Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

Програма розвитку освіти Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області на 2020-2022 роки

Дата: 05.10.2021 14:00
Кількість переглядів: 369

Зміни від 24 вересня 2021 року

Зміни від 27 серпня 2021 року

Зміни від 28 липня 2021 року

Зміни від 25 червня 2021 року

Зміни від 28 травня 2021року

Зміни від 27 березня 2020 року

Зміни від 24 грудня 2020 року


                 Фото без опису                     

УКРАЇНА

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

дев'ята позачергова сесія  

сьомого скликання

 

РIШЕННЯ

 

 •  

 

  21.02.2020      

   смт Розівка

                          №6

 

 

 

Про Програму розвитку освіти Розівської селищної ради Розівського району  Запорізької області на 2020-2022 роки

 

  Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму розвитку освіти  Розівської селищної ради

Розівського району Запорізької області на 2020-2022 роки» (далі - Програма) (додається).

 

2. Передбачити асигнування на реалізацію Програми, виходячи з загального обсягу видатків  на відповідні роки.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні депутатські комісії селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі та з питань соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я,  культури, молоді та спорту.

 

 

 

 

Селищний голова                                                            Світлана НЕСТЕРЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сесії Розівської селищної ради  

Розівського району Запорізької області

21 лютого 2020 року  № 6

 

 

 

 

 

 

 

Програма розвитку освіти

Розівської селищної ради

Розівського району 

Запорізької області

на 2020-2022 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    смт Розівка

2020 рік

 

 

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку освіти

Розівської селищної ради Розівського району

Запорізької області на 2020-2022 роки

1

Тип програми

Програма розвитку

 

 

 

 

2

 

 

 

Підстава для розробки програми

Забезпечення програмно-цільового розвитку системи освіти в громаді , переорієнтація освіти на забезпечення рівного доступу до якісної освіти, реалізації принципу безперервної освіти, задоволення освітніх запитів населення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правова база Програми

 • Конституція України
 • ЗакониУкраїни:
  • «Проосвіту»;
  • «Про дошкільну освіту»;
  • «Про загальну середню освіту»
  • «Про позашкільну освіту»;
  • «Про охорону дитинства»;
  • «Про оздоровлення та відпочинок дітей»;
  • «Про фізичну культуру та спорт»;
  • «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;
  • «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
  •  «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;
  • «Про захист персональних даних»;
  • «Про місцеве самоврядування в Україні»
 • Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді
 • Укази ПрезидентаУкраїни:
 • «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки»;
 • «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021року»;
 •  «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;

 

 

 

 

 

 

 

 • «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей  та  молоді»;
 • «Про  всеукраїнський конкурс «Учитель року»;
 • «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»;
 • Постанови Кабінету Міністрів України:
 • «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» №684від 13.09.2017;
 • «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»№ 826 від 14.06.2002;
 • «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» № 305 від 12.03.2003;
 • «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» № 1591 від 22.11.2004;
 • «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» № 1121 від 05.10.2009 ;
 • «Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів» № 1122 від 05.10.2009;
 • «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» № 521 від 01.06.2010;
 • «Про затвердження Положення про освітній округ» № 777 від 27.08.2010;
 •  «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» № 872 від 15.08.2011;

 

 

 • «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» № 607 від 21.08.2013;
 •  «Про організацію харчування окремих категорій учнів загальноосвітніх навчальних закладів» №856 від 19.06.2002;
 •  «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» № 872 від 15 серпня 2011;
 •  «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» № 545 від 12.07.2017
 • «Про запровадження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» № 823 від 25.10.2005.

      Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010№ 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти»

4

Розробник програми

Відділ освіти Розівської селищної ради

5

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти  Розівської селищної ради

 

 

6

 

 

Учасники Програми

Відділ освіти Розівської селищної ради,  заклади загальної середньої освіти, заклади дошкільної освіти,  селищна рада, батьки.

 

 

 

7

 

 

 

Мета Програми

Створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти Розівської селищної ради відповідно до вимог суспільства.

Забезпечення ефективного управління системою освіти громади.

 

 

 

8

 

 

 

Завдання Програми

 • Розвиток дошкільної, загальної середньої освіти.
 • Створення механізмів державно-громадського регулювання якості регіональної освіти шляхом:

чіткої координації діяльності державних органів управління

 

 

 

освітою та громадських інститутів освітньої політики;

 • урізноманітнення форм неперервної освіти педагогів та управлінців, запровадження системи їхньогостимулювання;
 • переходу на систему незалежного оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.
 • Організації незалежної експертної оцінки та наукового супроводу на всіх рівнях реалізації Програми.
 • Забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників, підвищення їхнього соціального статусу, професійного та загальнокультурного рівня, фахової майстерності.
 • Запровадження освітніх інновацій, інформаційних педагогічних технологій.
 • Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді.
 • Формування в здобувачів освіти здорового способу життя, розвиток дитячого та юнацького спорту і туризму.
 • Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів з метою інтенсифікації розвитку системи освіти селищної об’єднаної громади.
 • Розвиток міжрегіонального партнерства.

Приведення матеріально- технічного стану кожного навчального закладу до потреб модернізації галузі.

 

9

Терміни реалізації програми

2020-2022 роки

 

 

 

 

 

10

 

Ресурсне забезпечення Програми

 • Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів; прозорість використання фінансів у системі освіти селищної об’єднаної громади.

 

11

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Кошти освітньої субвенції, місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством.

12

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього в тому числі:

 

12.1

коштів державного бюджету:

У межах фінансування

12.2

коштів бюджету міської ради:

У межах фінансування

12.3

коштів інших джерел не заборонених чинним законодавством.

 

 

 

13

Очікувані результати Програми

Забезпечення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти Розівської  селищної ради відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави.

 

14

Контроль, корекція та оцінювання Програми

Системний моніторинг реалізації Програми та її фінансування; участь батьків і громадськості у незалежному оцінюванні якості освіти.

 

 

І. Загальна характеристика Програми

Програма розвитку освітньої галузі Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області на 2020-2022 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Проосвіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про фізичну культуру та спорт», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», «Про місцеве самоврядування в Україні»; Указів ПрезидентаУкраїни  «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей  та  молоді», «Про  всеукраїнський конкурс «Учитель року», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», «Про національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»; Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» №684 від 13.09.2017; «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»№ 826 від 14.06.2002; «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» № 305 від 12.03.2003; «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» № 1591 від 22.11.2004; «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» № 1121 від 05.10.2009; «Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів» № 1122 від 05.10.2009; «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» № 521 від 01.06.2010; «Про затвердження Положення про освітній округ» № 777 від 27.08.2010; «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» № 872 від 15.08.2011; «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» № 607 від 21.08.2013; «Про організацію харчування окремих категорій учнів загальноосвітніх навчальних закладів» №856 від 19.06.2002; «Про затвердження  Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» № 385 від 06.08.2014; «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» № 872 від 15 серпня 2011;«Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» № 545 від 12.07.2017; №31 від 16.01.2003; «Про запровадження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» № 823 від 25.10.2005; Наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти»і спрямована на забезпечення стійкого розвитку системи освіти в селищній об’єднаній громаді, її ефективності, оновлення і прискореного запровадження нових форм і технологій організації освітнього процесу, підтримку обдарованої молоді, розвиток її творчого потенціалу, самореалізації особистості.

 

ІІ. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма

Підготовка Програми зумовлена стратегічним   розвитком      України в Європейське   співтовариство,   процесами   модернізації   національноїсистемиосвіти в Україні, підвищенням ролі регіонального компонента, забезпеченням наступності та неперервності в її розвитку.

Загальна спрямованість модернізації освіти об’єднаної територіальної громади полягає у приведенні її у відповідність до європейських стандартів, потреб сучасного життя, цілеспрямованої орієнтації на задоволення запитів жителів об’єднаної територіальної громади у якісній та доступній освіті.

Стратегічний курс суспільства на посилення ролі об’єднаних громад урегулюванні суспільного життя та соціально-економічного розвитку зумовлює переоцінку традиційних факторів регіонального розвитку, у тому числі й переосмислення функції освіти, набуття нею першочергового значення як рушійної сили позитивних суспільних змін. Виважена та гнучка освітня політика має успішно реалізовуватися через Програму розвитку освіти, що своєю спрямованістю і змістом відповідає економічним, соціокультурним умовам і перспективам розвитку .

Основним ціннісним виміром якості сучасної освіти в громаді  є особистість, здатна успішно будувати власне життя і ефективно діяти в глобальному середовищі, вносити свідомий вклад у піднесення конкурентоздатності країни в європейському і світовому просторі.

Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти селищної ради, створення освітнього середовища, що, задовольняючи запити в якісній освіті населення громади, водночас інтегруватиметься в єдиний державний освітній простір, відповідатиме міжнародним критеріям освіти.

Програма започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби, скеровує педагогічну спільноту до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави.

За структурою Програма є комплексом науково-методичних, матеріально-технічних, управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування, усі підрозділи її взаємопов’язані, взаємозумовлені, взаємодоповнюючі і мають розглядатися лише комплексно у своїй цілісності. У ній максимально враховано суспільні потреби населення громади щодо рівня освіти, забезпечено отримання якісних послуг у  закладах загальної середньої освіти в сільській місцевості, забезпечено розвиток інтелектуального потенціалу молоді, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі педагогічнихновацій.

Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться суттєві зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації регіону, що вимагатимуть відповідного реагування системи освіти громади.

Провідна ідея Програми - якісна освіта через відкритий доступ, оптимальність використання ресурсів, комфортність учасників навчально- виховного процесу.

Реалізація Програми дозволить створити умови для виконання державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з урахуванням переходу загальноосвітніх навчальних закладів до оновленого змісту освіти, сприятиме удосконаленню діяльності закладів освіти громади, стимулюватиме розвитку творчого потенціалу вчителя, підвищення його професійної майстерності, розв’язання комплексу завдань у питаннях пошуку, розвитку, заохочення й підтримки обдарованих і талановитих дітей і підлітків, підготовки їх до Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, проведення конкурсу «Учитель року».

 

ІІІ. Мета Програми

 

Метою програми є:

 • забезпечення якісно нового рівня розвитку освіти селищної об’єднаної громади;
 • забезпечення умов рівної доступності населення регіону до сучасної якісної освіти;
 • суттєве підвищення якості освіти і виховання, приведення системи освітньої роботи у відповідність до потреб дитини;
 • створення умов для реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на отримання рівного доступу до якісної освіти;
 • раціональне використання кадрового потенціалу  педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості;
 • створення у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах громади умов, які відповідають сучасним вимогам розвитку освіти та забезпечують якісне проведення освітнього процесу;
 • впровадження сучасних управлінськихсистем;
 • удосконалення позашкільної освіти, створення можливостей для духовного, інтелектуального, фізичного розвитку особистості у позаурочний час;
 • створення сприятливих умов для виявлення, підтримки інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, їх самореалізації в сучасному  суспільстві через участь у предметних олімпіадах, конкурсах, фестивалях, змаганнях;
 • забезпечення відповідального ставлення здобувачів освіти до особистого здоров’я, вміння протистояти шкідливим звичкам та неадекватнійповедінці;
 • забезпечення регулярного безоплатного підвезення до місця навчання і додому здобувачів освіти та педагогічнихпрацівників;

      -    забезпечення якісного харчування дітей у освітніх закладах громади;

 • підвищення ефективності використання фінансових та матеріально- технічних ресурсів, які залучаються для забезпечення діяльності освітньої галузі;
 • реалізація стратегії впровадження сучасних енергозберігаючих технологій.

 

ІV. Шляхи та засоби виконання Програми

 

Основними засобами розв’язання окреслених проблем є:

 • забезпечення подальшого структурного і якісного розвитку мережі навчальних закладів з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітньогосередовища;
 • модернізація мережі закладів загальної середньої освіти;
 • утворення освітнього округу Розівської селищної ради ;
 • визначення опорного закладу освіти серед ЗЗСО Розівської селищної ради на конкурсній основі ;
 • удосконалення системи роботи з національно – патріотичноговиховання;
 • заохочення і підтримка обдарованих дітей, запровадження сучасних методик виявлення, навчання і виховання обдарованої молоді, впровадження дієвого механізму стимулювання здобувачів освіти та їх наставників. Популяризація досягнень здобувачів освіти  та поширення досвіду роботи педагогічних і науково- педагогічних працівників;
 • створення умов для здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами;
 • удосконалення науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу на основі інноваційних моделей формування освітніх компетентностей;
 • вивчення проблемних питань щодо виховання молоді за сучасних соціальних умов;
 • поглиблення міжнародного співробітництва з питань реалізації кращих зразків європейськоїосвіти;
 • оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних  працівників, підвищення педагогічної культури педагогічних працівників  та розвиток педагогічної творчості в освіті, удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів, їх професійної  діяльності  та післядипломної освіти;
 • створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти шляхом розширення та розвитку мережі гуртків та секцій на базі навчальнихзакладів;
 • забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної освіти громади сучасним матеріально-технічним оснащенням, навчально-методичною, краєзнавчою, довідниковою, художньо юлітературою;
 • забезпечення якісного харчування дітей відповідно до норм в закладах агальної середньої, дошкільної освіти громади, активізація  участі  громади в його організації;
 • оновлення їдалень (технологічного, холодильного устаткування, інвентарю для харчоблоків,  посуду,  меблів, тощо);
 • оснащення навчальних закладів громади сучасними навчально- комп’ютерними комплексами та системними і прикладними програмними продуктами;
 • оновлення та забезпечення належного технічного стану шкільних автобусів;
 • оновлення матеріально-технічної бази на основі сучасних технологій та енергозбереження.

      Строк реалізації Програми – 2020-2022 роки.

 

V. Завдання Програми та результативні показники

Розділ І. Дошкільна освіта

1.  Розвиток дошкільної освіти

Завдання :

 • забезпечення максимального охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості;
 • збереження існуючої мережі навчальних закладів для дітей дошкільного віку з урахуванням демографічних показників;
 • забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку;
 • створення системи додаткових освітніхпослуг;
 • комп’ютеризація, впровадження інноваційних методик навчання дітей, створення сайтів дошкільнихзакладів;
 • розвиток нових форм дошкільної освіти відповідно до запитів населення;
 • забезпечення доступності дошкільної освіти для дітей з особливими потребами, дітей зінвалідністю;
 • забезпечення     інтегрованого    підходу     до     розв’язання    проблем психологічного розвитку дитини;
 • створення умов для інтелектуального розвитку, підтримки обдарованих і талановитих дітей дошкільноговіку;
 • реалізація у практиці роботи здоров’язберігаючих технологій;
 • здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї;
 • посилення соціального захисту дітей дошкільноговіку;
 • збільшення кількості працівників з дошкільною педагогічною освітою;
 • забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників дошкільних закладів;
 • активізація участі батьків у освітньому процесі дошкільного навчального закладу,  підвищення їх загальної педагогічної культури;
 • модернізація  та   зміцнення   матеріально-технічної  бази     дошкільних навчальнихзакладів;
 • покращення  системи харчування;
 • впровадження енергозберігаючих технологій;
 • забезпечення    протипожежного    захисту    будівель    та     приміщень  закладів дошкільної освіти.

 

Очікувані результати:

 • 100% охоплення дітей 5-тирічного віку дошкільною освітою;
 • підвищення показника охоплення різними видами дошкільної освіти, забезпечення її якості та доступності;
 • підготовка педагогічних кадрів для дошкільної освіти відповідно до сучасних потреб;
 • покращення якісних показників здоров’я дітей дошкільноговіку;
 • забезпечення  системи   додаткових  освітніх   послуг,   спрямованих       на створення умов розвитку    особистості;
 • створення розвивального   середовища для   дітей   дошкільного  віку з урахуванням їх вікових та індивідуальнихособливостей;
 • забезпечення  закладів дошкільної освіти сучасним обладнанням, навчально-методичними матеріалами;
 • забезпечення впровадження енергозберігаючих технологій (замінавікон, дверей, дахів, утепленняфасадів);
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти;
 • забезпечення    розвитку    системи     перепідготовки    та     підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладів дошкільної освіти.

Обсяг фінансування завдань, визначених у розділі програми уточнюється щороку при формуванні відповідних бюджетів.

Розділ ІІ. Розвиток  загальної середньої освіти

 

2.1. Підвищення якості шкільної освіти

Завдання :

 • забезпечення для населення селищної  територіальної громади державних гарантій доступності та рівних можливостей отримання якісної та повноцінної освіти незалежно від місця проживання і матеріального статку: безоплатності повної загальної середньої освіти в межах державних стандартів;
 • максимальне наближення навчання і виховання кожного учня до їх сутності, здібностей та особливостей;
 • впровадження різних форм навчання (у т.ч. екстернатного,дистанційного);
 • забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою;
 • розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного, матеріально-технічного оснащення освітнього процесу в кожному закладі загальної середньої освіти;
 • створення умов для організації навчально-виховного процесу з фізичної культури та спорту;
 • упровадження технологій управління на новій методологічній основі перерозподілу та консолідації фінансових, кадрових та матеріальних ресурсів розвиткуосвіти;
 • забезпечення умов для апробації та ефективного впровадження прогресивних  технологій  інноваційного                       розвитку,  сучасних   принципів організації навчально-виховного процесу в усіх ланкахосвіти;
 • застосування сучасних технологій створення баз даних про освіту та освітні середовища, оперативного збору, обробки і обміну інформації;
 • оновлення      й    удосконалення   матеріально-технічної   та навчально-методичної бази                закладів загальної середньої освіти.

 

Очікувані результати:

 • впровадження нових державних стандартів загальної середньоїосвіти;
 • створення  рівних  умов  для  доступності   здобувачів освіти  доякісної загальної середньоїосвіти;
 • підвищення      якості    навчально-виховного   процесу    з   

урахуванням досягнень педагогічної науки та якості надання освітніх послуг;

 • забезпечення якості навчання і виховання   шляхом  впровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти і науки, підвищення кваліфікації, компетентності та відповідальності педагогічнихкадрів;
 • підтримка лідерів освітніх інновацій, стимулювання педагогічних колективів, що здійснюють експериментальну роботу з упровадження інноваційних технологійнавчання;
 • забезпечення навчальних закладів сучасним обладнанням, навчально- методичними матеріалами; покращення матеріально-технічної та навчальної бази   закладів загальної середньої освіти.
 • Обсяг        фінансування      завдань,    визначених    у    розділ програми, уточнюється щороку при формуванні відповідних бюджетів.

 

  1. Робота з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю

Завдання:

  • створення умов для раннього виявлення і розвитку обдарованих і талановитих дітей, заохочення та стимулювання їх допитливості, інтелектуальної ініціативи, позитивних мотивів навчання в умовах оновленого змісту загальної середньоїосвіти;
  • удосконалення та оновлення науково-методичного забезпечення змісту, форм і методів роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю, створення умов для забезпечення рівного доступу обдарованих і талановитих дітей та молоді до якісноїосвіти;
  • удосконалення напрямків роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю, розвиток ефективних систем виявлення, навчання, виховання і професійної орієнтації обдарованих і талановитих дітей тамолоді;
  • удосконалити систему соціальної підтримки і заохочення талановитих здобувачів освіти та педагогічних працівників, які працюють з обдарованими дітьми;
  • модернізація обладнання у закладах освіти з метою створення умов для роботи з обдарованоюмолоддю;

 

Очікувані результати:

  • створення  ефективної  системи  виявлення  та  підтримки  обдарованих    і талановитих дітей та молоді;
  • створення умов для інтелектуального розвитку і творчої самореалізації обдарованої учнівської молоді;
  • забезпечення рівного доступу обдарованих і талановитих дітей до якісної освіти у навчальних закладах;
  • розширення мережі навчальних закладів з поглибленим і профільним вивченням окремих предметів;
  • підвищення результативності учнів у олімпіадах, змаганнях та конкурсах;
  • консолідація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій через різні форми  роботи з обдарованою молоддю;
  • підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників та підготовка їх до роботи з обдарованими дітьми;
  • підвищення якості науково-методичних, інформаційно-організаційних  послуг, які надаються учителям, що працюють з обдарованими дітьми;
  • узагальнювати передовий педагогічний досвід педагогічних працівників, що мають систему роботи з обдарованими дітьми поповнювати
  • удосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти селищної об’єднаної громади.

Обсяг фінансування завдань, визначених у розділі програми, уточнюється щороку при формуванні відповідних бюджетів.

 

  1.  Інклюзивна освіта дітей з особливими освітніми потребами

Завдання :

 • забезпечити раннє виявлення, психолого-педагогічне вивчення та повне охоплення дітей з особливостями психофізичного розвитку спеціальною освітою;
 •  
 • поновлювати банк даних дітей з особливимипотребами;
 • здійснювати навчально-методичний супровід корекційно-розвивального навчання;
 • упроваджувати комп’ютерно-орієнтовані корекційні педагогічні технології;
 • здійснювати курсову  перепідготовку педагогічних працівників закладів освіти для роботи з дітьми, які мають особливі освітнї потреби;
 • забезпечити в навчальних закладах соціально-психологічні та організаційно-педагогічні умови для навчання, розвитку, адаптації в суспільстві та підготовки до трудової діяльності дітей з особливостями психофізичного розвитку, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

  Очікувані результати:

  • забезпечення прав дітей із особливими потребами щодо здобуття ними рівного доступу до якісної освіти;
  • удосконалення системи соціального захисту дітей пільгових категорій і тих, які перебувають у несприятливих умовах та екстремальних ситуаціях;
  • створення умов для якісного психолого-медико-педагогічного супроводу, адаптації та інтеграції у суспільство осіб із обмеженими можливостями.

Обсяг фінансування завдань, визначених у розділі програми, уточнюється щороку при формуванні відповідних бюджетів.

 

2.4«Шкільнийавтобус»

Завдання:

 • забезпечення прав громадян на доступність здобуття загальної середньої освіти шляхом організації безперебійного, безпечного, безоплатного перевезення здобувачів освіти закладів дошкільної, загальної середньої  освіти,   та  педагогічних працівників, які мешкають за межами пішохідної

доступності до навчальних закладів і додому;

 • забезпечення підвезення здобувачів освіти та педагогічних працівників на  олімпіади, турніри, конкурси, гуртки, спортивні змагання, захист науково – дослідницьких робіт, конкурси фахової майстерності, до пунктів тестування, за маршрутами туристичних екскурсій;
 • вирішення питань матеріально-технічного, кадрового забезпечення транспортних перевезень  автобусами;
 • врегулювання питань організації випуску на лінію та безпечної експлуатації транспортних засобів;
 • розроблення та затвердження спеціалізованих транспортних маршрутів відповідно до діючого порядку;
 • організація режиму роботи навчальних закладів з врахуванням графіка підвезення дітей;
 • придбання шкільних автобусів для забезпечення регулярного  перевезення.

Очікувані результати:

 • забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
 • досягнення позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення;
 • наявність необхідної кількості шкільних автобусів;
 • створення оптимальної мережі  закладів загальної середньої освітиу сільській  місцевості;

-    створення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти.

ІІІ.  Позашкільна освіта 

3.1  Позашкільна освіта

Завдання:

 • покращення умов для доступності здобувачів освіти до якісної позашкільної освіти;
 • збереження та розширення мережі гурткової роботи відповідно до потреб вихованців та їх батьків;
 • сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників системи позашкільної освіти;
 • розробка та впровадження нових виховних програм, технологій;
 • збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів різних типів;
 • формування банку даних щодо нормативно-правової бази функціонування та розвитку позашкільної освіти;
 • створення системи моніторингу якості позашкільної освіти.

 

Очікувані результати:

 • впровадженні якісно нових форм організації позашкільної освіти, задоволення освітніх потреб дітей шляхом залучення до науково-експериментальної, дослідницької, технічно-конструктивної, художньої, декоративно-прикладної, еколого-прикладної, туристсько-краєзнавчої та інших видівтворчості;
 • збереження та розвиток існуючої мережі гуртків позашкільних навчальних закладів із забезпеченням організаційно-методичного супроводу їхдіяльності;
 • забезпечення соціально-педагогічного захисту неповнолітніх та організації їх дозвілля через систему позашкільноїосвіти;
 • залучення до гурткової роботи дітей з девіантною поведінкою, схильних до правопорушень, дітей соціально-незахищених категорій (з багатодітних та малозабезпечених сімей, сиріт, напівсиріт, тих, які потрапили у скрутні життєві обставини, дітей з особливими освітнімипотребами);
 • розширення у закладах загальної середньої освіти, що розташовані у сільській місцевості, мережі гуртків .
 • забезпечення позашкільних навчальних закладів науково-методичними матеріалами;
 • зміцнення матеріально-технічної бази позашкільного навчальногозакладу;
 • створення дієвих систем багатоканального фінансування галузі, інформатизації позашкільної освіти;
 • розробки педагогічними працівниками позашкільних навчальних закладів авторських програм гурткової роботи, участь в обласних та всеукраїнських конкурсах науково-методичних розробок за напрямами позашкільної освіти;
 • створення умов для налагодження співробітництва та обміну досвідом з питань розвитку талантів і здібностей дітей із закладами освіти в Україні .

 

Розділ ІV.    Кадрове забезпечення

5.1    Кадри

Завдання:

 • сприяти оптимізації кадрового забезпечення навчальнихзакладів;
 • сприяти своєчасному підвищенню кваліфікації та атестації педагогічних працівників;
 • забезпечити належні та комфортні умови організаційно-педагогічноїроботи;
 • сприяти формуванню систем психологічної та правової освіти, підвищенню компетентності педагогічних працівників;
 • розвивати єдине інформаційне середовище системи освіти громади на базі порталу Департаменту освіти, що дасть можливість оперативного доступу до необхідної інформації споживачам освітніх послуг;
 • здійснювати підготовку педагогічних кадрів до роботи за новим змістом і програмами;
 • забезпечувати науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, обдарованими учнями.

 

Очікувані результати:

 • забезпечення професійного розвитку педагогічних, управлінських і методичнихкадрів;
 • здійснення науково-методичного супроводу освітнього процесу;
 • забезпечення мотивації до неперервної педагогічної освіти протягом усього життя з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічногосуспільства;
 • стабілізація кадрового складу закладів дошкільної, загальної середньої освіти, позашкільних навчальнихзакладів;
 • створення системи професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців;
 • поліпшення соціально-економічного становища педагогічних працівників, морального і матеріального стимулювання їхньої професійної діяльності.

 

V. Перелік завдань і заходів програми

та очікувані результати виконання Програми

   1. Забезпечення  для  населення  громади   державних   гарантій   доступності  та  рівних  можливостей   отримання   повноцінної   освіти  незалежно  від  місця  проживання  і  матеріального  статку:  безоплатності   повної загальної середньої освіти в межах державних стандартів.
   2. Досягнення нової сучасної якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної       освіти       з       варіативною        соціальною адресністю умов її здобуття відповідно до запитів та можливостей споживачів освітніх послуг; максимальне наближення навчання і виховання кожного здобувача освіти до їх сутності, здібностей та особливостей.
   3. Забезпечення умов здобуття освіти в умовах,   що гарантують здоров'я,  захист прав особистості здобувачів освіти в освітньому процесі,   їх психологічну і фізичну безпеку.
   4. Упровадження технологій управління на новій методологічній основі перерозподілу та консолідації фінансових, кадрових та матеріальних ресурсів розвитку освіти.
   5. Забезпечення умов для апробації та ефективного впровадження прогресивних технологій інноваційного розвитку, сучасних принципів організації навчально-виховного процесу в усіх ланках освіти.
   6. Досягнення  якісних  змін  інформаційних  потоків   та   комунікацій   в   усіх ланках системи освіти,  в  освітньому  процесі  та  в  управлінні;  застосування сучасних технологій створення баз даних про освіту та освітні середовища, оперативного збору, обробки і обміну інформації.
   7. Піднесення соціального статусу і професіоналізму педагогічних працівників; приведення змісту фундаментальної, психолого-педагогічної, методичної, інформаційно-технологічної практичної та соціально-гуманітарної підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників у відповідність до вимог інформаційно-технологічного суспільства і змін, що відбуваються у соціально-економічній, духовній та гуманітарній сферах; орієнтація підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів на інноваційні підходи до освіти, упровадження сучасних форм, методів і технологій, вибудовування демократичних комунікацій, ділового партнерства, визнання унікальної цінності особистості учасників освітнього процесу в навчальних закладах.

Основним узагальнюючим результативним чинником виконання Програми має стати збалансована відповідність:

  • якості освітнього процесу в навчальних закладах відповідно до цілей і стандартів освіти в державі;
  • задоволеності очікувань учасників процесу освіти від якості наданих закладами освітипослуг.

Ці результати конкретизуватимуться у:

  • створенні механізмів сталого розвитку системи освіти Розівської селищної об’єднаної громади;
  • досягненні якості мережі навчальних закладів за змістом освіти, формами і мовою її здобуття; безпечністю та сприятливістю умов навчально-виховного процесу для здоров'я учасників;
  • забезпечення наступності і безперервності освіти у всіх її ланках;
  • розвинутості сучасного ресурсного забезпечення навчальних закладів у регіоні, у тому числі матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційно-комунікаційного оснащення, кадрового забезпечення;
  • створенні комфортних соціально-психологічних умов діяльності для всіх учасників освітнього процесу, що ґрунтуватимуться на впровадженні в життя колективів навчальних закладів ідей людиноцентризму;
  • досягненні ефективної моделі управління якістю освіти в селищній об’єднаній громаді на підставі розбудови системного моніторингу стану та результатів функціонування і розвитку системи освіти на всіх рівнях, адаптивності управління, прийнятті ефективних управлінських рішень за результатами;
  • відповідності державним стандартам, конкурентноздатності здобутої випускниками навчальних закладів освіти незалежно від їх соціального статусу, фізичних та особистих можливостей.

З метою системного аналізу реалізації Програми буде проводитись

щорічний моніторинг виконання передбачених заходів.

Термін дії Програми 2020 – 2022 роки

 

VІ. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

 

Організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання Програми здійснюється відділом  освіти Розівської селищної ради.

Відділ  освіти Розівської селищної ради здійснює аналіз стану реалізації Програми і надає інформацію про її виконання селищному голові.

                                                                                                                                                                                                          Додаток

                                                                                                                                        до Програми  розвитку  освіти  Розівської

                                                                                                                      селищної ради  Розівського району

                                                                                                                           Запорізької області на 2020-2022 роки

 

Перелік заходів,

обсяги та джерела фінансування Програми розвитку освіти Розівської селищної ради

Розівського району Запорізької області на 2020-2022 роки

Найменування завдань

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

2020рік

2021рік

2022рік

Всього

При-

міт-

ка

 

Розвиток закладів загальної середньої освіти

 

 

 

 

4347060

37000

37000

4421060

 

1.

Стимулювання досягнень обдарованих учнів(переможців обласних інтелектуальних змагань, конкурсів, олімпіад

Селищна рада,відділ освіти,

заклади освіти

Бюджет селищної об?єднаної територіальної

громади

10000

10000

10000

30000

 

інші джерела

 

-

-

-

-

 

2.

Нагородження преміями переможців конкурсу «Вчитель року»(обласний етап та всеукраїнський)

Селищна рада,відділ освіти,

 

Бюджет селищної об?єднаної територіальної громади

9000

3000

3000

15000

 

3.

Організація та проведення свята до «Дня вчителя»

Селищна рада,відділ освіти,

заклади освіти

Бюджет селищної об?єднаної територіальної громади

2000

2000

2000

6000

 

інші джерела

-

-

-

-

 

4.

Організація та проведення щорічного заходу туристичний зліт

Селищна рада,відділ освіти,

заклади освіти

Бюджет селищної об?єднаної територіальної громади

2000

2000

2000

6000

 

інші джерела

-

-

-

-

 

5.

Придбання та доставка підручників

заклади освіти

Бюджет селищної об?єднаної територіальної громади

20000

20000

20000

60000

 

інші джерела

-

-

-

-

 

6.

Придбання шкільного автобуса на умовах співфінансування

Селищна рада

Бюджет селищної об?єднаної територіальної громади

700000

-

-

700000

 

Обласний бюджет

-

-

-

-

 

7.

Оновлення матеріально-технічної бази

Селищна рада, заклади освіти

Бюджет селищної об?єднаної територіальної громади

1376490

-

-

1376490

 

інші джерела

-

-

-

-

 

8.

Проведення ремонтів,реконструкція будівель,приміщень,облаш-тування територій

Селищна рада, заклади освіти

Бюджет селищної об?єднаної територіальної громади  

інші джерела

917378

-

-

917378

 

9.

Зміцнення спортивної бази

Селищна рада, заклади освіти

Бюджет селищної об?єднаної територіальної громади  

15000

 

 

15000

 

інші джерела

-

-

-

-

 

10.

Проведення заходів протипожежної безпеки

Селищна рада, заклади освіти

Бюджет селищної об?єднаної територіальної громади   

726340

-

-

726340

 

інші джерела

-

-

-

-

 

11.

Оснащення матеріально-технічної бази для НУШ

Селищна рада, заклади освіти

Бюджет селищної об?єднаної територіальної громади   

165700

-

-

165700

 

державна субвенція

403152

-

-

403152

 

 

Розвиток дошкільної освіти

 

 

537728

-

-

537728

 

1.

Оновлення матеріально-технічної бази

Селищна рада, заклади

дошкільн-ої освіти

Бюджет селищної об?єднаної територіальної громади   

 

172698

-

-

172698

 

інші джерела

-

-

-

-

 

2.

Проведення ремонтів,реконструкція будівель,приміщень,облаш-тування територій

Селищна рада, заклади

дошкільн-ої освіти

Бюджет селищної об?єднаної територіальної громади   

40000

-

-

40000

 

Інші джерела

-

-

 

 

 

3.

Проведення заходів протипожежної безпеки

Селищна рада заклади,

дошкільн-ої освіти

Бюджет селищної об?єднаної територіальної громади   

325030

-

-

325030

 

інші джерела

-

-

-

-

 

 

Розвиток позашкільної освіти

 

 

66750

-

-

66750

 

1.

 

 

 

Оновлення матеріально-технічної бази

 

 

Селищна рада,буди-нок дитячої творчості

Бюджет селищної об?єднаної територіальної громади    

56750

-

-

56750

 

інші джерела

-

-

-

-

 

2.

Проведення ремонтів

Селищна рада,буди-нок дитячої творчості

Бюджет селищної об?єднаної територіальної громади   

10000

-

-

10000

 

інші джерела

-

-

-

-

 

 

    

 

Заступник селищного голови з питань

діяльності виконавчих органів селищної ради                                                                             Олена ТИСЛИЦЬКА

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь