Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

ПРОГРАМА розвитку та утримання комунальних підприємств Розівського району Запорізької області на 2021 рік

Дата: 14.12.2021 10:35
Кількість переглядів: 1691

Зміни від 10 грудня 2021 року

 

Зміни від 29 жовтня 2021 року

 

Зміни від 24 вересня 2021 року

 

Зміни від 27 серпня 2021 року

 

Зміни від 28 липня 2021 року

 

Зміни від 26 березня 2021 року                                                                   

Фото без опису

УКРАЇНА

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Третя позачергова сесія  

восьмого скликання

РIШЕННЯ

 

24.12.2020

 

смт  Розівка

                               

                                № 16

 

 Про затвердження  Програми розвитку та утримання  комунальних  підприємств Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області на 2021 рік

 

 

            Керуючись  п.22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про житлово – комунальні послуги»,  ст. 91 Бюджетного кодексу та з метою покращення фінансового стану комунальних  підприємств, Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Програму розвитку та утримання  комунальних підприємств  Розівської селищної ради  Розівського району Запорізької області на 2021 рік» (далі – Програма) (додається).

          2. Передбачити  асигнування на реалізацію Програми, виходячи з загального обсягу видатків  на відповідний рік та на відповідну галузь.

 

           3. Начальникам комунальних підприємств Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області забезпечити організацію виконання Програми.

   4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою, та з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

 

Селищний голова                                                               Світлана НЕСТЕРЕНКО       

      

 

                                                                                                       

 ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення селищної ради

24.12.2020 № 16

                                 

 

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ  ТА УТРИМАННЯ  КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ РОЗІВСКОГО    РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ НА  2021 РІК

 

  1. Сучасний стан житлово-комунального господарства.

              

        Основним напрямком роботи комунальних підприємств залишається вжиття заходів для виробництва та надання якісних послуг населенню територіальної громади населених пунктів Розівської селищної ради з метою створення сприятливих умов для їх життєдіяльності.

                  Незважаючи на те, що житлово-комунальне господарство є основою соціальної сфери життя людини, на сьогодні воно залишається однією з найменш сучасно оснащених галузей господарств на території селищної ради.

                  Кризові явища в суспільстві, та залишковий принцип фінансування галузі, впродовж останнього періоду, призвели до загострення цієї проблеми.

Основними причинами наявності зазначених проблем стали:

-        обмеженість обігових коштів на підприємстві для здійснення поточної діяльності в наслідок збільшення протягом дії встановлених тарифів вартості окремих складових собівартості виробництва і надання послуг,  внаслідок прийняття відповідних рішень на державному рівні (зміна ставок податків і зборів, мінімального рівня заробітної плати, цін і тарифів на паливно-енергетичні ресурси);

-        відсутність механізму узгодження тарифів на енергоносії, які визначаються на державному рівні, та тарифів на послуги комунального підприємства, які визначаються на місцевому рівні;

-        низька платоспроможність населення;

-   невідповідність рівня встановлених тарифів на послуги комунального підприємства економічно обґрунтованим  плановим  витратам   на  їх    виробництво     і    реалізацію;

-        гострий дефіцит коштів на підприємствах для проведення капітальних вкладень для переоснащення та відновлення виробничих засобів, техніки та потужностей;

-        законодавча неврегульованість механізму застосування пені та штрафних санкцій щодо громадян-неплатників,  а також механізму припинення (відключення) надання послуг.

Комунальні послуги на території Розівської селищної ради надають комунальні підприємства «Розівський комунгосп» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області та комунальне підприємство «ЕСКО» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області, яке обслуговує територію населених пунктів с. Вишнювате, с. Листв’янка, с. Біловеж та с. Вольне, .

Основним видом діяльності підприємств є збирання та вивезення твердих побутових відходів від населення, підприємств та установ, інші види діяльності з прибирання, здійснення нерегулярних автобусних перевезень, збір очищення та постачання води, надання ритуальних послуг та здійснення інших не заборонених законодавством видів діяльності.

                КП «Розівський комунгосп»  експлуатує полігон твердих побутових відходів, на який має державний акт на право постійного користування земельною ділянкою. Площа полігону складає 4,0 га, але  сам полігон, по суті є сміттєзвалищем, так як потребує виготовлення технічної документації на його розробку та будівництво у відповідності з Законом України «Про відходи». Територія полігону   потребує належного його утримання та систематичного догляду за його станом.

 

2.Мета Програми

              Мета  Програми  полягає  у  визначенні  засад   реалізації державної політики розвитку та утриманню житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування,  забезпечення  сталого  розвитку  для  задоволення потреб населення і господарського комплексу в  житлово-комунальних послугах  відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

     Розвиток та утримання галузі  проводиться  з   урахуванням   інтересів кожної  конкретної людини та передбачає широке роз’яснення процесу і результатів реформ.

     За своїм змістом економічна  модель розвитку житлово-комунального господарства полягає у формуванні оптимальних для   суспільства   і   держави   економічних   відносин    шляхом запровадження ринкових методів господарювання, стимулювання енергоефективності  тарифної,  інвестиційної,   науково-технічної, зовнішньоекономічної  та  екологічної  політики,  інституційних  і структурних змін у сфері обслуговування.
              Державна    політика   розвитку та утримання   житлово-комунального господарства базується на таких основних принципах:

         1) спільна  відповідальність  держави  та  органів  місцевого самоврядування   за   якісне   виконання   Програми,  забезпечення населення житлово-комунальними послугами відповідно  до  державних соціальних  стандартів  та ефективність сфери житлово-комунального господарства в цілому;

         2) доступність для всіх верств населення  житлово-комунальних послуг, що відповідають вимогам державних стандартів;

         3) створення умов для  прозорого  та  незалежного  державного регулювання  у  сфері  житлово-комунальних  послуг,  захисту  прав споживачів і налагодження зворотного зв'язку із суспільством;

         4) забезпечення ефективного використання  людських,  грошових та    матеріальних    ресурсів    у   сфері   житлово-комунального господарства;

         5) технічне   переоснащення   галузі   на   основі  широкого застосування вітчизняних і зарубіжних науково-технічних досягнень.

         6) гласність, громадський контроль, прозорість та участь громадян у прийнятті рішень з  питань  розвитку та утриманню житлово-комунального господарства, інформування населення органами виконавчої влади та органами місцевого  самоврядування  відповідно до  їх  повноважень  щодо  основних принципів та завдань державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

         7) створення рівних умов для всіх суб'єктів підприємницької діяльності у сфері житлово-комунального господарства, забезпечення рівних умов для всіх інвесторів.

 

      Програма розвитку та  утримання КП «Розівський комунгосп» та КП «ЕСКО» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області  направлена на:

покращення стану розрахунку підприємств  за спожиті енергоносії, по податках і зборах;

недопущення заборгованості по виплаті  заробітної плати;

сприяння створенню належних умов для здійснення комунальними підприємствами  своєї поточної діяльності по виробництву і наданню якісних послуг споживачам населених пунктів селищної ради;

залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та зниження рівня аварійності об'єктів;

своєчасне і в повному обсязі проведення інвестиційної діяльності, направленої на переоснащення, відновлення та реконструкцію виробничих потужностей підприємства.

 

3. Основні завдання Програми та засоби, необхідні для їх виконання


     1. Основними завданнями Програми є:

    
         1) забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства, а саме фінансова підтримка КП «Розівський комунгосп» та КП «ЕСКО» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області;

2) розвиток та технічне переоснащення житлово-комунального господарства;

3) залучення громадськості до процесів функціонування та реформування житлово-комунального господарства;

4)  реалізація інших видів економічної діяльності підприємства визначених статутом КП «Розівський комунгосп», КП «ЕСКО» в тому числі й запровадження нерегулярних автобусних перевезень з метою налагодження автобусного сполучення населеними пунктами Розівської селищної ради.

 

     2. Виконання завдань Програми потребує реалізації заходів.


                4. Заходи щодо забезпечення виконання завдань програми

      

     Виконання   завдань  Програми включає такі заходи:

- фінансова підтримка підприємств, відшкодування збитків по результатам роботи за місяць, квартал, минулий рік комунальних підприємств;

- поповнення обігових коштів КП « Розівський комунгосп» та КП «ЕСКО» для виплати заробітної плати з нарахуваннями, погашення заборгованості по платежам до бюджету, інші;

- відшкодування різниці в тарифах за надані населенню послуги за вивіз твердих побутових відходів;

покращення матеріально – технічної бази КП «Розівський комунгосп» та КП «ЕСКО»  Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області, в тому числі спрямованої на реалізацію нових видів економічної діяльності підприємств;

благоустрій території;

проведення громадських слухань для формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальника і споживачів житлово-комунальних послуг;

підготовка матеріалів для засобів масової інформації з метою висвітлення комунальних проблем.

Заходи виконання Програми наведено в додатку № 1 до Програми.

 

5. Фінансове забезпечення виконання завдань Програми


          1. Фінансово-економічне  забезпечення реформування житлово-комунальної галузі передбачає  перехід  до   економічно   обґрунтованих   тарифів   для  всіх категорій  споживачів  житлово-комунальних   послуг,   недопущення  необґрунтованого зростання завищення цін і тарифів;
         2. Фінансування   Програми  здійснюється  за  рахунок  коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств та інших джерел, не заборонених законодавством.

          3. Фінансування   Програми   щодо   реалізації  інвестиційних проектів,   у   тому   числі    пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства, здійснюється виключно за умови співфінансування органами місцевого самоврядування та суб’єктами підприємницької діяльності в порядку, затвердженому відповідно до законодавства.

Кошти з  державного  бюджету спрямовуються місцевим бюджетам цільовою субвенцією.

Прогнозний обсяг фінансового  забезпечення виконання завдань Програми за рахунок коштів місцевого бюджету наведено у додатку N 2 до Програми.


6. Контроль за виконанням Програми


         1. Контроль за виконанням цієї Програми, здійснюють постійні комісії Розівської селищної ради та її виконком.

         2. Громадський   контроль   за   ходом   виконання   Програми здійснюється представниками громадських організацій, статутом яких передбачено провадження  діяльності  у  сфері  житлово-комунальних послуг.

         3. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення  виконання  Програми,  здійснюється  у  встановленому порядку.


7. Очікувані результати


         1. Виконання Програми дасть можливість:

- забезпечення беззбиткового функціонування підприємства житлово-комунального господарства;

- збільшення рівня оплати населенням послуг  з вивезення твердих побутових відходів;

- збільшення рівня рентабельності основної діяльності житлово-комунального підприємства;

- більш повно забезпечити отримання житлово-комунальних та інших послуг належної якості мешканцям селищної ради.

 

2. Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам сприятиме:

- впорядкуванню розрахунків підприємства з нарахування та виплати заробітної плати, сплати за придбання паливно-мастильних матеріалів, оплати комунальних послуг, енергоносіїв, поповнення парку новими необхідними основними засобами виробництва, технікою інструментами та матеріалами,  скороченню у разі наявності кредиторської заборгованості:

- своєчасному проведенню розрахунків з бюджетами всіх рівнів по податкам і зборам;

- створенню передумов для більш стабільної і беззбиткової роботи комунального підприємства при здійсненні своєї господарської діяльності;

підвищенню якісних і кількісних показників наданих підприємством комунальної власності житлово-комунальних та інших послуг;

підвищенню надійності роботи виробничих потужностей комунального підприємства;

ефективному використанню майна, що є власністю територіальної громади селищної ради;

покращенню рівня доступності отримання житлово-комунальних послуг мешканцями громади;

дотриманню нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при виробництві і наданні послуг.

   

 

                                                                        Додаток № 1

до Програми розвитку та утримання комунальних

підприємств Розівської селищної ради

Розівського району Запорізької області на 2021 рік

 

ЗАХОДИ

щодо забезпечення виконання завдань програми розвитку та утримання  комунальних підприємств Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області на 2021 рік

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання,

роки

Відповідальні за виконання

1.Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства

 Фінансова підтримка КП «Розівський комунгосп» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області

2021

Селищна рада

Фінансова підтримка КП «ЕСКО» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області;

2021

Селищна рада

 Поповнення обігових коштів КП «Розівський комунгосп» для виплати заробітної плати з нарахуваннями, погашення заборгованості по платежам до бюджету, інші ;

2021

Селищна рада

Поповнення обігових коштів КП «ЕСКО» для виплати заробітної плати з нарахуваннями, погашення заборгованості по платежам до бюджету, інші ;

2021

Селищна рада

Відшкодування різниці в тарифах за надані населенню послуги за вивіз твердих  побутових відходів

2021

Селищна рада

2. Поліпшення  матеріально – технічної бази КП «Розівський комунгосп» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

2021

Селищна рада

3. Поліпшення  матеріально – технічної бази КП «ЕСКО» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

2021

Селищна рада

4. Залучення громадськості до процесів функціонування та реформування житлово-комунального господарства

Проведення громадських слухань для формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальника і споживачів житлово-комунальних послуг

2021

Селищна рада

 

 

 

Секретар селищної ради                                                     Наталя БРИЦЬКА

 

 

 

                                                                                       

 

 

Додаток № 2

до Програми  розвитку та утримання комунальних підприємств Розівської селищної ради  Розівського району Запорізької області на 2021 рік

 

 

ОБСЯГ

фінансового забезпечення виконання завдань програми  розвитку та утримання  комунальних підприємств Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області на 2021 рік

                                                                                                 тис.грн.

Найменування

завдання

Найменування заходу

Прогнозний

обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань

 
 

 

 

 

1.Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фінансова підтримка Комунальних підприємств  Розівської селищної ради з   поповнення обігових коштів для виплати заробітної плати з нарахуваннями, погашення заборгованості по платежам до бюджету, інші.

 

 

 

1601,479

 

Фінансова КП «Розівський комунгосп»  Розівської селищної ради з   поповнення обігових коштів для виплати заробітної плати з нарахуваннями, погашення заборгованості по платежам до бюджету, інші.

 

 

1185,635

 

Фінансова підтримка КП «ЕСКО» Розівської селищної ради  з поповнення обігових коштів для виплати заробітної плати з нарахуваннями, погашення заборгованості по платежам до бюджету, інші.

 

 

415,844

 

2.Відшкодування різниці в тарифах за надані населенню послуги за вивезення твердих побутових відходів

Відшкодування різниці в тарифах за надані населенню послуги за вивіз твердих побутових відходів КП «Розівський комунгосп»

 

 

72,059

 

3.Поліпшення  матеріально-технічної бази КП «Розівський комунгосп» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області

Внески до статутного капіталу через придбання основних засобів (гусеничний трактор ДТ-75, або його аналог)

 

 

300,000

 

Внески до статутного капіталу через придбання основних засобів (автоматична лінія з виробництва тротуарної плитки)

 

400,000

 

ВСЬОГО

 

2373,538

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                            Наталя БРИЦЬКА

 


 

 

                                                                                                    Додаток 3
до Програми  розвитку та утримання комунальних підприємств Розівської селищної ради  Розівського району Запорізької області на 2021 рік

РОЗРАХУНОК

   Фінансової підтримки підприємств____________________________________________________________________

                                                                                                (найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ)

 

Місяць / КЕКВ

Фактично нарахована

заробітна плата/ нарахування на заробітну плату

( за місяць)

Фактично виплачена заробітна плата/ сплачені нарахування до бюджету

( за місяць)

Різниця між фактично нарахованою заробітною платою/ фактичними нарахуваннями на заробітну плату та сплаченими до бюджету

( за місяць)

(4 = 2-3)         

Фактично нарахована

заробітна плата/ нарахування на заробітну плату

( з початку року)

Фактично виплачена заробітна плата/ сплачені нарахування до бюджету

( з початку року)

Різниця між фактично нарахованою заробітною платою/ фактичними нарахуваннями на заробітну плату та сплаченими до бюджету

( з початку року)  

(7= 5-6)

 Потреба коштів для виплати заробітної плати/ нарахування на заробітну плату

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Всього за ________  20____р.

 

 

 

 

 

 

 

За рахунок фін. підтримки

 

 

 

 

 

 

 

2111

 

 

 

 

 

 

 

2120

 

 

 

 

 

 

 

За рахунок власних коштів

 

 

 

 

 

 

 

2111

 

 

 

 

 

 

 

2120

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства       __________________           ___________________________

                                                   (підпис)                                 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер            __________________          ___________________________

                                                       (підпис)                                    (ініціали та прізвище)  

М.П.

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                


 

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь