Розівська селищна рада (офіційний веб-сайт)
Пологівський район Запорізька область

ПРОГРАМА з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги, в КНП «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021-2023 роки

Дата: 19.07.2021 15:00
Кількість переглядів: 2535

 

 

Фото без опису

УКРАЇНА

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Третя позачергова сесія

восьмого скликання

РIШЕННЯ

 

 24.12.2020                                                смт. Розівка                                               №5

 

 

 

 

 

Про затвердження Програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги в комунальному некомерційному підприємстві «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021-2023 роки

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», «Про протидію захворюванню на туберкульоз», «Про захист  населення від інфекційних хвороб», з метою зниження рівня інфекційних захворювань, пов'язаних з наданням медичної допомоги населенню селищної ради, забезпечення безпечності медичних послуг, що надаються населенню шляхом дотримання санітарно-епідеміологічних вимог, розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області від 17.12.2020 № 01-20/690, Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги, в комунальному некомерційному підприємстві «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021-2023 роки (далі – Програма), що додається.

2. Передбачити  асигнування на реалізацію Програми, виходячи з загального обсягу видатків  на відповідний рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні  комісії  з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку,  з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, законності, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

 

Селищний голова                                                                       Світлана НЕСТЕРЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення селищної ради

24.12.2020 № 5

  

 

 

ПРОГРАМА

з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги, в

КНП «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги»

на 2021-2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 рік

смт. Розівка

 

 

 

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Внутрішньолікарняні інфекційні хвороби, пов'язані з наданням медичної допомоги, які поступаються лише серцево-судинним та онкологічним захворюванням, до цього часу залишаються однією з основних причин інвалідності та смертності населення в усьому світі. Високий рівень цієї захворюваності, на думку експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), пов'язаний з ростом стійкості збудників внутрішньолікарняних інфекцій до дії протимікробних препаратів (антибіотиків, антисептиків та дезінфектантів), відсутністю ефективної системи контролю за інфекціями.

Ризик захворювання на внутрішньолікарняні інфекції поширюються як на пацієнтів так і працівників закладів охорони здоров'я, а також відвідувачів. За даними ВООЗ 1 з 10 пацієнтів інфікується під час надання медичної допомоги; на 30% зменшується кількість інфекцій, що передаються під час надання медичної допомоги за ефективної профілактики. Рівень захворюваності на ці інфекції у розвинених країнах світу досягає до 44%. За визначенням ВООЗ кожний десятий пацієнт інфікується збудниками внутрішньолікарняних інфекцій.

Інфекційний контроль відіграє вирішальну роль для підвищення безпеки пацієнтів та профілактики інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги (далі ІПНМД). Медичний заклад має високий ризик поширення мікроорганізмів між відвідувачами та медичними працівниками. Ризик ІПНМД підвищують інвазійні процедури. Програма інфекційного контролю дасть змогу зробити медичне обслуговування безпечним і доступним, адже допоможе запобігти витратам на лікування ІПНМД, а головне — зберегти життя відвідувачів.

Стратегія підвищення якості медичної допомоги через впровадження в практику охорони здоров’я системи інфекційного контролю доводить її успішність на досвіді багатьох країн світу.

 

2. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ

 

Розроблення Програми зумовлено необхідністю удосконалення епідеміологічного нагляду за інфекціями, пов’язаними з наданням первинної допомоги (ІПНМД), зниження захворюваності, летальності й економічного збитку від ІПНМД; дотримання заходів інфекційного контролю, що сприяє зменшенню частоти інфекцій, розвиток яких пов'язаний з наданням медичної допомоги, покращить якість та пацієнторієнтованість медичного закладу, забезпечить захист здоров'я персоналу.

 

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

 Програма з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги, в  КНП «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги»  на 2021-2023 роки розроблена з метою зниження рівня інфекційних захворювань, пов'язаних з наданням медичної допомоги населенню селищної ради  за рахунок вдосконалення комплексу профілактичних та протиепідемічних заходів, а також впровадження ефективної системи епідеміологічного нагляду за внутрішньолікарняними інфекціями, покращення забезпеченості Центру сучасними засобами дезінфекції.

Прийняття запропонованої Програми має на меті забезпечення безпечності медичних послуг, що надаються населенню шляхом дотримання санітарно-епідеміологічних вимог у приміщеннях структурних підрозділів Центру:

- забезпечення гарантії безпеки інструментарію при обслуговуванні пацієнтів;

- забезпечення створення ефективної системи моніторингу поширення внутрішньолікарняних інфекційних захворювань;

- підвищення рівня підготовки фахівців з питань здійснення інфекційного контролю;

- зміцнення матеріально-технічної бази структурних підрозділів Центру;

- дотримання протиепідемічного режиму шляхом забезпечення сучасним обладнанням та засобами дезінфекції;

- визначення пріоритетних напрямків фінансування та першочергового забезпечення необхідним обладнанням, засобами та реактивами.

 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Прийняття Програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги, в  КНП «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги»  на 2021-2023 роки, дасть можливість знизити рівень захворювань, пов'язаних з цими інфекціями, а також забезпечить безпечність надання медичних послуг.

Виконання Програми спрямоване на:

- впровадження ефективних протиепідемічних заходів в умовах розвитку

епідемії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів та інших небезпечних інфекцій;

- впровадження методів та режимів дезінфекції в практику роботи закладу;

- забезпечення закладу засобами дезінфекції;

- підвищення рівня захисту медичного персоналу та відвідувачів.

 

 

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок бюджету Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області та інших джерел, не заборонених законодавством України.

 

 

 

 

                                                               

 

 «Розівський центр ПМСД» РРР ЗО

6. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

Програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги, в  КНП «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги»  на 2021-2023 роки

з/п

Найменування завдань та заходів

Термін

виконання

(роки)

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.  грн.

Очікуваний результат

Загальний обсяг

За роками виконання

 

 

2021

2022

2023

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Організаційно-методична робота

1.1

Забезпечення належних умов для роботи комісії з інфекційного контролю КНП «Розівський центр ПМСД»

2021-2023

КНП «Розівський центр ПМСД»

Не потребує додаткового фінансування

-

-

-

-

Посилення адміністративного контролю за дотриманням протиепідемічних заходів та створення відповідних умов для їх реалізації

1.2

Забезпечення дотримання медичним персоналом Центру ПМСД нормативно-правових актів України з питань інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я

2021-2023

КНП «Розівський центр ПМСД»

Не потребує додаткового фінансування

-

-

-

-

Разом по п. 1

-

-

-

-

 

2. Заходи щодо забезпечення матеріально-технічної бази для підвищення рівня захисту медичного персоналу та відвідувачів

2.1.

Придбання засобів для дезінфекції, шкірних антисептиків

2021-2023

КНП «Розівський центр ПМСД»

Бюджет селищної об’єднаної територіальної громади

0,0

0,0

 

 

Забезпечення умов для надання медичної допомоги в закладах охорони здоров'я у відповідності до санітарних вимог

 

2.2

Придбання витратних матеріалів (рукавички, маски, респіратори, захисні щитки та окуляри, бахіли, шапочки медичні тощо)

2021-2023

КНП «Розівський центр ПМСД»

0,0

0,0

 

 

 

2.3

Придбання обладнання для дезінфекції та утилізації (бактерицидні опромінювачі, бокси для епідемічно небезпечних відходів)

2021-2023

КНП «Розівський центр ПМСД»

0,0

0,0

 

 

 

Разом по п. 2

0,0

0,0

-

-

 

 

ВСЬОГО для реалізації Програми:

0,0

0,0

-

-

 

 

                       

 

Секретар селищної ради                                                                                           Наталя БРИЦЬКА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь