Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

Програма з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, ґендерної політики та протидії торгівлі людьми на території Розівської селищної ради на 2021-2023 роки

Дата: 05.01.2022 15:25
Кількість переглядів: 404

Зміни від 24 грудня 2021 року

                                                                          

Фото без опису

УКРАЇНА

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Третя позачергова сесія  

восьмого скликання

РIШЕННЯ

 

  •  

 

 

24.12.2020

 

смт  Розівка

                               

                                № 11

 

Про затвердження «Програми з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, ґендерної політики та протидії торгівлі людьми на території Розівської селищної ради на 2021-2023 роки»

 

Керуючись ч. 1 п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до Законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми», з метою організації повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, створення правових і соціальних умов для належного розвитку сім'ї, підвищення ролі сім'ї як основи суспільства, удосконалення роботи щодо попередження насильства в сім'ї, утвердження в суспільстві ґендерного паритету та вжиття заходів з протидії торгівлі людьми, Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити «Програму з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, ґендерної політики та протидії торгівлі людьми на території Розівської селищної ради на 2021-2023 роки» (далі - Програма), що додається.

 

2. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених в бюджеті  Розівської селищної територіальної громади для забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, що додається.

 

3. Передбачати асигнування на реалізацію Програми, виходячи із загального обсягу видатків, передбачених на відповідний рік.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, законності, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики та економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

Селищний голова

Світлана НЕСТЕРЕНКО

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення селищної ради

24.12.2020 №11

 

Програма

з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної,  ґендерної політики та протидії торгівлі людьми на території Розівської селищної ради

на 2021-2023 роки

 

I. Загальні положення

 

Програма з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, ґендерної політики та протидії торгівлі людьми на території Розівської селищної ради  на 2021-2023 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Закону України «Про протидію торгівлі людьми».

Актуальність розроблення та прийняття цієї Комплексної програми зумовлено необхідністю впровадження державної політики щодо створення оптимальних умов для оздоровлення та відпочинку дітей, встановлення ґендерного паритету у суспільстві, забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі.

 

ІІ. Мета і основні завдання Програми

 

1. Метою Програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, створення правових і соціальних умов для належного розвитку сім’ї, підвищення ролі сім’ї як основи суспільства, утвердження в суспільстві ґендерного паритету та реалізація заходів, що сприяють викоріненню передумов торгівлі людьми, зокрема щодо попередження насильства в сім'ї та дискримінації за ознакою статі.

2.   Основними завданнями Програми є:

  1.  у сфері оздоровлення та відпочинку дітей:

реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;

виділення коштів з бюджету Розівської селищної територіальної громади на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

збільшення кількості дітей, охоплених послугами оздоровлення, протягом року;

  1.  у сфері підтримки інституту сім'ї та ґендерного паритету:

формування у свідомості людей розуміння важливості ролі сім'ї у житті суспільства, підвищення престижу сім’ї та посилення сімейних орієнтацій населення;

формування у населення культури планування сім'ї, народження бажаної кількості дітей з урахуванням сучасного розвитку медицини, налагодження ефективної системи підготовки молоді до сімейного життя, пропагування авторитету шлюбу;

сприяння поширенню сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика дитячої бездоглядності, жебракування, запобігання правопорушенням;

створення умов для поєднання жінками і чоловіками професійних і сімейних обов'язків;

здійснення просвітницької діяльності з питань ґендерної рівності, формування ґендерної культури та усунення ґендерних стереотипів у суспільстві;

  1. у сфері протидії торгівлі людьми, ґендерно-зумовленого та домашнього насильства:

підвищення рівня правової культури населення та поінформованості щодо протидії торгівлі людьми шляхом проведення широкомасштабної інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи;

підвищення професійної компетенції персоналу державних органів у сфері протидії торгівлі людьми;

надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми; запобігання домашньому насильству;

ефективне реагування на факти домашнього насильства через впровадження механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству;

надання допомоги та захисту постраждалим особам; підвищення рівня правової культури населення та поінформованості про проблему насильства;

створення дієвої системи надання допомоги потерпілим від насильства в сім’ї;

запровадження системи ефективного реагування на факти ґендерної дискримінації.

 

ІІІ.       Напрями виконання Програми

 

Реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

Реалізація державної сімейної та ґендерної політики.

Реалізація державної політики у сфері протидії торгівлі людьми та домашньому насильству.

 

IV. Фінансове забезпечення Програми

 

1.Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади в межах обсягу видатків передбачених на відповідний рік на відповідну галузь, та інших джерел, не заборонених законодавством. Орієнтовані обсяги та джерела фінансування наведені у розділі VII  «Перелік заходів Програми».

 

2. Головним розпорядником коштів є Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області та виконавцями Програми є комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області, виконавчий комітет Розівської селищної ради.

 

V. Організація управління та контролю за ходом виконання

Програми

 

Контроль за виконанням Програми покладається на постійні комісії селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, законності, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики та економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

VI. Очікувані результати виконання Програми

 

У сфері оздоровлення та відпочинку дітей під час виконання Програми:

щороку збільшувати кількість дітей, які отримують послуги з оздоровлення та відпочинку, особливо дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, за рахунок усіх джерел фінансування не заборонених законодавством України;

залучення коштів місцевих бюджетів на фінансування підготовки та проведення організованого відпочинку дітей у пришкільних таборах з денним перебуванням дітей, у мовних таборах та центрах дозвілля, для перевезення дітей до місць оздоровлення та відпочинку Запорізької області.

 

У сфері підтримки інституту сім'ї та ґендерного паритету під час виконання Програми:

забезпечити надання послуг сім’ям з питань підготовки до майбутнього батьківства;

мінімізувати асоціальні прояви у життєдіяльності сім’ї, передусім насильства, запобігання розлученням та нестабільності в стосунках;

підвищити рівень поінформованості населення з питань рівного розподілу сімейних обов’язків та відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання дитини;

забезпечити проведення інформаційних кампаній за участю засобів масової інформації, закладів культури та навчальних закладів з метою подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка;

забезпечити подальшу співпрацю з міжнародними організаціями та громадськими об’єднаннями, діяльність яких спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

У сфері протидії торгівлі людьми, ґендерно-зумовленного та домашнього насильства під час виконання Програми:

підвищити рівень поінформованості і правової культури населення з питань протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім'ї, жорсткого поводження з дітьми, формування свідомості всіх верств населення щодо нетерпимого ставлення до насильства;

посилити ефективність взаємодії органів виконавчої влади, міжнародних організацій, громадських об’єднань та інших юридичних осіб, що виконують різні функції у сфері протидії торгівлі людьми, ґендерно-зумовленного та домашнього насильства;

зменшити прояви упередженого ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі людьми, підвищити рівень довіри до органів виконавчої влади, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми;

забезпечити належний захист та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

проводити корекційні програми з особами, які вчинили насильство в сім’ї;

удосконалити механізм реагування на факти дискримінації за ознакою статі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Перелік заходів Програми

 

  1. Реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей

 

 

№ п/п

 

Зміст заходу

 

Відповідальні  

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування   з

бюджету Розівської селищної територіальної громади

(тис. грн)

2021

2022

2023

Разом

1.1

 

 

Щорічно забезпечити організацію і координацію роботи з питань підготовки та проведення оздоровлення та відпочинку дітей Розівської селищної ради в літній період

Відділ соціального захисту населення селищної ради

 

2021-2023

 

Не  потребує

фінансування

Не  потребує

фінансування

Не  потребує

фінансування

Не  потребує

фінансування

1.2

Забезпечити роботу пришкільних та мовних таборів з денним перебуванням дітей, центрів дозвілля та здійснити фінансування харчування школярів під час відпочинку у літній оздоровчий період

відділ освіти, молоді, спорту та культури, загальноосвітні навчальні заклади

 

2021-2023

 

В межах видатків передбачених на галузь

В межах видатків передбачених на галузь

В межах видатків передбачених на галузь

В межах видатків передбачених на галузь

1.3

Забезпечити роботу виїзного консультативного пункту відділу з надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді у пришкільні та мовні табори з денним перебуванням дітей, з метою надання  школярам соціально-психологічної допомоги, проведення профілактики  негативних явищ

Відділу з надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді КУ « Центр надання соціальних послуг»

2021-2023

В межах видатків передбачених на галузь

В межах видатків передбачених на галузь

В межах видатків передбачених на галузь

В межах видатків передбачених на галузь

1.4

Забезпечити послугами відпочинку та оздоровлення   дітей, які проживають на території Розівської селищної ради шляхом повної оплати вартості путівок  до   дитячих закладів оздоровлення та відпочинку України згідно Закону України ”Про оздоровлення та відпочинок дітей” (із змінами та доповненнями);  у разі потреби, забезпечити організацію перевезення організованих груп дітей до дитячих оздоровчих закладів України та у зворотному напрямку, які направляються на оздоровлення по путівкам:

1) дітей-сиріт;

2) дітей, позбавлених батьківського піклування;

3) дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

4) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройного конфлікту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройного конфлікту, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

5) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;

6) дітей, взятих на облік як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах;

7) дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей;

8) дітей з інвалідністю;

9) дітей, які перебувають на диспансерному обліку;

10) талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань,  відмінників навчання;

11) дітей дитячих творчих колективів та спортивних команд.

Відділ соціального захисту населення селищної ради

2021-2023

 

200,0

220,0

242,0

662,0

 

  1. Реалізація державної сімейної та ґендерної політики

 

№ п/п

 

Зміст заходу

 

Відповідальні виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування  з

бюджету Розівської селищної територіальної громади (тис. грн)

2021

2022

2023

Разом

2.1

Взяти участь у проведенні обласного  заходу - Дня сімї, Дня  матері, Дня батька (за запрошенням)

Відділу з надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді КУ « Центр надання соціальних послуг»

2021-2023

 

В межах видатків передбачених на галузь

В межах видатків передбачених на галузь

В межах видатків передбачених на галузь

В межах видатків передбачених на галузь

2.2

Забезпечити проведення  заходів  для  дітей з нагоди Дня святого Миколая, Міжнародного дня захисту дітей та Дня знань.

Відділ соціального захисту населення селищної ради, відділ освіти, молоді, спорту та культури, відділ з надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді КУ «Центр надання соціальних послуг»

2021-2023

 

22,0

24,2

26,6

72,8

2.3

Забезпечити  організацію  і  проведення   інформаційно-просвітницьких  акцій  до доціально-значущих  дат  з  метою  пропаганди  здорового  способу  життя, профілактики насильства в сім’ї,   профілактики  соціально небезпечних  хвороб,  формування  у  молоді  відповідальності  за  власне  життя.

Відділ освіти, молоді, спорту та культури, відділ з надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді КУ «Центр надання соціальних послуг»

2021-2023

 

В межах видатків передбачених на галузь

В межах видатків передбачених на галузь

В межах видатків передбачених на галузь

В межах видатків передбачених на галузь

  1. Реалізація державної політики у сфері протидії торгівлі людьми,

ґендерно-зумовленого та домашнього насильства

 

№ п/п

 

Зміст заходу

 

Відповідальні виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування   з

бюджету Розівської селищної територіальної громади (тис. грн)

2021

2022

2023

Разом

3.1

Проведення інформаційних заходів з  метою  підвищення  рівня  обізнаності населення щодо сучасних  проявів  торгівлі людьми, а також засобів і методів, що  використовуються  торгівцями  людьми.

відділ з надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді КУ «Центр надання соціальних послуг»

2021-2023

 

В межах видатків передбачених на галузь

В межах видатків передбачених на галузь

В межах видатків передбачених на галузь

В межах видатків передбачених на галузь

3.2

Забезпечити виїзди та проведення роботи з  сім’ями, в яких здійснено насильство, або є  реальна загроза його здійснення.

відділ з надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді КУ «Центр надання соціальних послуг»

2021-2023

 

В межах видатків передбачених на галузь

В межах видатків передбачених на галузь

В межах видатків передбачених на галузь

В межах видатків передбачених на галузь

3.3

Проводити Всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства» для привернення уваги до проблеми насильства в сім’ї

відділ освіти, молоді, спорту та культури, відділ з надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді КУ «Центр надання соціальних послуг»

2021-2023

 

В межах видатків передбачених на галузь

В межах видатків передбачених на галузь

В межах видатків передбачених на галузь

В межах видатків передбачених на галузь

 

 

Секретар селищної ради                                                                                                                                     Наталя БРИЦЬКА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

рішення селищної ради

24.12.2020 №

 

 

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених в бюджеті Розівської селищної територіальної громади для забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей

 

  1. Порядок визначає механізм використання коштів місцевого бюджету відповідно до переліку заходів, спрямованих на виконання завдань Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2023 роки, та встановлює єдиний підхід до підбору та направлення дітей, які проживають на території Розівської селищної ради, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на території Запорізької області.
  2. Головним розпорядником коштів, передбачених для виконання заходів Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2023 роки, є Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області.
  3. За рахунок коштів місцевого бюджету на оздоровлення та відпочинок направляються діти, які проживають на території Розівської територіальної громади, віком від 7 до 16 років (включно), наступних категорій населення:

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО;

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

діти, взяті на облік як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;

діти з багатодітних і малозабезпечених сімей;

діти з інвалідністю;

діти, які перебувають на диспансерному обліку;

талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань,  відмінників навчання;

діти дитячих творчих колективів та спортивних команд.

4. Дитина має право на забезпечення путівкою до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, придбаною за рахунок коштів місцевого бюджету, один раз на рік (крім випадків, передбачених чинним законодавством) за умови, що така путівка не надавалася їй у поточному році за рахунок державного та обласного бюджетів.

5. Путівки, придбані за рахунок коштів місцевого бюджету, надаються заявникам безоплатно. У випадку дострокового виїзду дитини з дитячого закладу оздоровлення та відпочинку сума коштів від вартості путівки, які залишилися невикористаними, не повертається.

6. У разі перевищення попиту на путівки над фактичними можливостями бюджету, комісія з питань оздоровлення та відпочинку дітей, кількісний та персональний склад якої затверджується рішенням виконавчого комітету Розівської селищної ради, визначає дітей, які мають першочергове право на отримання путівок на оздоровлення.

 На засіданні комісія розглядає заяви батьків або осіб, які їх замінюють, з відповідним пакетом документів щодо направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

При вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та відпочинку дітей враховується соціальний статус дитини і матеріальне становище сім'ї, у якій вона виховується. Протоколом затверджує списки дітей, які направляються до визначених закладів.

7. Перелік документів, необхідних для отримання путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку:

заява батька (матері) або особи, що їх замінює;

згода на обробку персональних даних заявника;

довідка про місце проживання дитини;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує право дитини на пільги згідно чинного законодавства.

8. Оформлені належним чином путівки передаються в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку при заїзді дітей на оздоровчу зміну. Дітям путівки на руки не видаються.

9. Для надання путівки одному з батьків або особам, які їх замінюють, які направляються до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з дітьми, необхідно пред'явити оригінал паспорта.

10. Зазначені у пункті 7 документи не потребують нотаріального засвідчення. Їх копії засвідчуються відповідальними працівниками відділу соціального захисту населення селищної ради за наявності оригіналів документів.

11. Перед відправленням діти, яким надається путівка для оздоровлення та відпочинок дітей проходять медичний огляд. На кожну дитину, яка направляється до дитячого закладу оздоровлення та відпочинок, оформляється медична карта. Карта заповнюється лікувально-профілактичною установою та відповідним закладом санітарно-епідеміологічного нагляду.

 

Секретар селищної ради                                                                 Наталя БРИЦЬКА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь