Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

Програма розвитку охорони здоров'я для надання первинної медичної допомоги населенню та підтримки КНП «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020-2022 роки

Дата: 05.01.2022 16:25
Кількість переглядів: 1420

зміни від 28 січня 2022 року

зміни від 24 грудня 2021 року

зміни від 29 жовтня 2021 року

зміни від 24 вересня 2021 року

зміни від 28 травня 2021 року

зміни від 2 лютого 2021 року

зміни від 24 грудня 2020 року

зміни від 5 грудня 2020 року

зміни від 10 вересня 2020 року

зміни від 10 квітня 2020 року

зміни від 27 березня 2020 року

зміни від 21 лютого 2020 року

 

 

                                              Фото без опису                                           
УКРАЇНА
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ   

дев'ята позачергова сесія
сьомого скликання

РIШЕННЯ
        
21.02.2020    смт Розівка                              №2
        
Про затвердження Програми розвитку охорони здоров'я для надання первинної медичної допомоги населенню та підтримки КНП «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020-2022 роки

    Керуючись ст.  26, п. 3) ч. б) ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 3) ст. 89 Бюджетного кодексу України,  розглянувши клопотання КНП «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області від 27.01.2020  № 01-20/94, Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області
ВИРІШИЛА:

           1.Затвердити Програми розвитку охорони здоров'я для надання первинної медичної допомоги населенню та підтримки КНП «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020-2022 роки, що додається.

2.  Передбачити  асигнування на реалізацію Програми, виходячи з загального обсягу видатків  на відповідний рік.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії селищної ради з питань соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту та з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі.

Селищний голова                                                            Світлана НЕСТЕРЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сесії Розівської селищної ради  

Розівського району Запорізької області

21 лютого 2020 року  № 2

  

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

розвитку охорони здоров’я  для надання первинної медичної допомоги населенню та підтримки КНП «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги»

на 2020-2022 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 рік

смт Розівка

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Здоров’я людини є головною цінністю населення, має важливе значення в житті кожної людини, надає можливість досягнути індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, головна умова стійкого економічного розвитку.

Програма розвитку охорони здоров’я  для надання первинної медичної допомоги населенню та підтримки КНП «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020-2022 роки  розроблена відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів, а саме:

 -  Конституції України;

- Закону України «Основи законодавства України про охорону         здоров я»;

- Закону України  «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»;

-   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-  Указу Президента України «Про стратегію сталого розвитку «Україна - 2020» ( від 12.01.2015 № 5/2015);

- Розпорядження Кабінету Міністрів від 31.10. 2011 № 1164-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної Програми «Здоровя 2020: Український вимір»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1002-р       «Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров’я».

Пріоритетним напрямком діяльності комунального некомерційного підприємства «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області є розвиток первинної медико-санітарної допомоги шляхом  наближення її до кожного мешканця території, що обслуговується закладом.

У Програмі визначено мету та основні завдання розвитку охорони здоров’я  для надання первинної медичної допомоги населенню та підтримки КНП «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі – КНП «Розівський центр ПМСД»), розроблені основні завдання та заходи, вирішення яких сприятиме наданню кваліфікованої,  якісної,  ефективної, доступної первинної медичної допомоги мешканцям  населених пунктів, що входять до зони обслуговування Центру ПМСД.

 

2. ПРОБЛЕМИ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

 Програма розвитку охорони здоров’я  для надання первинної медичної допомоги населенню та підтримки КНП «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020-2022 роки розроблена з метою подальшого розвитку  та подальшого функціонування сімейної медицини, її профілактичної спрямованості шляхом формування, збереження і зміцнення здоров’я населення,  попередження  захворювань, збільшення тривалості життя, активного заохочення  населення   до здорового способу життя.

Програма передбачає цільове першочергове фінансування заходів, які мають вплив на вирішення найважливіших проблем розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в умовах медичної реформи.

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ

Розроблення Програми зумовлено необхідністю поліпшення стану здоров’я населення району шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої  первинної медико-санітарної допомоги, орієнтованої на інтегрований  підхід   до рішення медико-санітарних потреб окремих громадян, родин, та населення в   цілому.

 Погіршення стану здоров’я населення, високі показники смертності осіб працездатного віку, зменшення середньої тривалості життя, нерівність у доступності медичної допомоги призводить до об’єктивного збільшення потреби у ефективній  медичній допомозі.

 

4. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Метою прийняття та реалізації  Програми є: зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення тривалості та якості життя, покращення якості та ефективності надання первинної медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактику захворювань, покращення медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення, поліпшення демографічної ситуації, якісного диспансерного спостереження.

Основними завданнями програми є: пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги, укріплення та оновлення матеріально-технічної бази як амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, так і фельдшерських пунктів, поліпшення забезпечення кваліфікованими медичними кадрами, забезпечення матеріальної мотивації праці медичних працівників, належне фінансування відповідно до потреб первинної ланки.

 

5.  ШЛЯХИ  ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Оптимальними шляхами розв’язання проблем, визначених Програмою є:

- забезпечення доступності первинної медичної допомоги сільським жителям;

- зміцнення матеріально-технічної бази, в т.ч. проведення поточних ремонтів в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини та на фельдшерських пунктах;

- оснащення структурних підрозділів закладу медичним обладнанням та інструментарієм відповідно до табеля оснащення;

- забезпечення амбулаторії  загальної практики - сімейної медицини  автотранспортом (легкові автомобілі) та їх ремонтів;

-  постійна  праця  в напрямку  кадрового забезпечення;

- удосконалення системи профілактичних заходів, забезпечення  проведення якісних профілактичних оглядів населення;

- покращення фінансового забезпечення;

- запровадження нової моделі фінансування;

- покращення забезпечення пільгових категорій населення  лікарськими засобами;

- покращення інформаційно-технологічного забезпечення структурних підрозділів закладу;

- запровадження  місцевих  стимулів  та виплат для медичних працівників;

- інформування  громадськості  про успіхи в системі охорони здоров’я.

 

6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок бюджетів Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області, Вишнюватської сільської ради Розівського району Запорізької області  та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються КНП «Розівський центр ПМСД» на виконання запланованих заходів Програми  згідно додатку «Завдання і заходи Районної програми розвитку охорони здоров’я  для надання первинної медичної допомоги населенню та підтримки КНП «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020-2022 роки.

 

7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Виконання Програми дасть змогу:

- підвищити ефективність надання первинної медико-санітарної допомоги та сприяти подоланню несприятливих демографічних тенденцій, що позначиться на зниженні показника захворюваності та інвалідизації населення;

- покращити  забезпечення амбулаторії загальної практики - сімейної медицини та фельдшерських пунктів медичним обладнанням, інструментарієм, санітарним автотранспортом згідно табеля оснащення;

- поліпшити якість амбулаторного лікування пільгових категорій населення, забезпечивши їх лікарськими засобами  на пільгових умовах;

- сформувати систему доступних та високоякісних медичних послуг на засадах сімейної медицини, що забезпечить зменшення потреби населення у дорогих видах медичної допомоги;

- покращити ранню діагностику захворювань серцево-судинної системи, онкології в загальному на 20%, що знизить показники смертності і інвалідності від даної патології на 3-5%;

- забезпечити організацію та координацію лікарем загальної практики –сімейним лікарем надання пацієнтам спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги, направлення населення на консультацію до вузьких спеціалістів вторинного та третинного рівнів, направлення на стаціонарне лікування;

- поліпшити своєчасне надання невідкладної медичної допомоги на рівні АЗПСМ;

-  забезпечити своєчасну вакцинацію  дитячого та дорослого населення  специфічними засобами імунопрофілактики;

        -  поліпшити стан здоров’я населення;

        -  подовжити активне довголіття;

        -  сформувати навички здорового способу життя.

 

При даних умовах  впровадження медичного  реформування, в т.ч. системи фінансування охорони  здоров’я,  відбувається  перехід від фінансування постатейних кошторисів бюджетних установ, розрахованих відповідно до їх існуючої  інфраструктури, до оплати за результат, тобто за надання медичної допомоги приписному населенню.

Таким чином, запроваджено принцип «гроші ходять за пацієнтом», а не за інфраструктурою закладів охорони здоровя та іншими надавачами послуг, що, в свою чергу, створить всі умови для повноцінного розвитку КНП «Розівський центр ПМСД».

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 «Розівський центр ПМСД» РРР ЗО

7. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

Програми розвитку охорони здоров’я  для надання первинної медичної допомоги населенню та підтримки КНП «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020-2022 роки

з/п

Найменування завдань та заходів

Термін

виконання

(роки)

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.  грн.

Очікуваний результат

Загальний обсяг

За роками виконання

 

 

2020

2021

2022

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Поліпшення забезпечення закладів охорони здоров’я району, розвиток інституту сімейних лікарів

1.1

Забезпечення належних умов для роботи (приміщення, оснащення, медикаментозне забезпечення, транспорт) медичних працівників в амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини, фельдшерських пунктах.

При працевлаштуванні - постійно

КНП «Розівський центр ПМСД»

Не потребує додаткового фінансування

-

-

-

-

Сприяння закріпленню медичних кадрів у сільській місцевості

1.2

Надання житла медичним працівникам, що направлені на роботу у сільську місцевість

У разі потреби

Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області

Бюджет селищної ради

-

-

-

-

Вирішення питання забезпечення кадрами у сільській місцевості

Разом по п. 1

-

-

-

-

 

2. Забезпечення сталого функціонування закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу:

2.1.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв,

в т.ч.:

2020-2022

Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області

 

Бюджет селищної ради

183,618

 

в т.ч.:

183,618

 

в т.ч.:

-

-

Забезпечення умов для надання медичної допомоги в закладах охорони здоров'я у відповідності до санітарних вимог

2.1.1

Оплата водопостачання та водовідведення

(КЕКВ 2272)

2,694

2,694

-

-

2.1.2

Оплата електроенергії

(КЕКВ 2273)

 

26,924

26,924

-

-

2.1.3

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275)

 

154,00

154,00

-

-

2.2.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв,

в т.ч.:

2020-2022

Вишнюватська сільська рада

Бюджет Вишнюватської сільської ради

26,0

 

в т.ч.:

26,0

 

в т.ч.:

-

-

2.2.1.

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275)

26,0

26,0

-

-

Разом по п. 2

209,618

209,618

-

-

 

3. Організація та надання  якісної медичної допомоги хворим інфекційного профілю

3.1.

Створення умов для надання якісної медичної допомоги хворим інфекційного профілю на базі КНП «Пологівська БЛІЛ» шляхом госпіталізації в інфекційне відділення, забезпечення проведення заходів з госпіталізації хворих інфекційного профілю

2020-2022

КНП «Розівський центр ПМСД»

Не потребує фінансування

-

-

-

-

Покращення надання медичних послуг з госпіталізації та лікування хворим інфекційного профілю

 

3.2

Укладання договорів на надання якісної медичної допомоги хворим інфекційного профілю

2020-2022

Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області, КНП «Розівський центр ПМСД»

Не потребує фінансування

-

-

-

-

 

3.3

Відшкодування вартості надання якісної медичної допомоги хворим інфекційного профілю в стаціонарному відділенні (інфекційному) шляхом надання іншої субвенції з селищного бюджету на підставі розрахунків вартості утримання одного ліжко-дня КНП «Пологівська БЛІЛ» та актів звірки осіб, які отримали медичну допомогу

 

2020-2022

Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області, КНП «Розівський центр ПМСД»

Бюджет селищної ради

26,425

26,425

-

-

Забезпечення оплати лікування хворих інфекційного профілю у спеціалізованих відділеннях закладів вторинного рівня

 

Бюджет Вишнюватської сільської ради

6,0

6,0

 

 

 

3.4

Придбання поживного середовища для проведення дослідження на дифтерію

2020-2022

Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області, КНП «Розівський центр ПМСД»

 

Бюджет селищної ради

5,0

5,0

-

-

Визначення та проведення досліджень на дифтерію ангіозних хворих

 

Разом по п. 3

37,425

37,425

-

-

 

 

4. Надання медичної допомоги окремим групам населення, що мають право на пільгове забезпечення лікарськими засобами

 

4.1

Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску ЛЗ за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань

2020-2022

Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області, КНП «Розівський центр ПМСД»

Бюджет селищної ради

30,0

30,0

-

-

Забезпечення пільгових категорій населення  лікарськими засобами

 

Бюджет Вишнюватської сільської ради

5,0

5,0

 

 

 

Разом по п. 4

35,0

35,0

-

-

 

 

5. Закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення

 

5.1

Придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення

2020-2022

Вишнюватська сільська  рада Розівського району Запорізької області, КНП «Розівський центр ПМСД»

Бюджет Вишнюватської сільської ради

8,0

8,0

-

-

Забезпечення закладів охорони здоров'я лікарськими засобами та виробами медичного призначення

 

Разом по п. 5

8,0

8,0

-

-

 

 

6. Виплати медичним працівникам закладів охорони здоров'я, що надають ПМД населенню

 

6.1.

Забезпечення виплат працівникам закладів охорони здоров'я, в яких надається первинна медична допомога населенню

 

2020-2022

Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області, КНП «Розівський центр ПМСД»

Бюджет селищної ради

474,775

474,775

-

-

Забезпечення виплат медичним працівникам закладів ПМД

 

Вишнюватсь-кої сільської ради

77,289

77,289

 

 

 

Разом по п. 6

552,064

552,064

-

-

 

 

ВСЬОГО для реалізації Програми:

842,107

842,107

-

-

 

 

                                       

 

 

 

 

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих

органів селищної ради                                                                                                                                           Олена ТИСЛИЦЬКА

 

        Додаток 1  до рішення селищної ради  21 лютого 2020 року №2
  Детальний перелік категорій осіб, що мають право на пільгове забезпечення лікарськими засобами (до п. 4 розділу 7 Програми)
  ПЕРЕЛІК
груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах
Кількість населення, що потребує відпуску медикаментів  безкоштовно і на пільгових умовах
  Групи населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно:  
  1)Незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу їх сім"ї  
1 Діти віком до 3-х років: 166
2 Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 14
3 особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорій 1 та 2 відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 9
4 неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорій 1 та 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”  
5 дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннями вагітності, а також жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (засоби контрацепції - гормональні препарати)  
6 пенсіонери, які отримують пенсію за віком або у зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії  
7 особи з інвалідністю, які отримують пенсію за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії, відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;  
8 особи з інвалідністю та особи, які отримують державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії, відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”; 125
9 діти з інвалідністю відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” 26
10 ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації відповідно до Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”; 5
  2)якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу:  
1 діти з багатодітних сімей  212
2 особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 3 9
3 учасники війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; 46
4 жертви нацистських переслідувань відповідно до Закону України “Про жертви нацистських переслідувань  
5 дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, відповідно до Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”  
6 особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, відповідно до Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”;  
7 неповнолітні діти померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  
8 особи, які працювали з моменту аварії на Чорнобильській АЕС до 1 липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями.  
  Групи населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості:  
1 діти віком від трьох до шести років     226
2 особи з інвалідністю I і II груп відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні 39
3 депортовані особи, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю, відповідно до Закону України “Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою”  
4 реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами, відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”  
5 почесні донори України відповідно до Закону України “Про донорство крові та її компонентів” і громадяни України, нагороджені нагрудним знаком “Почесний донор СРСР”, відповідно до постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 р. № 240/95-ВР “Про введення в дію Закону України “Про донорство крові та її компонентів” 2
  ПЕРЕЛІК
категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно
 
  Гематологічні:     2
  Діабет нецукровий:     2
  Ревматизм:     3
  Ревматоїдний артрит:     3
  Пухирчатка:      
  Системний гострий вовчак:      
  Шкірні захворювання:      
  Сіфіліс, лепра:      
  Лепра      
  Аддісонова хвороба:      
  Гепатоцереб. дістрофія:      
  Фенілкетонурія:      
  Шизофренія:      
  Епілепсія:     4
  Стан після операції п протезування  клапанів серця:     6
  Гостра перемежна  порфірія:      
  Муковисцидос :      
  Тяжкі форми бруцельозу:      
  Дизентерія      
  Гіпофізарний нанізм      
  Стан після  пересадки органів і тканин:     1
  Бронхіальна астма:     26
  Хвороба Бехтерєва:      
  Міостенія:      
  Міопатія:      
  Мозочкова атаксія Марі:      
  Хвороба Паркенсона:     4
  Інфаркт міокарда (перші шість місяців):     2
  Дитячий  церебральний параліч:     4
  СПІД та ВІЧ - інфекція:     3
  Післяопер. гіпотиреоз,у т.ч. природу раку щитовидної залози:       7
  Гіпопаратиреоз:      
  Вроджена дисфункція кори наднирників.:      
         
  Разом     946
  Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради  Олена ТИСЛИЦЬКА

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку охорони здоров’я  для надання первинної медичної допомоги населенню та підтримки КНП «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020-2022 роки 

 

Назва  Програми:    Програма  розвитку охорони здоров’я  для надання первинної медичної допомоги населенню та підтримки КНП «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020-2022 роки  (далі – Програма).  

 

 1. Ініціатор розроблення Програми: комунальне некомерційне підприємство «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області.

 

2. Важливість розроблення Програми виникла впродовж  впровадження медичної реформи в Україні з метою вдосконалення надання первинної медичної допомоги населенню, в першу чергу, у сільській місцевості, а також з метою забезпечення ефективного розвитку системи охорони здоров’я  на території, що входить до зони обслуговування КНП «Розівський центр ПМСД».

 

3. Розробник Програми: комунальне некомерційне підприємство «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області. 

 

4. Виконавець Програми: Розівська селищна Розівського району Запорізької області, Вишнюватська сільська рада Розівського району Запорізької області, комунальне некомерційне підприємство «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області. 

 

 5. Термін реалізації Програми:   2020-2022 роки.

 

 6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми:   

 

ВСЬОГО

842,107 тис. грн..

у тому числі:

 

 

кошти за рахунок Розівської селищної ради

 

кошти за рахунок Вишнюватської сільської ради

 

719,818 тис. грн..

 

 

 

122,289 тис. грн..

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь