Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

ПРОГРАМА підтримки та розвитку вторинного рівня надання медичної допомоги населенню на території Розівської селищної ради на 2021 рік

Дата: 04.08.2021 16:15
Кількість переглядів: 359

зміни від 28 липня 2021 року                              

зміни від 01 березня 2021 року

зміни від 28 травня 2021 року

                                         

Фото без опису

УКРАЇНА

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Третя позачергова сесія

восьмого скликання

РIШЕННЯ

 

 

 

 

                24.12.2020

                смт. Розівка

                      № 22

 

 

 

 

Про  затвердження Програми підтримки та розвитку вторинного рівня надання медичної допомоги на території  Розівської селищної  ради на 2021 рік

 

Керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до п. 3 ст. 89 Бюджетного кодексу України,  враховуючи рішення Розівської селищної ради від 23.10.2020 №3 «Про прийняття майна та підприємства КНП «Розівська центральна районна лікарня» Розівської районної ради Запорізької області зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Розівського району до комунальної власності Розівської селищної об’єднаної територіальної громади в особі Розівської селищної ради», розглянувши клопотання КНП «Розівська ЦРЛ» РРР ЗО від 21.12.2020 року  № 01-19/557, Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

 

           1.Затвердити Програму підтримки та розвитку вторинного рівня надання медичної допомоги на території Розівської селищної ради на 2021 рік (далі - Програма), що додається.

 

2.Передбачити асигнування на реалізацію Програми, виходячи з загального обсягу видатків  на відповідний рік.

       

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, законності, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики, та з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

Селищний голова                                                            Світлана НЕСТЕРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення селищної ради

24.12.2020 №22

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

підтримки та розвитку вторинного рівня надання медичної допомоги населенню на території Розівської селищної ради  

на 2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Розівка

 

 

 

ПАСПОРТ

Програми підтримки та розвитку вторинного рівня надання медичної допомоги населенню на території Розівської селищної ради  на 2021 рік

 

 

1

Ініціатор розробленої програми

Розівська селищна рада  Запорізької області

 

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 

3

Нормативно-правові акти, як підстава для розроблення Програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»,  «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

4

Розробник програми

КНП «Розівська РЛ» РСР РР ЗО

5

Співрозробник програми

_____

 

6

Відповідальний виконавець програми

КНП «Розівська РЛ» РСР РР ЗО

7

 

Учасник програми

КНП «Розівська РЛ» РСР РР ЗО

7

 

Термін реалізації програми

 2021 рік

8

 

Перелік місцевих  бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

бюджет Розівської селищної територіальної громади

9

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

1661,3 тис.грн

9.1

 

кошти бюджету Розівської селищної територіальної громади

1661,3 тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Аналіз стану здоров’я населення та діяльності закладів охорони здоров’я свідчить, що демографічна ситуація  на території Розівської селищної ради характеризується поступовим зменшенням загальної чисельності населення та народжуваності із зростанням загальної смертності, негативним природнім приростом.

У структурі основних причин смертності дорослого населення перше місце посідають хвороби кровообігу; на другому місці – злоякісні новоутворення; на третьому місці – травми та отруєння і на четверте місце стабільно виходять хвороби органів травлення.

У структурі захворюваності жителів переважають хронічні неінфекційні захворювання, які в першу чергу формують структуру смертності населення району, із яких «левову частку» складають хвороби системи кровообігу і злоякісні новоутворення.

Дані хвороби формують в тому числі і структуру первинного виходу населення району на інвалідність.

Зважаючи на соціально-економічну ситуацію, інтенсифікацію міграційних процесів та фактичний стан здоров’я населення району комплексна програма буде спрямована на мобілізацію ресурсів органів місцевого самоврядування, сил закладів охорони здоров’я, громадських організацій і самого населення на покращення тих показників здоров’я, які в першу чергу формують демографічну ситуацію громади, а відтак показник здоров’я громади в цілому.

Рівень санітарної культури жителів залишається недостатнім, значна його частина має шкідливі для здоров’я звички.

Надзвичайно низьким є показник чисельності населення, яке регулярно займається фізичною культурою. Залишається бідною інфраструктура та індустрія здоров’я.

Охорона здоров’я визначається одним із пріоритетних напрямків державної політики та одним із основних факторів національної безпеки країни.

Перспективність розвитку суспільства визначається станом здоров’я людини та державними витратами на охорону здоров’я.

Здоров’я людини є головною цінністю держави, має важливе значення в житті кожної людини, надає можливість досягнути індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, є головною умовою стійкого економічного розвитку.

Ключовими проблемами охорони здоров’я населення є:

1) незадовільний стан здоров’я населення; недостатнє медикаментозне і матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я; диспропорція первинного, вторинного і третинного рівнів медичної допомоги;

2) брак сучасних медичних технологій, низький рівень інформованості про засоби збереження здоров’я та активного дозвілля; недостатня ефективність заходів щодо формування здорового способу життя;

3) недостатність фінансових ресурсів для забезпечення ефективної діяльності системи охорони здоров’я; недостатній розвиток ринку медичних послуг;

4) морально та фізично застаріле медичне обладнання.

 

Погіршення стану здоров’я зумовлене насамперед комплексом не медичних, а соціально-економічних та екологічних чинників, недосконалим способом життя населення, оскільки здоров’я населення є результатом діяльності не тільки галузі охорони здоров’я, а і інтегральним показником успішності функціонування держави, усіх її інституцій.

Одним з основних завдань органів місцевого самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування, яке залежить не лише від матеріально-технічної бази, а й від забезпеченості кваліфікованими медичними кадрами.

Необхідність розроблення Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги на території Розівської селищної ради на 2021 рік (далі-Програма) пов’язана з потребою у забезпеченні ефективного фінансування розвитку системи охорони здоров`я, вдосконалення надання вторинної медичної допомоги та невідкладної медичної допомоги населенню на території Розівської селищної ради на вторинному рівні.

            Програма визначає цілі та шляхи розвитку Комунального некомерційного підприємства «Розівська  районна лікарня» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області (далі – Підприємство).

Затвердження даної Програми дасть можливість реалізувати впровадження програмно-цільового методу фінансування та залучити додаткові кошти із бюджету Розівської селищної територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством, для вирішення проблемних питань медичної допомоги на вторинному рівні.

Прийняття Програми сприятиме поліпшенню стану здоров’я населення шляхом забезпечення своєчасної та якісної вторинної медичної допомоги, що базується на інтегрованому підході до вирішення медико-соціальних потреб як окремих громадян так і громади в цілому.

3. Мета програми

            Метою Програми є поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги з пріоритетним напрямом профілактики та лікування хронічних неінфекційних та інфекційних захворювань, найбільш значущих в соціально-економічному та медико-демографічному плані.

Необхідність розроблення зумовлена:

1) завданнями держави щодо забезпечення конституційного права кожного громадянина України на охорону здоров’я;

2) необхідністю забезпечення прозорості бюджетного процесу у галузі охорони здоров’я громади, що досягається чітко визначеними у Програмі цілями і завданнями, на досягнення яких витрачаються бюджетні кошти, підвищенням рівня контролю за результатами виконання бюджетних програм;

3)актуальністю встановлення безпосереднього зв’язку між виділенням бюджетних коштів та результатами їх використання, що досягається застосуванням програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

            Враховуючи фінансово-економічну кризу, суттєве зростання цін на лікарські засоби та медичні вироби, продукти харчування та енергоносії, питання ефективного, раціонального та гарантованого фінансування заходів щодо охорони здоров’я населення стає особливо актуальним.

            Необхідність прийняття програми також зумовлено тривожною медико-демографічною ситуацією громади, що характеризується невисоким рівнем народжуваності та зростанням рівня загальної смертності, в тому числі смертності чоловічого населення працездатного віку, демографічним старінням, зростанням загального тягаря хвороб, які формують демографічну ситуацію.

            Низький рівень матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я громади, недостатність оснащення сучасною високо-технологічною апаратурою, лабораторним обладнанням впливають на рівень діагностики та лікування захворювань, які мають значний соціальний тягар для економіки громади, зумовлюють високі показники занедбаності та несвоєчасності надання медичної допомоги, високу інвалідність  та смертність в працездатному віці.

            Все це обумовлює необхідність розробки та впровадження нових сучасних технологій в лікувально-діагностичний процес та заходів покращення матеріально – технічного стану закладів охорони здоров’я громади.

            Програма спрямована на реалізацію пріоритетів у сфері охорони здоров’я щодо профілактики хронічних неінфекційних захворювань, задоволення медичних потреб населення громади за найбільш значущими в соціально-економічному і медико-демографічному плані захворюваннями та покращення якості життя.

            Провідними шляхами реалізації заходів Програми є організаційні заходи з модернізації системи охорони здоров’я в рамках законодавства України, забезпечення комунальних закладів охорони здоров’я обладнанням, лікарськими засобами та медичними виробами, тощо.

 1. Обґрунтування шляхів та способів розв’язання проблеми

Оптимальними шляхами розв’язання проблем визначених Програмою є:

зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, а саме, оснащення структурних підрозділів закладу медичним обладнанням та інструментарієм відповідно до Примірного табеля оснащення;

удосконалення роботи шляхом проведення якісного лікування хворих в умовах стаціонару, забезпечення нагляду за хворими з хронічними захворюваннями, проведення санітарно-освітніх заходів;

забезпечення окремих категорій населення та хворих з окремими захворюваннями лікарськими засобами на пільговій основі;

забезпечення комфортних умов для перебування пацієнта у закладі, що передбачає проведення капітальних та поточних ремонтів у відділеннях лікарні з використанням енергозберігаючих заходів, забезпечення опалення структурних підрозділів, надання пацієнту сервісних послуг високої якості;

забезпечення медичних закладів лікарями;

покращення інформаційно-технологічного забезпечення структурних підрозділів закладу (сучасний інтернет-зв’язок, робота з медичною інформаційною системою та забезпечення інформаційної підтримки);

оновлення автотранспорту лікарні.

 1. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок:

1) коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади;

2) інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Необхідний обсяг фінансування Програми наведений в додатку 1 та може бути уточнений у процесі формування бюджету на відповідний рік.

Підприємство включається до мережі головного розпорядника бюджетних коштів, як одержувач та використовує кошти згідно з фінансовим планом, затвердженим відповідно до вимог.

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільного фінансування її складових.

 1. Основні завдання і заходи Програми. Очікувані результати

Основними завданнями Програми є:

1) створення системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові;

2)збереження здоров’я громадян у похилому віці, подовження активного довголіття;

3) скорочення поширеності інфекційних захворювань, в тому числі соціально значимих;

4) забезпечення медичної підтримки створення здорового і безпечного фізичного середовища у громаді;

5) модернізація галузі охорони здоров’я, в тому числі шляхом впровадження інвестицій та державно-приватного партнерства;

6) досягнення рівноправності жителів громади у питаннях охорони здоров’я.

Виконання Програми дасть можливість:

Покращити демографічну ситуацію на території Розівської селищної ради:

 1) збільшити показники середньої тривалості життя жителів Розівської селищної ради;

 2) знизити рівень малюкової смертності.

Удосконалити організаційну структуру системи медичного обслуговування:

1) розробити оптимальну для потреб громадян систему профілізації стаціонарного лікувального закладу, привести до належного стану приміщення, у яких він розташований, оновити медичне устаткування;

2) створити умови для реалізації принципу організації та координації лікарем надання пацієнтам спеціалізованої медичної допомоги;

3) забезпечити щорічне фінансування робіт по приведенню до належного стану приміщень лікувального закладу, придбання сучасного обладнання та медикаментів,здійснення видатків, які не забезпечені надходженнями за договорами з НСЗУ,а також забезпечення передбачених законом виплат для працівників підприємства;

4) забезпечити утилізацію медичних відходів;

5) забезпечити безпеку пацієнтів та медичного персоналу в частині     забезпечення пожежної безпеки.

Підвищити якість надання медичної допомоги:

1) поліпшити медичну допомогу вразливим верствам населення; забезпечити населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

2) забезпечити максимальне охоплення мешканців Розівської селищної ради профілактичними оглядами з метою раннього виявлення захворювань дорослих та дітей;

3) зниження смертності населення у працездатному віці;

4) знизити рівень смертності від захворювань органів кровообігу, в тому числі від гострого інфаркту міокарда та від інсульту;

5) знизити смертність від злоякісних новоутворень;

6) знизити показник онкозанедбаності;

7) знизити рівень захворюваності на туберкульоз;

8) зменшити первинний вихід хворих на інвалідність. 

Посилити кадровий потенціал медичної галузі:

1) підвищити ефективність використання наявних кадрових ресурсів;

2) покращити соціальну підтримку медичних працівників;

3) покращити якісний склад кадрів працівників лікувального закладу за рахунок запровадження сучасних технологій кадрової роботи (залучення молодих фахівців, конкурсний відбір кадрів, ефективні системи атестації, забезпечення професійного росту, формування резерву керівного складу);

4) поглибити співпрацю з державними медичними закладами з метою створення системи безперервного підвищення кваліфікації медичних працівників системи охорони здоров’я.

Створити цілісну систему інформаційного забезпечення системи охорони здоров’я в умовах єдиного медичного простору:

1) створити сучасну систему інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;

2) поліпшити інформаційне забезпечення закладу охорони здоров’я Розівської селищної ради.

Основні заходи Програми вказані у додатку 2.

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Реалізація заходів, передбачених Програмою, покладається на Підприємство.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснює Розівська селищна рада в особі заступника селищного голови відповідно до функціональних повноважень.

            За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної соціально-економічної ситуації та змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування заходів.

            Впродовж терміну виконання Програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до виконання основних заходів.

 

 

6

 

Додаток 1

до Програми підтримки та розвитку вторинної

медичної допомоги на території Розівської

селищної ради на 2021 рік

 

 

Ресурсне забезпечення Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги на території Розівської селищної ради на 2021 рік

 

Кошти, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

Бюджет Розівської селищної територіальної громади, тис грн

2021 рік

1661,3 тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                                                                                Наталя БРИЦЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Додаток 2

до Програми підтримки та розвитку вторинної

медичної допомоги на території Розівської

селищної ради на 2021 рік

 

 

 

Заходи Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги на території Розівської селищної ради на 2021 рік

 

№ з/п

Найменування заходів

Виконавець

Термін

виконання

 

Джерела фінансування

Орієнтовні 

 обсяги фінансування (вартість), тис грн

Очікувані результати

1

Фінансова підтримка для

 

-оплати комунальних послуг та енергоносіїв (придбання твердого палива, оплата електроенергії, водопостачання, вивозу РПВ,ТПВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНП «Розівська РЛ» РСР РР ЗО

2021 рік

Бюджет Розівської селищної територіальної громади

833,0

Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів і громадян у лікувальних закладах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

- забезпечення структурних підрозділів медикаментами , перев’язувальним матеріалом, виробами медичного призначення та інше, що фінансується згідно статті витрат «Медикаменти та перев’язувальні матеріали», в т.ч.:

 • лікарські засоби для надання невідкладної допомоги;
 • витратні матеріали та вироби медичного призначення, в т.ч. протипролежневі матраци
 • пристосування для ентерального харчування
 • засоби для перміщення та підняття хворих
 • дезінфекційні засоби

 

КНП «Розівська РЛ» РСР РР ЗО

2021 рік

Бюджет Розівської селищної територіальної громади

356,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0

 

 

 

 

22,0

 

 

36,0

Забезпечення своєчасного надання населенню медичної допомоги

3

Оснащення структурних підрозділів медичним обладнанням та інвентарем відповідно до табеля оснащення:

 • гематологічний аналізатор
 • подушка киснева

 

КНП «Розівська РЛ» РСР РР ЗО

2021 рік

Бюджет Розівської селищної територіальної громади

46,0

Створення умов для своєчасного надання медичної допомоги та покращення діяльності лікувального закладу

4

Забезпечення харчування хворих, що лікуються в стаціонарних відділеннях

КНП «Розівська РЛ» РСР РР ЗО

2021 рік

Бюджет Розівської селищної територіальної громади

37,6

Забезпечення функціонування медичного закладу

5

Підвищення професійної підготовки медичних працівників (курси підвищення кваліфікації,)

КНП «Розівська РЛ» РСР РР ЗО

2021 рік

Бюджет Розівської селищної територіальної громади

56,2

Забезпечення населення кваліфікованим лікуванням та консультуванням

6

Оплата послуг (крім комунальних), оплата послуг телефонного зв?язку, інтернет-послуг, охоронні послуги, повірка та атестація у сфері метрології, послуг з поточного ремонту, технічного обслуговування

КНП «Розівська РЛ» РСР РР ЗО

2021 рік

Бюджет Розівської селищної територіальної громади

137,8

Забезпечення функціонування медичного закладу

7

Навчання з питань охорони та безпеки праці, електробезпеки

КНП «Розівська РЛ» РСР РР ЗО

2021 рік

Бюджет Розівської селищної територіальної громади

2,5

Забезпечення функціонування медичного закладу

8

Відшкодування витрат на пільгову пенсію

КНП «Розівська РЛ» РСР РР ЗО

2021 рік

Бюджет Розівської селищної територіальної громади

36,6

Забезпечення сталого фінансування обов’язкових виплат

9

Відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення

КНП «Розівська РЛ» РСР РР ЗО

2021 рік

Бюджет Розівської селищної територіальної громади

15,9

Забезпечення своєчасного надання населенню медичної допомоги

10

Оплата екологічного та земельного податків

КНП «Розівська РЛ» РСР РР ЗО

2021 рік

Бюджет Розівської селищної територіальної громади

7,2

Забезпечення сталого фінансування обов’язкових виплат

11

Придбання господарчих та канцелярських товарів,паливно-мастильних матеріалів, талонів на пальне

КНП «Розівська РЛ» РСР РР ЗО

2021 рік

Бюджет Розівської селищної територіальної громади

72,3

Забезпечення функціонування медичного закладу

12

Оплата праці з нарахуваннями на заробітну плату

КНП «Розівська РЛ» РСР РР ЗО

2021 рік

Бюджет Розівської селищної територіальної громади

60,0

Забезпечення виплати заробітної плати

 

Разом:

 

 

 

1661,3

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                      Наталя БРИЦЬКА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь