Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

Програма компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2021-2023 роки

Дата: 19.07.2021 10:57
Кількість переглядів: 1824

 

                                                                                              

Фото без опису

УКРАЇНА

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Третя позачергова сесія  

восьмого скликання

РIШЕННЯ

 

  •  

 

 

24.12.2020

 

смт  Розівка

                              

                             № 13

 

 

 

Про затвердження «Програми компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на  2021-2023  роки»

 

Керуючись ч.1 п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 №859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», з метою забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду та соціального обслуговування громадян, які потребують постійного стороннього догляду, Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити «Програму компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на  2021-2023  роки» (далі - Програма), що додається.

 

2. Передбачати асигнування на реалізацію Програми, виходячи із загального обсягу видатків, передбачених на відповідний рік.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, законності, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики та економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

 

Селищний голова

Світлана НЕСТЕРЕНКО

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     рішення селищної ради

24.12.2020 № 13                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

 компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

на  2021-2023  роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт.Розівка

2020 

 

Зміст

 

Програми компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

на  2021-2023  роки

 

 

  1. Паспорт Програми.

 

  1. Загальні положення.

 

  1. Мета і основні завдання Програми.

 

  1. Напрями виконання Програми.

 

  1. Фінансове забезпечення Програми.

 

  1. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

 

  1. Очікувані результати виконання Програми.

 

  1. Перелік заходів Програми.

 

Розрахунок виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (додаток 1).

 

Розрахунок виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (додаток 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області

 

2.

Підстава для розроблення Програми

Закон України «Про соціальні послуги», постанова КМУ від 23 вересня 2020 р. №859 “Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі”

 

3.

Розробник Програми

Відділ соціального захисту населення Розівської селищної ради

 

4.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ соціального захисту населення Розівської селищної ради, фінансовий відділ Розівської селищної ради

 

5.

Учасники Програми

Відділ соціального захисту населення Розівської селищної ради, фінансовий відділ Розівської селищної ради

 

6.

Терміни реалізації Програми

2021 -2023 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Розівської територіальної громади

8.

Загальний орієнтований обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

на 2021 рік -549461,00  грн.,

на 2022 рік -599461,00  грн.,

на 2023 рік -602582,00  грн.,

 

всього: 1751952 грн

 

 

IІ.Загальні положення

 

Прийняття постанови КМУ від 23 вересня 2020 р. №859 “Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі”, якою затверджено Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, встановлює механізм призначення і виплати компенсації за догляд (далі - компенсація), що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг та надасть можливість громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю отримувати соціальні послуги у громаді за місцем їхнього проживання.

Компенсація за надання соціальних послуг це матеріальна допомога фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду та соціальне обслуговування громадян, які потребують постійного стороннього догляду.

        Право на отримання соціальних послуг мають:

1). особи з інвалідністю I групи

2).  діти з інвалідністю

3). громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

4). невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

5). діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги.

Відповідно    до     Порядку      призначення   та   виплати    компенсації фізичним  особам, які надають соціальні послуги, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України  від 23.09.2020 р. № 859 впроваджено нову форму соціального обслуговування  громадян, які потребують постійного стороннього догляду за місцем проживання.

Джерелом фінансування  компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги згідно підп. "а" п. 4 ч. 1 ст. ст. 89, 91 Бюджетного кодексу України визначено видатки місцевих бюджетів.

Розмір компенсації відповідно до статті 13 Закону України “Про соціальні послуги” обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

 

ІІI. Мета і основні завдання Програми

 

Мета цієї Програми полягає у врахуванні  індивідуальних життєвих проблем людини, що потрапила у складні життєві обставини і потребує  надання їй соціальних послуг, які забезпечать безпеку та якість її життя.

 

Основними завданнями Програми є:

1). реалізація державної політики у сфері соціального обслуговування громадян, які потребують постійного стороннього догляду;

2). виділення коштів з бюджету Розівської територіальної громади на компенсацію фізичним особам, за надання громадянам, які потребують особливої уваги та підтримки, соціальних послуг.

 

IV. Напрями виконання Програми

 

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту громадян.

 

V. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Розівської територіальної громади в межах обсягу видатків передбачених на відповідний рік. Головним розпорядником коштів є Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області.

Фінансування Програми відповідно до розрахунку обсягів видатків компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2021-2023 роки та орієнтованої кількості одержувачів компенсаційних виплат щодо надання соціальних послуг особам, які потребують постійної сторонньої допомоги у Розівському районі Запорізької області (додаток 1, додаток 2) здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету у межах обсягів асигнувань передбачених в бюджеті Розівської територіальної громади на відповідний бюджетний рік.

 

 

VI. Організація управління та контролю за ходом виконання

Програми

 

Контроль за виконанням Програми покладається на постійні комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, законності, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики та економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

 

VII. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми забезпечить покращення якості життя осіб, які потребують соціальних послуг, сприятиме посиленню соціальної захищеності осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, громадян похилого віку,  невиліковно хворих, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися та врегулює проблемні питання, що виникають у фізичних осіб, які надають соціальні послуги.

 

 

VIII. Перелік заходів Програми

 

 

 

№ п/п

 

Зміст заходу

 

Відповідальні  

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування   з

бюджету Розівської селищної територіальної громади

(тис.грн)

2021

2022

2023

Разом

1.1

 

 

Забезпечити виплату  компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі згідно Постанови КМУ від 23.09.2020 №859

 

Відділ соціального захисту населення селищної ради

 

2021-2023

 

 

510,000

 

557,430

 

602,582

 

1670,012

1.2

Забезпечити виплату  нарахованої компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги згідно Постанови КМУ від 29.04.2004 р. №558

 

Відділ соціального захисту населення селищної ради

2021-2022

 

39,461

42,479

0

81,94

 

Всього

 

2021-2023

 

549,461

599,909

602,582

1751,952

      

 Секретар селищної ради                                                                                                                                   Наталя БРИЦЬКА

 

 

Додаток 1

 

до Програми компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на  2021-2023  роки

 

Розрахунок виплати компенсації фізичним особам,

які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

 

Розмір компенсації відповідно до ст. 13 Закону України “Про соціальні послуги” обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Прожитковий мінімум (загальний показник) на 01.01.2021 р. – 2189 грн.

Компенсація призначається по догляду за:

1) особами з інвалідністю I групи

2)  дітьми з інвалідністю

3) громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

4) невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

5) дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги.

Орієнтовна кількість громадян, по догляду  за якими можуть оформити компенсаційні виплати:

1) 15 осіб

2) 10 осіб

3) 10 осіб

4) 43 особи

5) 2 особи

Всього 85 осіб.

Розмір компенсації (з урахуванням доходів отримувача допомоги та його сім’ї) за надання соціальних послуг може бути призначений   від 1 до 2189 грн на одну особу (у 2021 році).

Тому, з урахуванням прожиткового мінімуму, потенційної кількості отримувачів компенсації та її середньомісячного розміру необхідні орієнтовні обсяги фінансування:

I). з урахуванням  прожиткового мінімуму у 2021 році – 2189 грн

85*500 грн*12 місяців=510 000 грн (на рік);

II). з урахуванням підвищенням прожиткового мінімуму у 2022 році на 204 грн (на 9,3 %), який становитиме  2393 грн:

1). 510 000 грн * 9,3% = 47 430 грн

2). 510 000 грн + 47 430 грн = 557 430 грн

III). з урахуванням  підвищення прожиткового мінімуму у 2023 році на 196 грн  (на 8,1 % відносно попереднього 2022 року), який становитиме  2589 грн:  

1). 557 430 грн * 8,1% = 45 152 грн

2). 557 430 грн + 45 152 грн = 602 582 грн

 

 

Секретар селищної ради                                                          Наталя БРИЦЬКА

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

до Програми компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на  2021-2023  роки

 

Розрахунок виплати компенсації фізичним особам,

які надають соціальні послуги

 

Виплату призначеної щомісячної компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги згідно Постанови КМУ від 29.04.2004 р. №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації  фізичним особам, які надають соціальні послуги» подовжено до 31 грудня 2022 року.

Компенсація призначена виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

15% фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи;

10% фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю;

7%  фізичним особам, які надають соціальні послуги, особам з інвалідністю IІІ групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

Компенсація фізичним особам, які досягли пенсійного віку та особам з інвалідністю, що надають соціальні послуги, призначена у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Кількість осіб, які отримують щомісячну компенсацію за надання соціальних послуг:

Категорія осіб, які надають соціальні послуги

15% прожиткового мінімуму

10% прожиткового мінімуму

7% прожиткового мінімуму

1

2

3

4

Особи працездатного віку

3 осіб

4 особи

0

Особи, які втратили працездатність

2 осіб

4 особи

0

 

Виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні  здійснюються з урахуванням зміни прожиткового мінімуму з 1 січня, 1 липня, 1 грудня. Орієнтовна розрахункова сума:

на 2021 рік  39460,78 грн (в т.ч. поштового збору 550,73 грн);

на 2022 рік 42479,05 грн (в т.ч. поштового збору 592,85 грн).

 

 

 

Секретар селищної ради                                                           Наталя БРИЦЬКА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь