Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

Програма розвитку культури Розівської територіальної громади на 2021 - 2023 роки

Дата: 05.10.2021 15:45
Кількість переглядів: 2151

Зміни від 24 вересня 2021 року

Зміни від 28 липня 2021 року

Зміни від 28 травня 2021 року

                                                                                                                                                           

Фото без опису

УКРАЇНА

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Третя позачергова сесія

восьмого скликання

РIШЕННЯ

 

24.12.2020

  смт Розівка

            № 14

 

 

 •  

 

Про затвердження Програми

розвитку культури Розівської

територіальної громади на

2021-2023 роки

     

       Керуючись п. 22 ч.1 ст.26  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про культуру», враховуючи рекомендації постійних комісій, Розівська селищна рада Розівського району  Запорізької області      

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму розвитку культури Розівської територіальної громади на 2021-2023 роки (додається).  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, законності, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

 

 

Селищний голова                                                          Світлана НЕСТЕРЕНКО

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення селищної ради

24.12.2020  № 14

 

 

 

 

 

        

Програма

 розвитку культури Розівської

територіальної громади

 на 2021 - 2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Розівка

2020 рік

 

 

 

 

І. Паспорт

 

Програми розвитку культури Розівської територіальної громади

  на 2021-2023 роки

 

1 Ініціатори розроблення

   Програми                                         Виконавчий комітет Розівської селищної

                                                             ради

 

2 Підстава для прийняття                 Закон України «Про місцеве самоврядування                               

  Програми                                          в Україні», Закон України «Про Державні      

                                                             цільові програми», Закон України «Про          

                                                             культуру»

 

3. Розробники Програми                   Виконавчий комітет Розівської селищної

                                                             ради

 

4. Відповідальний виконавець          Виконавчий комітет Розівської селищної

                                                              ради

 

5. Учасники Програми                       КЗ «Центр культури і дозвілля», КНЗ    «Мистецька школа»,  КЗ 

                                                            «Краєзнавчий музей», КЗ «Центральна     

                                                             бібліотека», філії сільських будинків                   

                                                             культури,  філії сільських бібліотек                        

 

6. Термін реалізації                             2021-2023 роки

 

7. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, всього,                               2819886,00 грн.

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Загальна частина

 

Програма розвитку культури у Розівської територіальної громади на  2021-2023 роки (далі – Програма) базується на фундаментальному значенні культури у суспільному житті та розроблена на виконання Закону України «Про культуру». Програма охоплює головні напрямки культурно - просвітницької діяльності закладів культури селищної ради.

Програма визначає стратегію та організаційну основу створення фінансово-господарських, адміністративно-управлінських умов для збереження і всебічного розвитку культури у Розівській ТГ.

Програма розрахована на 2021-2023 роки і фінансується за рахунок коштів бюджету Розівської територіальної громади у межах виділених бюджетних призначень, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Розвиток сфери культури має безпосереднє відношення до поліпшення якості життя, забезпечення комфортних умов роботи і дозвілля для мешканців громади, забезпечує соціальну стабільність і гармонізацію міжнаціональних відносин, сприяє розкриттю творчого потенціалу, духовному розвитку особистості і громади в цілому.

Програма спрямована на розв’язання проблем національно-культурного розвитку, збереження національно - культурної спадщини, туризму, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення громади.
 

Культурні потреби в громаді забезпечують заклади:

- комунальний заклад «Розівський  центр культури і дозвілля» Розівської селищної ради Запорізької області – (7 – сільськіх філій);

- комунальний заклад «Розівська центральна бібліотека» Розівської селищної ради Запорізької області – (10 – сільськіх філій);

         - комунальний навчальний заклад «Розівська мистецька школа» Розівської селищної ради Запорізької області;

  - комунальний заклад «Розівський  краєзнавчий музей» Розівської селищної ради Запорізької області.

          Основним фактором, що забезпечує повноцінне функціонування галузі культури в громаді, залишається  фінансування та стан матеріально-технічної бази закладів культури. Сьогодні неможливо ефективно організувати роботу клубного  чи бібліотечного закладу без впровадження новітніх комунікаційних технологій.

         В закладах культури громади існує низка проблем. Найважливішою проблемою є те, що будівлі закладів потребують капітального ремонту, сільські заклади культури в зимовий період не опалюється. Заклади, окрім Мистецької школи,  які відвідують діти не оснащенні водогоном та санвузлом. Електропроводка застаріла та потребує заміни. Існує ряд проблем з кадрового забезпечення, виснажена матеріально-технічна база, пожежна безпека нормам не відповідає, музичні інструменти зношені, оновлення костюмів не відбувалося понад 10 років,  та ряд інших проблем, які потрібно вирішувати для повноцінного та ефективного функціонування мережі закладів культури Розівської територіальної громади.

Усе це зумовлює необхідність прийняття  Програми розвитку культури у Розівській територіальної громади Запорізької області на 2021-2023 роки.

 

ІІІ. Мета Програми

 

Метою Програми є збереження і розвиток культурного надбання як ресурсу теперішніх і майбутніх поколінь, національно-патріотичне виховання, підвищення ролі закладів культури у піднятті престижу української держави, піднесення самобутньої культури регіону у світі в контексті євроінтеграційних процесів, висвітлення заходів Програми в друкованих засобах масової інформації, інтернет-ресурсі та на веб-сайтах.

 

Основними завданнями Програми є:

 

 1. Збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури.
 2. Забезпечення подальшого розвитку української культури та культур національних меншин, що мешкають на території Розівської територіальної громади.
 3. Участь у розробленні та організації виконання основних показників програми соціально-економічного та культурного розвитку району, підготовці, розвитку туристичної галузі.
 4. Пропагандування серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем.
 5. Підготовка та проведення урочистостей, мітингів, державних та професійних свят, відзначення ювілеїв, культурно-освітніх та мистецьких заходів  обласного, районного та місцевого значення, забезпечення їх проведення наочно-художнім, видовищним та аудіо – відео оформленням.
 6.  Забезпечення участі творчих колективів, колективів художньої самодіяльності і окремих виконавців, працівників культури та жителів громади у проведенні фестивалів, конкурсів - оглядів, семінарів - тренінгів, науково -  практичних конференціях, інших культурно-мистецьких, спортивних та історико-культурних заходів, обласного, селищного та місцевого значення;
 7. Відродження та розвиток української культури, пошук творчої самореалізації та всебічний розвиток і підтримка обдарованих дітей та юнацтва;
 8. Відзначення кращих працівників культурно - освітніх закладів та 
  переможців конкурсів, оглядів, фестивалів тощо.
 9. Поліпшення охорони об’єктів культурної спадщини, музею, клубів та бібліотек;
 10. Удосконалення бібліотечно - інформаційного обслуговування населення, зокрема, вільного доступу до інформації усіх громадян за допомогою нових форм бібліотечної роботи;
 11. Сприяння становленню талановитої сільської молоді, підтримка    професійної творчої діяльності;
 12. Удосконалення управління музейною справо та впровадження інформаційно-довідкової системи з питань обліку та збереження Музейного фонду України;

      активізація науково-дослідної роботи;

      популяризація історико-культурної спадщини громади;

      розвиток екскурсійно-туристичної діяльності.       

    

IV.  Механізм виконання Програми та контроль за її виконанням

 

            Виконання Програми покладається на Розівську селищну раду Запорізької області. Координація роботи, що пов’язана з виконанням цієї Програми, здійснюється виконавчим комітетом Розівської селищної ради Запорізької області.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія селищної ради з питань соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту.

Виконавчий комітет Розівської селищної ради щопівроку, до 20 липня і 20 січня, інформує постійну комісія селищної ради з питань соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту про хід реалізації Програми.

 

V. Очікувані результати

 

Виконання Програми сприятиме значному поступу у системному розвитку культурної сфери, розширенню інформаційних ресурсів, підвищенню якості культурно-мистецьких послуг, відродженню традиційної народної культури, національно-патріотичному вихованню, збереженню культурної та археологічної спадщини, популяризації читання.

 

1. Охорона культурної спадщини


З метою збереження об’єктів культурної спадщини громади:
- продовжити роботу з паспортизації пам’яток археології, історії монументального мистецтва;
- продовжити роботу з укладання охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини;
 
- продовжити роботу з визначення земель історико-культурного призначення та контролю за їх використанням;
- забезпечити проведення ремонтних робіт на об’єктах культурної спадщини та заміну пам’яток з недовговічних матеріалів на нові за рахунок коштів бюджету
територіальної громади, а також інших джерел, не заборонених законодавством;

- здійснити матеріально-технічне забезпечення виконання всіх напрямів роботи із збереження культурної спадщини;

 

2. Музеї


З метою збереження історії та культури рідного краю:
- сприяти їх діяльності та поповненню експозиції;
- забезпечити музеї сучасними засобами охоронної, пожежної сигналізації, контролю мікроклімату, оновлення застарілого музейного обладнання;
- прийняти участь в обласних семінарах для працівників музеїв з питання подальшого розвитку музейної справи у сучасних умовах.
- Проводити роботу по залученню громадян до надбань краєзнавчої історико-культурної спадщини та відродження народних традицій нашої громади.

 

3.Мистецька школа


        Для втілення в життя свого головного завдання – естетичного виховання особистості мистецька школа забезпечує:

-задоволення духовних та естетичних потреб дітей;
- створення матеріальної бази для проведення високоефективної навчально-виховної роботи;

- створення сприятливих умов для творчого розвитку учнів дитячої мистецької  школи.

4. Клубні заклади і бібліотеки

 

З метою створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей та ефективним використанням наявних культурних і творчих ресурсів, створення цілісного інформаційно-культурного простору:

- не допускати необґрунтованого скорочення мережі клубних закладів і бібліотек у сільській місцевості;

- продовжити роботу центрального будинку культури як методичного центру;

-забезпечувати колективи самодіяльної художньої творчості методичними посібниками;

-забезпечити поступову комп’ютеризацію закладів культури;

- проводити передплату періодичних видань в бібліотеках громади з метою надання оперативної, оригінальної форми згідно таких критеріїв: актуальність; надійність інформації; ступінь її розкриття; задоволення науково-освітніх потреб та інше.;

- систематично поповнювати фонди бібліотек новими виданнями з метою якісного та оперативного обслуговування користувачів;

- дотримання температурного режиму в бібліотеках шляхом опалення та кондиціювання повітря.

 

 

5 . Фінансування Програми

 

Фінансування визначених у Програмі заходів (додається) здійснюється за рахунок коштів бюджету територіальної громади, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

 

Секретар селищної ради                                                     Наталя БРИЦЬКА

 

 

 

 

VI. Заходи Програми розвитку культури Розівської територіальної громади

на 2021-2023 роки

 

 

№ з/п

Назва заходу

 

Термін виконання

                                Сума витрат (тис. грн.)

Джерела фінансування

 

 

 

2021-2023

2021

2022

2023

               

 

І – Покращення матеріально – технічної бази існуючої мережі закладів культури

 

 

1

Благоустрій території перед КЗ «Центр культури і дозвілля» Розівської селищної ради Запорізької області

2021-2023 роки

410,00

410,00

 

 

Бюджет Розівської територіальної громади

 

2

Поточний ремонт малого залу під дискоклуб для молоді  у КЗ «Центр культури і дозвілля» Розівської селищної ради Запорізької області

2021-2023 роки

50,00

 

50,00

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет Розівської територіальної громади

3

Капітальний ремонт фасаду будівлі кінотеатру ім. Горького за адресою смт Розівка, вул. Каштанова, 10

 

2021-2023 роки

666,886

666,886

 

 

Бюджет Розівської територіальної громади

4

Капітальний ремонт фасаду будівлі КЗ «Центр культури і дозвілля» Розівської селищної ради Запорізької області

2021-2023 роки

200,00

200,00

 

 

Бюджет Розівської територіальної громади

5

Придбання крісел для великої зали КЗ «Центр культури і дозвілля» Розівської селищної ради Запорізької області

2021-2023

340,00

340,00

 

 

Бюджет Розівської територіальної громади

6

Підключення до мережі водопостачання КЗ «Центр культури і дозвілля» Розівської селищної ради Запорізької області

2021-2023

роки

60,00

60,00

 

 

Бюджет Розівської територіальної громади

7

Придбання мультимедійного обладнання для Маринопільського СБК

2021-2023 роки

12,00

 

12,00

 

Бюджет Розівської територіальної громади

8

Придбання одягу сцени  для Маринопільського СБК

2021-2023 роки

85,00

 

 

85,00

Бюджет Розівської територіальної громади

9

Ремонт та придбання комп’ютерної та оргтехніки (ноутбуки, принтер, ксерокс, сканер) для :

 • КЗ «Центр культури і дозвілля»
 • СБК  КЗ «Центр культури і дозвілля» Розівської селищної ради Запорізької області

 

 

2021-2023 роки

 

50,00

 

 

50,00

 

20,00

 

 

30,00

 

15,00

 

 

10,00

 

15,00

 

 

10,00

Бюджет Розівської територіальної громади

10

 

КНЗ «Розівська мистецька школа»

 • Придбання мультимедійного обладнання

2021-2023 роки

 

12,00

 

 

 

12,00

 

Бюджет Розівської територіальної громади

11

  

Ремонт та придбання звукопідсилюючої апаратури оснащення сучасним обладнанням

 • КЗ «Центр культури  і дозвілля» та  філії СБК

 

2021-2023 роки

 

 

350,00

 

 

 

150,00

 

 

100,00

 

 

100,00

 

 

 

Бюджет Розівської територіальної громади

12

  

 

Придбання сценічних костюмів:

 • КЗ «Центр культури і дозвілля» та  філії СБК
 • КНЗ «Розівська мистецька школа»;

 

2021-2023 роки

 

110,00

 

40,00

 

70,00

 

20,00

 

20,00

 

10,00

 

20,00

 

10,00

Бюджет Розівської територіальної громади

13

КЗ «Розівська ЦБ» на поповнення бібліотечних фондів

2021-2023 роки

180,00

50,00

60,00

70,00

Бюджет Розівської

територіальної громади

14

Придбання тенісного та більярдного столів

2021-2023 роки

80,00

50,00

15,00

15,00

Бюджет Розівської територіальної громади

15

 

 

КЗ «Розівський краєзнавчий музей».

 

 

 • виготовлення буклетів до річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС;
 • виготовлення виставки «ГросВердер»
 • виготовлення банера «Небесна Сотня»
 • придбання мультимедійного обладнання
 • придбання ноутбука

2021-2023 рік

 

 

 

10,00

 

2,00

 

5,00

 

12,00

15,00

 

 

 

10,00

 

2,00

 

5,00

 

12,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,00

 

Бюджет Розівської територіальної громади

                   

 

 

 

VII. Святкування державних, місцевих, релігійних свят та культурно-масових заходів.

Підтримка фестивальної діяльності.

 

1

Фестиваль дитячої творчості «Первоцвіт»:

- конкурс дитячих колективів та окремих виконавців (вокальний) «Дзвінкі голоси» (квітень):

- конкурс дитячих колективів та окремих виконавців (хореографічний) «Весняні викрутаси»: (квітень)

- конкурс художнього читання «Поетичний рушник»:

- гала концерт «Первоцвіт» (травень)

День захисту дітей (1 червня)

 

до Дня святого Миколая (грудень);

- дитячі новорічні ранки в закладах культури району (грудень);

- гала-концерт фестивалю «Первоцвіт» (травень). 

2021-2023 роки

60,00

 

20,00

 

20,00

 

20,00

 

Придбання призів, декорацій,

подарунків, відзнак

 

Бюджет Розівської територіальної громади

2

Державні свята:

 • День Перемоги (травень);
 • День Конституції України (червень);
 • День Незалежності України (серпень).
 • День захисника України (жовтень);
 • День Збройних сил України (грудень).

2021-2023 роки

60,00

30,00

15,00

15,00

Святковий феєрверк, декорації, відзнаки, призи.

 

Бюджет Розівської територіальної громади

3

Тематичні та професійні культурно-мистецькі заходи, професійні свята.

2021-2023 роки

50,00

30,00

10,00

10,00

Відзнаки, призи, декорації.

Бюджет Розівської територіальної громади

4

Заходи  до Дня визволення сіл та селища від нацистських загарбників

2021-2023 роки

60,00

20,00

20,00

20,00

Святковий феєрверк, декорації, відзнаки, призи.

 

 

Бюджет Розівської територіальної громади

5

Заходи щодо відзначення 200 літнього ювілею заснування німецьких колоній на території  Розівської селищної ради,

2021-2023 роки

30,00

 

 

30,00

Придбання , встановлення, та обладнання пам’ятного знаку. Святковий феєрверк, декорації, відзнаки, призи.

 

Бюджет Розівської територіальної громади

                     

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                                                                       Наталя БРИЦЬКА

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь