне оповіщення, прибуття та доставку громадян, які залучаються до виконання військового обов’язку,  до військового комісаріату, обласного збірного пункту та військових частин, де проводяться відповідні заходи.

 

 

ІІІ. Проблемні питання та обґрунтування

необхідності їх розвитку

      Відповідно до статті 15 Закону України «Про оборону України» функції забезпечення приписки громадян до призовних дільниць, призову громадян на строкову військову службу, направлення громадян на навчальні (або перевірочні) і спеціальні збори, організацію та участь у здійсненні на відповідній території заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, проведення мобілізації людських, транспортних та інших ресурсів, організацію територіальної оборони покладено на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” комплектування Збройних Сил України здійснюється за змішаним принципом комплектування (військовослужбовцями строкової служби та військовослужбовцями за контрактом).

У процесі призову на строкову військову службу, військову службу за контрактом, направлення на навчальні (або перевірочні) і спеціальні збори, організацію територіальної оборони та проведення  «Єдиного всеукраїнського стрілецького дня»  виникли проблемні питання по забезпеченню заходів щодо  проведення медичного огляду громадян, забезпеченню працівників військкомату необхідною оргтехнікою та канцелярським приладдям, організацію робочих місць,  доставки призваних та мобілізованих  від призовної дільниці військкомату до обласного збірного пункту та військових частин, здійснення охорони громадського порядку на призовних пунктах.

Вирішення цих проблемних питань визначено статтею 43 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та статтею 15 Закону України «Про оборону України» де передбачено, що органи місцевого самоврядування для проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, відправлення призваних осіб до військових частин, прийняття на військову службу за контрактом зобов'язані забезпечувати районні  військові комісаріати необхідною кількістю технічних працівників та обслуговуючого персоналу, обладнаними призовними (збірними) пунктами, медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном, автомобільним транспортом, а також забезпечувати здійснення охорони громадського порядку на призовних пунктах.

Програма також спрямована:

             - на всебічне забезпечення заходів пов’язаних з розгортанням та функціюванням підрозділів територіальної оборони на території Більмацького району, здатних комплексно вирішувати завдання, пов’язані з мінімізацією ризиків, які стосуються загроз військового характеру.

- вирішення проблем з придбання паливно-мастильних матеріалів, оплату транспортних послуг для забезпечення заходів пов’язаних з проведенням мобілізаційної підготовки, навчальних військових зборів, мобілізації та проходження військовозобов’язаними медичних оглядів.

 

ІV. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади, в межах асигнувань передбачених на відповідний рік, у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного  та культурного розвитку регіонів, а також за рахунок інших джерел не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування Програми може уточнюватися у процесі виконання бюджету.

Розрахунки орієнтованих обсягів фінансування наведені у додатку до Програми.

 

                   V. Організація управління та контроль за ходом

реалізації Програми

       Виконавцем Програми є підрозділи територіальної оборони та Більмацько-Розівський об’єднаний районний військовий комісаріат, який щорічно надає звіт про використання коштів та виконання Програми.

       Контроль за виконанням Програми здійснюють  постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі і постійна комісія з питань місцевого самоврядування, охорони прав людини, законності, депутатської діяльності та етики.   

 

VІ. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу організувати належним чином захист Батьківщини, територіальну цілісності та суверенітет України, своєчасно і якісно виконувати Закони України, щорічні Укази Президента та Постанови Кабінету Міністрів України забезпечити виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням чергових призовів громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом, організацію та проведення заходів мобілізаційної підготовки та територіальної оборони.

Виконати в повному обсязі оповіщення резервістів оперативного резерву першої черги, здійснювати перевезення їх на навчальні(спеціальні) збори, організовувати проходження ними військово-лікарської комісії.

 

 

VІІ. Заходи  цільової програми «Призовна дільниця, мобілізаційна підготовка та територіальна оборона» на 2020 – 2024 роки

 

 

№ з/п

 

Найменування

заходів

 

Виконавці

Орієнтовні обсяги

фінансування, тис. грн.

загаль-ний

обсяг на 2020-2024 роки

за роками виконання

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

    Більмацько-Розівського ОРВК

 Бюджет селищної ОТГ

 

 

 

1.

Забезпечення перевезення призовників строкової військової служби, військовослужбовців за контрактом, військовозобов’язаних резервістів оперативного резерву першої черги   з Більмацько-Розівського об’єднаного районного військового комісаріату до обласного збірного пункту

об’єднаний районний

 військовий комісаріат

 

275,0

 

 

55,0

 

55,0

 

55,0

 

55,0

 

55,0

2.

Придбання друкарської та рекламної продукції

об’єднаний районний

 військовий комісаріат  

 

20,0

 

4,0

 

4,0

 

4,0

 

4,0

 

4,0

3.

Витрати на канцелярське приладдя, папір, технічне обслуговування, заправку картриджів до принтерів та ксероксів

об’єднаний районний

військовий комісаріат

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

4.

Витрати на облаштування навчальних об’єктів в тому числі:

об’єднаний районний

військовий комісаріат

30,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

 

Паперові мішені

-/-

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Фанера

-/-

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Будівельні матеріали

-/-

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

 

ВСЬОГО

375,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

 

 

 

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих

органів селищної ради                                                                                                                                 Олена ТИСЛИЦЬКА                   

 

                                                                                                                     Додаток до Програми

 

Фінансове обґрунтування                                                                                                               Цільової програми Розівської селищної ради

«Призовна дільниця, мобілізаційна підготовка та територіальна оборона» на 2020-2024 роки

 

 Розрахунок потреби коштів, необхідних  для забезпечення заходів пов’язаних з проведенням мобілізаційної підготовки, призову на строкову військову службу, військову службу за контрактом та територіальної оборони

         Потреба на один рік:

 

з/п

Найменування заходу

Кількість

Ціна за один.

Сума

1

Забезпечення перевезення призовників строкової військової служби, військовослужбовців за контрактом, військовозобов’язаних резервістів оперативного резерву першої черги   з Більмацько-Розівського об’єднаного районного військового комісаріату до обласного збірного пункту

10

5500

55000

2

Придбання друкарської та рекламної продукції

 

 

 

4,0

3

Витрати на канцелярське приладдя, папір, технічне обслуговування, заправку картриджів до принтерів та ксероксів

 

 

10,0

4

Витрати на облаштування навчальних об’єктів в тому числі:

 

 

6,0

 

  • паперові мішені

 

 

0,5

 

  • фанера

 

 

0,5

 

  • будівельні матеріали

 

 

5,0

ВСЬОГО (грн)

75000

 

 

 

 

 

 

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих

органів селищної ради                                                          Олена ТИСЛИЦЬКА                   

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь