Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

ПРОГРАМА удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на території Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області у 2021 році

Дата: 19.07.2021 15:30
Кількість переглядів: 291

Фото без опису

УКРАЇНА

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Восьма чергова сесія

восьмого скликання

РIШЕННЯ

 

 

 

 

26.03.2021

     смт. Розівка

                       № 7

 

 

 

 

Про затвердження Програми удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю  на території Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області у 2021 році

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 3 ст. 89 Бюджетного кодексу України,  розглянувши клопотання КНП «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області від 04.03.2021  № 01-20/178, враховуючи рекомендації  постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, законності, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики, Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на території Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області у 2021 році, що додається.

 

2.  Передбачити  асигнування на реалізацію Програми, виходячи з загального обсягу видатків  на відповідний рік.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні  комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, законності, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики, та з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                       Світлана НЕСТЕРЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення селищної ради  

26.03.2021  № 7

  

 

 

 

 

ПРОГРАМА

удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю  на території Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області

у 2021 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 рік

смт. Розівка

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

Впродовж останніх десяти років має місце тенденція до зростання захворюваності та розповсюдженості хвороб нирок. На території України, як і багатьох країн Європи, патологічні зміни показників стану органів сечостатевої системи мають біля 11 % населення, підвищений ризик розвитку хронічних ниркових захворювань мають біля 40 % населення.

У високорозвинених країнах основними причинами розвитку хронічної ниркової недостатності (далі - ХНН) визнані головним чином вторинні ураження нирок (у більшості випадків діабетична та гіпертензивна нефропатія), а не первинні (хронічні гломерулонефрити - ХГН). Цей фактор має велике значення, оскільки з одного боку патологічні зміни сечової системи можуть викликати ускладнення і обтяжування перебігу багатьох хвороб (а в багатьох випадках – призводити до ХНН), а з іншого – являються незалежним предиктором кардіоваскулярної патології та ранньої смертності.

Поширеність ХНН спостерігається переважно серед населення працездатного віку, що підвищує медико-соціальне значення проблеми надання спеціалізованої медичної допомоги таким хворим.

Щорічно в Україні збільшується кількість хворих, які потребують надання спеціалізованої медичної допомоги з приводу нефрологічних захворювань. Щорічно на 1 млн. населення реєструється 150 пацієнтів з термінальним ступенем ХНН, тобто кожного року 6000 громадян потребують використання замісної ниркової терапії (далі - ЗНТ). Але, на жаль, Україна займає останнє місце серед європейських країн за рівнем забезпечення населення цим видом лікування.

Треба зазначити, що одним тільки розвитком ЗНТ питання зменшення рівня захворюваності населення на хронічну ниркову патологію не вирішити. Своєчасне лікування хвороб нирок при ранньому їх виявленні попереджує або віддаляє трагічний фінал для хворих, а також призводить до зменшення величезних витрат на проведення ЗНТ. Тому, дуже важливим є удосконалення методів ранньої діагностики захворювань сечової системи і вторинних нефропатій, а також підвищення ефективності їх лікування. Дуже ефективною виявляється рання активна патогенетична терапія, яка проводиться хворим на хронічний гломерулонефрит (далі - ХГН), і призводить до ремісії та 100 % десятирічного виживання.

На превеликий жаль, існуюча система надання спеціалізованої медичної допомоги хворим з нефрологічною патологією в Запорізькій області не забезпечує її необхідний рівень. Існує нагальна потреба поліпшення кадрового і матеріально-технічного забезпечення амбулаторно-поліклінічної допомоги. Що ж до спеціалізованої допомоги нефрологічним хворим, які мешкають в селі, то вона залишається віддаленою від місця проживання цього населення. На території Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області проживає хворий, який потребує прийому імуносупресивних препаратів.

 

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Мета Програми полягає в зменшенні поширеності, захворюваності на хвороби сечової системи шляхом її первинної профілактики, зменшенні кількості хворих з вторинним ураженням нирок, поліпшенні якості життя та рівня соціальної реабілітації, зниженні рівня інвалідізації та смертності пацієнтів від захворювань нирок.

 

ІІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

1. Удосконалення просвітницької роботи серед населення щодо питань нефрології шляхом залучення засобів масової інформації.

2. Підвищення рівня ранньої діагностики хвороб сечовивідної системи та вторинних уражень нирок, підвищення кваліфікації медичних працівників з питань раннього виявлення захворювань та забезпечення своєчасного лікування хворих у спеціалізованих закладах.

3. Здійснення постійного контролю рівня захворюваності населення на хвороби сечової системи і вторинних уражень нирок, а також стану надання нефрологічної допомоги населенню.

4. Виявлення нагальних потреб в організації надання нефрологічної допомоги населенню та визначення пріоритетних напрямків їх задовольняння з урахуванням рівня, динаміки та структури захворюваності.

5. Забезпечити хворих на гломеронефрити патогенетичною терапією в тому числі імуносупресорами.

 

IV. ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

 

Для вирішення питання щодо профілактики та лікування хвороб сечовивідної системи необхідно:

1. Забезпечення первинної та вторинної профілактики:

впровадження системи виявлення хвороб на ранніх стадіях;

обладнання закладів охорони здоров’я сучасною діагностичною апаратурою;

підготовка висококваліфікованих спеціалістів;

впровадження сучасних стандартів запобігання вторинних нефропатій;

впровадження сучасної медикаментозної терапії;

впровадження сучасної замісної ниркової терапії.

2.Забезпечення своєчасного надання спеціалізованої медичної допомоги:

впровадження стандартів діагностики й протоколів лікування первинних і вторинних нефропатій на догоспітальному та госпітальному етапах з визначенням необхідного переліку діагностичних і лікувальних процедур;

організація системи стандартизованого обстеження хворих;

надання в повному обсязі спеціалізованої допомоги хворим нефрологічного профілю.

 

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Головний розпорядник коштів – Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області.

Виконавцем Програми є комунальне некомерційне підприємство «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області.   

Фінансування  Програми планується здійснювати за рахунок коштів бюджету селищної об’єднаної територіальної громади, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

         Обсяг бюджетних коштів визначатиметься щороку, виходячи з конкретних завдань.

 

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Реалізація Програми дасть змогу:

підвищити рівень інформованості населення щодо факторів ризику нефрологічних захворювань, профілактики їх прогресування, видів замісного лікування та щодо добровільного донорства органів;

збільшити середню тривалість життя хворих з первинними і вторинними нефропатіями;

збільшити відсоток десятирічного виживання хворих на ХГН;

знизити рівень інвалідізації пацієнтів з хворобами сечової системи;

поліпшити якість життя та рівень соціальної реабілітації хворих, які знаходяться на ЗНТ.

 

 

                                                                                 7. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

щодо удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного  профілю на території Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області у 2021 році

 

№ з/п

Найменування заходів

Виконавці

Термін

виконання

(роки)

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Загальний

обсяг

2021 рік

1

2

3

4

5

6

7

1.

Нефрологічна допомога населенню, що проживає на території селищної ради

1.1.

Подальше впровадження стандартів діагностики, лікування та динамічного спостереження за хворими з патологією нирок

КНП  «Розівський центр ПМСД»

2021 рік

-

Не потребує

додаткового фінансування

-

1.2.

Забезпечення  хворих  на гломерулонефрити  патогенетичною терапією, в т.ч. імуносупресорами

 

Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області, КНП  «Розівський центр ПМСД»

2021 рік

Бюджет селищної об’єднаної територіальної громади

49,663

 

49,663

2.

Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю, що мають право на пільгове забезпечення лікарськими засобами

2.1.

Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску ЛЗ за рецептами лікарів хворим нефрологічного профілю, що мають право на пільги згідно з Постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 (зі змінами)

Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області, КНП «Розівський центр ПМСД»

2021 рік

Бюджет селищної об’єднаної територіальної громади

15,0

15,0

3.

Санітарно – просвітницька робота серед населення

3.1.

Висвітлювати в засобах масової інформації різні аспекти профілактики та лікування хвороб нирок, методи замісної терапії та донорство органів для трансплантації

КНП  «Розівський центр ПМСД»

2021 рік

-

Не потребує

додаткового фінансування

-

УСЬОГО:

64,663

64,663

 

Секретар селищної  ради                                                                                                              Наталя БРИЦЬКА

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

Програми удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю  на території Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області

у 2021 році

 

Назва програми:

Програма удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю  на території Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області у 2021 році

 

Підстава для розроблення:

зменшення поширеності, захворюваності на хвороби сечової системи шляхом її первинної профілактики, зменшення кількості хворих з вторинним ураженням нирок на території Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області

 

Ініціатор - головний замовник:

комунальне некомерційне підприємство «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області

 

Розробник програми:

комунальне некомерційне підприємство «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області

 

Мета програми:

зменшення поширеності, захворюваності на хвороби сечової системи шляхом її первинної профілактики, зменшення кількості хворих з вторинним ураженням нирок, поліпшення якості життя та рівня соціальної реабілітації, зниження рівня інвалідізації та смертності пацієнтів від захворювань нирок

 

Термін дії програми:

2021 рік

Загальні обсяги фінансування:

64,663 тис. грн. (бюджет селищної об’єднаної територіальної громади)

 

Джерела фінансування:

бюджет селищної об’єднаної територіальної громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

 

Очікувані результати виконання:

поліпшення якості життя та рівня соціальної реабілітації, зниження рівня інвалідізації та смертності пацієнтів від захворювань нирок

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь