Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

БЮДЖЕТ Розівської селищної ТГ на 2021 рік

Дата: 30.04.2021 11:09
Кількість переглядів: 490

Фото без опису

УКРАЇНА

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Третя позачергова сесія  

восьмого скликання

РIШЕННЯ

24.12.2020                                                              смт Розівка                                              №24

 

 Про бюджет Розівської селищної

 територіальної громади на 2021 рік

        

Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2021 рік:

           доходи  бюджету селищної територіальної громади у сумі 84 733 136 гривень, у тому числі  доходи загального фонду бюджету – 83 783 078 гривень та доходи спеціального фонду бюджету  - 950 058 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

          видатки бюджету селищної територіальної громади у сумі 84 733 136 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету –          83 213 078 гривень та видатки спеціального фонду бюджету  - 1 520 058 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету селищної територіальної громади у сумі 570 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету селищної територіальної громади у сумі 570 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету селищної територіальної громади у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,12 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету селищної територіальної громади у розмірі           100 000 гривень, що становить 0,12 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Відповідно до п. 10 ст. 23 Бюджетного кодексу України делегувати виконавчому комітету Розівської селищної ради повноваження у період між сесіями збільшувати  (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин бюджету селищної територіальної громади в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, обласного бюджету та інших місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів згідно з рішенням виконавчого комітету з наступним внесенням змін до цього рішення.

Відповідно до частин 8,10 статті 23, частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України рішення виконавчого комітету, зазначені в абзаці другому цього пункту, погоджується постійною комісією селищної ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку, крім рішень виконавчого комітету щодо розподілу (перерозподілу) субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

 

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

 5. Затвердити розподіл витрат бюджету селищної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі  9 005 912 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

  6. Установити, що у загальному фонді бюджету селищної територіальної громади на 2021 рік:

 

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок

бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

 

 7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади на 2021 рік:

 

    у частині доходів є надходження, визначені   в ст. 691 Бюджетного кодексу України;

    у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду бюджету селищної   територіальної громади до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

   у частині кредитування є надходження, визначені в пункті 10 статті 691 Бюджетного кодексу України.

 

 8. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету селищної територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншими фінансовими установами за кредитами, отриманими громадянами  на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу.

 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Розівської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету селищної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

10. Головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади  Розівської селищної ради забезпечити:

 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

 3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

   здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

   оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

 4) взяття бюджетних зобов’язань  відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;

5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;

6) затвердження обґрунтованих лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

11. Відповідно до частин 7, 8 і 10 статті 23 Бюджетного кодексу України:

1) делегувати селищному голові у період між сесіями селищної ради  у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету;

2) делегувати виконавчому комітету Розівської селищної ради у період між сесіями селищної ради у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті 108  Кодексу), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету),  згідно з рішенням виконавчого комітету Розівської селищної ради, погодженим з постійною комісією селищної ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку з наступним внесенням змін до цього рішення.

 

12. Відповідно до ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування  в Україні”, ст. 18 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та              ст. 101 Бюджетного кодексу України делегувати повноваження селищному голові в процесі виконання бюджету селищної територіальної громади укладати договори щодо умов надання субвенцій з бюджету селищної територіальної громади та отримання їх з інших бюджетів.

 

 13. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

14. Розівській селищній раді забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.

 15. Додатки № 1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

 

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку відповідно до частини 1 статті 114 Бюджетного кодексу України.

 

Селищний голова                                                        Світлана НЕСТЕРЕНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь